"Alternatif Fotoğraf Baskı" Atölye Çalışması - 20 07 2016

AMAÇ

Fotoğrafın bulunuşu anı yakalamayı mümkün kılmış ve o anı saklamak için çeşitli yöntemler ve aygıtlar geliştirilmiştir. Günümüzde fotoğraf üretme ve saklama için üretilen sayısal aygıtlar ile fotoğrafın fiziksel varlığı büyük ölçüde dolaşımdan çıkmıştır. Telefonların hafıza kartlarında saklanan fotoğraflar yer ihtiyacı olduğunda belki de ilk vazgeçilen veriler konumundadırlar. Eğer şanslılarsa bilgisayarlara veya buluta kopyalanmakta ve orada unutulmakta ve yitmektedir.

Bu durum fotoğrafın ontolojik ilk hali olan nesnesinin yitirilmesine yol açmıştır. Alternatif fotoğraf baskı atölyesi ile fotoğrafın nesnesini yeniden deneyimlemeyi amaçlamaktadır. Tarihi foto grafik teknikler ile mevcut sayısal yöntemlerin melezlenmesi ile fotoğrafın köklerinden beslenen çağdaş bir fotoğraf üretme yöntemi anlatılacaktır. Sayısal görüntüler ile oluşturulacak mürekkep püskürtme negatifler kullanılarak kağıt üzerine Cyanotype ile baskı yapılacaktır.

 

YÜRÜTÜCÜ

Araş. Gör. Doğu Gündoğdu – Atılım Üniversitesi

Öğr. Gör. Serdar Bilici – Gazi Üniversitesi

 

 

TARİH VE SÜRE

20 Temmuz 2016, 9:30-17:00

 

MEKAN

Atılım Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Çok Amaçlı Atölye

 

KONTENJAN

10

 

İLETİŞİM

dogu.gundogdu@atilim.edu.tr
 

Not: Yapılacak olan atölye çalışmasına yalnızca Güzel Sanatlar Fakültelerine bağlı bölümlerde lisans veya lisans üstü programlara kayıtlı öğrencilerbaşvurabilir.App\Event Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 2448 [site_id] => 16 [title_tr] => "Alternatif Fotoğraf Baskı" Atölye Çalışması [title_en] => “Alternative Photoprint” Workshop [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

AMAÇ

Fotoğrafın bulunuşu anı yakalamayı mümkün kılmış ve o anı saklamak için çeşitli yöntemler ve aygıtlar geliştirilmiştir. Günümüzde fotoğraf üretme ve saklama için üretilen sayısal aygıtlar ile fotoğrafın fiziksel varlığı büyük ölçüde dolaşımdan çıkmıştır. Telefonların hafıza kartlarında saklanan fotoğraflar yer ihtiyacı olduğunda belki de ilk vazgeçilen veriler konumundadırlar. Eğer şanslılarsa bilgisayarlara veya buluta kopyalanmakta ve orada unutulmakta ve yitmektedir.

Bu durum fotoğrafın ontolojik ilk hali olan nesnesinin yitirilmesine yol açmıştır. Alternatif fotoğraf baskı atölyesi ile fotoğrafın nesnesini yeniden deneyimlemeyi amaçlamaktadır. Tarihi foto grafik teknikler ile mevcut sayısal yöntemlerin melezlenmesi ile fotoğrafın köklerinden beslenen çağdaş bir fotoğraf üretme yöntemi anlatılacaktır. Sayısal görüntüler ile oluşturulacak mürekkep püskürtme negatifler kullanılarak kağıt üzerine Cyanotype ile baskı yapılacaktır.

 

YÜRÜTÜCÜ

Araş. Gör. Doğu Gündoğdu – Atılım Üniversitesi

Öğr. Gör. Serdar Bilici – Gazi Üniversitesi

 

 

TARİH VE SÜRE

20 Temmuz 2016, 9:30-17:00

 

MEKAN

Atılım Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Çok Amaçlı Atölye

 

KONTENJAN

10

 

İLETİŞİM

dogu.gundogdu@atilim.edu.tr
 

Not: Yapılacak olan atölye çalışmasına yalnızca Güzel Sanatlar Fakültelerine bağlı bölümlerde lisans veya lisans üstü programlara kayıtlı öğrencilerbaşvurabilir.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

PURPOSE

Invention of photograph lets us seize the moment, and various methods and devices have been developed to keep the moment. Today physical existence of photographs is out of circulation after the proliferation of digital devices developed to create and keep photographs. Photographs, stored in the memory card of mobile phones, may be the first data to give up in case of a need for space. If photographs are lucky, they are copied to personal computers or clouds and forgotten and lost there.

These conditions have paved the way for the loss of the object which is first ontological form of the photograph. Alternative photoprint workshop aims to experience the object of photograph again. A contemporary photograph production method enriched with the roots of photography will be explained along with the combination of historical photographic techniques and current digital methods. Cyanotype printing will be applied on a paper by using inkjet negatives to be formed with digital images.

