2019 Yaz Döneminde Açılması Planlanan Dersler - 16 05 2019

Öğrencilerin dikkatine,

İşletme Fakültesi bölümleri tarafından 2019 yaz döneminde açılması planlanan derslerin bir listesi aşağıda verilmiştir. Dersler yeterli sayıda öğrencinin kayıt olması halinde açılacaktır.

 

No. Dersin Kodu Dersin Adı
1 IR 314 Rusya ve Sovyetler Birliği Tarih ve Siyaseti
2 IR409 Çin: Geçmiş ve Bugün
3 IR413 Rusya Tarihi
4 IR415 Uluslararası Politikada Etnisite ve Milliyetçilik
5 IR424 Avrupa Birliği
6 ISL311 Üretim Yönetimi
7 MAN122 İşletmelerde Sayısal Uygulamalar
8 MAN213 Örgüt Teorisi
9 ISL213 Örgüt Teorisi
10 ISL308 Maliyet Muhasebesi
11 MAN402 Stratejik Yönetim
12 ISL402 Stratejik Yönetim
13 MAN112 Yönetime Giriş
14 ISL112 Yönetime Giriş
15 KAM433 Türkiye AB İlişkileri
16 MLY101 Kamu Maliyesi I
17 MLY102 Kamu Maliyesi II
18 IKT101 İktisada Giriş I 
19 IKT102 İktisada Giriş II
20 ECON101 Introduction to Economics I
21 ECON102 Introduction to Economics II
22 IKT207 Makro İktisat Teorisi I 
23 IKT208 Makro İktisat Teorisi II 
24 ECON207 Macroeconomic Theory I
25 ECON208 Macroeconomic Theory II
26 IKT209 Mikro İktisat Teorisi I
27 IKT210 Mikro İktisat Teorisi II
28 ECON209 Microeconomic Theory I
29 ECON210 Microeconomic Theory II
30 IKT401 Türkiye Ekonomisi
31 ECON401 Turkish Economy
32 IKT105 Mikro Ekonomi
33 IKT106 Makro Ekonomi