Üniversitemizde verilen “MECE 422 Çok Disiplinli Mühendislik Tasarımı” dersi uluslararası bir dergide makale konusu oldu.
30.06.2022

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Bilge SAY, Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Zühal ERDEN ve Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Cihan TURHAN’ın 2020-2021 Bahar yarıyılında ortaklaşa verdiği “MECE422 Çokdisiplinli Mühendislik Tasarımı” dersinin yürütülmesi için geliştirdikleri yöntem, SCI-e kapsamındaki “Computer Applications in Engineering Education” dergisinde bir makaleye konu oldu.

 

Yazarlığını dersi veren öğretim üyelerimizin yaptığı makalede, “teorik dersler”, “uygulama saatleri” ve “çok disiplinli öğrenci takımlarının yaptığı tasarım projelerinin çeşitli aşamalarından” oluşan dersin COVID-19 pandemisi nedeniyle verilen uzaktan eğitim döneminde etkin şekilde yürütülmesi için geliştirilen yeni bir metodoloji anlatılmaktadır. Geliştirilen metodoloji, dersteki çeşitli etkinliklerde kullanılan 4 farklı yazılım aracının entegrasyonuna dayanmaktadır. Makalede bu entegrasyonun ayrıntıları ile çok disiplinli takım etkinliği açısından niteliksel ve niceliksel değerlendirme sonuçları sunulmuştur.        

 

Makaleye aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/cae.22546