 

EXECUTOR

Res. Ass. Dogu Gundoddu – Atilim University

Instructor Serdar Bilici – Gazi University

 

 

DATE AND TIME

20 July 2016, 9:30am - 5:00pm

 

VENUE

Multi-functional Workshop, the Faculty of Fine Arts, Design and Architecture, Atilim University

 

QUOTA

10

 

CONTACT

CONTACT
 

Note: Only the students enrolled in undergraduate or graduate programs in the departments of the Faculty of Fine Arts can apply for the workshop.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/etkinlikler.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/etkinlikler.jpg ) [start] => 2016-07-20 00:00:00 [end] => 2016-07-20 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2016-07-18 20:11:12 [updated_at] => 2016-07-19 17:09:14 [location] => [location_tr] => [location_en] => [location_ru] => [location_ar] => [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => [old_url] => ana-sayfaetkinlikler-grafik-tasarimi-bolumunun-marmara-universitesi-guzel-sanatlar-fakultesi-tarafindan-duzenlenen-7-uluslararasi-ogrenci-trienali-kapsaminda-alternatif-fotograf-baski-atolye-calismasi-10985 [organizer_tr] => [organizer_en] => [organizer_ru] => [organizer_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 16 [name_tr] => Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi [url] => gsf [type] => ) ) [pages] => Array ( ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 2448 [site_id] => 16 [title_tr] => "Alternatif Fotoğraf Baskı" Atölye Çalışması [title_en] => “Alternative Photoprint” Workshop [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

\"\"<\/strong><\/p>

AMAÇ<\/strong><\/p>

Foto\u011fraf\u0131n bulunu\u015fu an\u0131 yakalamay\u0131 mümkün k\u0131lm\u0131\u015f ve o an\u0131 saklamak için çe\u015fitli yöntemler ve ayg\u0131tlar geli\u015ftirilmi\u015ftir. Günümüzde foto\u011fraf üretme ve saklama için üretilen say\u0131sal ayg\u0131tlar ile foto\u011fraf\u0131n fiziksel varl\u0131\u011f\u0131 büyük ölçüde dola\u015f\u0131mdan ç\u0131km\u0131\u015ft\u0131r. Telefonlar\u0131n haf\u0131za kartlar\u0131nda saklanan foto\u011fraflar yer ihtiyac\u0131 oldu\u011funda belki de ilk vazgeçilen veriler konumundad\u0131rlar. E\u011fer \u015fansl\u0131larsa bilgisayarlara veya buluta kopyalanmakta ve orada unutulmakta ve yitmektedir.<\/p>

Bu durum foto\u011fraf\u0131n ontolojik ilk hali olan nesnesinin yitirilmesine yol açm\u0131\u015ft\u0131r. Alternatif foto\u011fraf bask\u0131 atölyesi ile foto\u011fraf\u0131n nesnesini yeniden deneyimlemeyi amaçlamaktad\u0131r. Tarihi foto grafik teknikler ile mevcut say\u0131sal yöntemlerin melezlenmesi ile foto\u011fraf\u0131n köklerinden beslenen ça\u011fda\u015f bir foto\u011fraf üretme yöntemi anlat\u0131lacakt\u0131r. Say\u0131sal görüntüler ile olu\u015fturulacak mürekkep püskürtme negatifler kullan\u0131larak ka\u011f\u0131t üzerine Cyanotype ile bask\u0131 yap\u0131lacakt\u0131r.<\/p>

 <\/p>

YÜRÜTÜCÜ<\/strong><\/p>

Ara\u015f. Gör. Do\u011fu Gündo\u011fdu – At\u0131l\u0131m Üniversitesi<\/span><\/p>

Ö\u011fr. Gör. Serdar Bilici – Gazi Üniversitesi<\/p>

 <\/p>

 <\/p>

TAR\u0130H VE SÜRE<\/strong><\/p>

20 Temmuz 2016, 9:30-17:00<\/p>

 <\/p>

MEKAN<\/strong><\/p>

At\u0131l\u0131m Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasar\u0131m ve Mimarl\u0131k Fakültesi, Çok Amaçl\u0131 Atölye<\/p>

 <\/p>

KONTENJAN<\/strong><\/p>

10<\/p>

 <\/p>

\u0130LET\u0130\u015e\u0130M<\/strong><\/p>

dogu.gundogdu@atilim.edu.tr
 <\/p>

Not: Yap\u0131lacak olan atölye çal\u0131\u015fmas\u0131na yaln\u0131zca Güzel Sanatlar Fakültelerine<\/strong> ba\u011fl\u0131 bölümlerde lisans veya lisans üstü programlara kay\u0131tl\u0131 ö\u011frenciler<\/strong>ba\u015fvurabilir.<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

\"\"<\/p>

PURPOSE<\/strong><\/p>

Invention of photograph lets us seize the moment, and various methods and devices have been developed to keep the moment. Today physical existence of photographs is out of circulation after the proliferation of digital devices developed to create and keep photographs. Photographs, stored in the memory card of mobile phones, may be the first data to give up in case of a need for space. If photographs are lucky, they are copied to personal computers or clouds and forgotten and lost there.<\/p>

