Türk ve Uluslararası Öğrenci Çalıştayı Duyurusu - 03 03 2021

GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

 

Üniversitemiz bünyesinde yürütülmekte olan "Stratejik Plan 2020-2024 Dönemi Çalışmaları" ile ilgili olarak ve 2020 yılında ilk kez gerçekleştirilen "Atılım Üniversitesi Türk ve Uluslararası Öğrenci Çalıştaylarının" bundan sonra her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmesi ve geleneksel hale getirilmesi kararlaştırılmıştır.

2021 yılındaki öğrenci çalıştayları: Türk Öğrenciler için 26 Mart 2021 günü cuma saat: 13:30 ve Uluslararası öğrenciler için 25 Mart 2021 günü perşembe saat: 13:30' da olmak üzere iki gün çevrimiçi (Zoom) olarak yapılacaktır. Bu kapsamda Fakülte / Yüksekokulunuzda kayıtlı Ek1'de gönderilen tablodaki sayılarda Türk ve Uluslararası öğrencilerin (Türk ve Uluslararası ayrı yarı olacak şekilde) belirlenmesi ve öğrencilere ulaşılarak konu ile ilgili bilgi verilmesi gerekmekte olup, çalıştaya katılacak öğrenci bilgilerinin Ek2'de gönderilen excel tablosuna işlenerek 12 Şubat 2021 günü mesai bitimine kadar Öğrenci İşleri Direktörlüğü'ne iletilmesi hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim.

 

Not: 2020 yılında yapılan Türk ve Uluslararası Öğrenci Çalıştaylarının sonuç raporları Ek3 ve Ek4'de gönderilmektedir.

 

Prof. Dr. M. Yıldırım ÜÇTUĞ

Rektör