These conditions have paved the way for the loss of the object which is first ontological form of the photograph. Alternative photoprint workshop aims to experience the object of photograph again. A contemporary photograph production method enriched with the roots of photography will be explained along with the combination of historical photographic techniques and current digital methods. Cyanotype printing will be applied on a paper by using inkjet negatives to be formed with digital images.<\/p>

 <\/p>

EXECUTOR<\/strong><\/p>

Res. Ass. Dogu Gundoddu – Atilim University<\/p>

Instructor Serdar Bilici – Gazi University<\/p>

 <\/p>

 <\/p>

DATE AND TIME<\/strong><\/p>

20 July 2016, 9:30am - 5:00pm<\/p>

 <\/p>

VENUE<\/strong><\/p>

Multi-functional Workshop, the Faculty of Fine Arts, Design and Architecture, Atilim University<\/p>

 <\/p>

QUOTA<\/strong><\/p>

10<\/p>

 <\/p>

CONTACT<\/strong><\/p>

CONTACT
 <\/p>

Note: Only the students<\/strong> enrolled in undergraduate or graduate programs in the departments of the Faculty of Fine Arts<\/strong> can apply for the workshop.<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {} [start] => 2016-07-20 00:00:00 [end] => 2016-07-20 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2016-07-18 20:11:12 [updated_at] => 2016-07-19 17:09:14 [location] => [location_tr] => [location_en] => [location_ru] => [location_ar] => [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => [old_url] => ana-sayfaetkinlikler-grafik-tasarimi-bolumunun-marmara-universitesi-guzel-sanatlar-fakultesi-tarafindan-duzenlenen-7-uluslararasi-ogrenci-trienali-kapsaminda-alternatif-fotograf-baski-atolye-calismasi-10985 [organizer_tr] => [organizer_en] => [organizer_ru] => [organizer_ar] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 16 [name_tr] => Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi [name_en] => Fine Arts Design & Architecture [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi [slug_en] => gsf [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[],"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1561726083-gstmf.jpg","\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1519399805-sosyalbilimler9.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":475960,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1561726083-gstmf.jpg"},"caption":"1561726083-gstmf.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1561726083-gstmf.jpg"},{"type":"image","size":156722,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1519399805-sosyalbilimler9.jpg"},"caption":"1519399805-sosyalbilimler9.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1519399805-sosyalbilimler9.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik\/gstmfaa.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"caption":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik\/gstmfaa.jpg","extra":{"file":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik\/gstmfaa.jpg"},"key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik\/gstmfaa.jpg","width":"120px"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 14:56:22 [updated_at] => 2019-06-28 12:48:11 [type_id] => 7 [google] => Bölümler ,Endüstri Ürünleri Tasarımı, Grafik Tasarım, Güzel Sanatlar Ortak Dersler, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık Bölümü, Moda ve Tekstil Tasarımı [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 1 [lft] => 48 [rgt] => 61 [depth] => 1 [color] => 5c267e [url] => gsf [home_page_id] => 123 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 77 [old_cat_id] => 2 [meta_desc_tr] => Bölümler, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Grafik Tasarım, Güzel Sanatlar Ortak Dersler, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık Bölümü, Moda ve Tekstil Tasarımı [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 16 [name_tr] => Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi [name_en] => Fine Arts Design & Architecture [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi [slug_en] => gsf [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[],"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1561726083-gstmf.jpg","\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1519399805-sosyalbilimler9.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":475960,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1561726083-gstmf.jpg"},"caption":"1561726083-gstmf.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1561726083-gstmf.jpg"},{"type":"image","size":156722,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1519399805-sosyalbilimler9.jpg"},"caption":"1519399805-sosyalbilimler9.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1519399805-sosyalbilimler9.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik\/gstmfaa.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"caption":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik\/gstmfaa.jpg","extra":{"file":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik\/gstmfaa.jpg"},"key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik\/gstmfaa.jpg","width":"120px"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 14:56:22 [updated_at] => 2019-06-28 12:48:11 [type_id] => 7 [google] => Bölümler ,Endüstri Ürünleri Tasarımı, Grafik Tasarım, Güzel Sanatlar Ortak Dersler, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık Bölümü, Moda ve Tekstil Tasarımı [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 1 [lft] => 48 [rgt] => 61 [depth] => 1 [color] => 5c267e [url] => gsf [home_page_id] => 123 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 77 [old_cat_id] => 2 [meta_desc_tr] => Bölümler, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Grafik Tasarım, Güzel Sanatlar Ortak Dersler, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık Bölümü, Moda ve Tekstil Tasarımı [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 7 [title] => Fakülte [slug] => fakulte [created_at] => [updated_at] => 2018-08-17 14:29:05 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Fakülte Kadroları [dep_label_en] => Faculty Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 7 [title] => Fakülte [slug] => fakulte [created_at] => [updated_at] => 2018-08-17 14:29:05 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Fakülte Kadroları [dep_label_en] => Faculty Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1