• Özgür Aslan (Öğretim Üyesi)
  • Farid Saeidi (Öğretim görevlisi ve Araştırmacı Doktora öğrencisi)
  • Senem Aktaş ( Araştırmacı - Doktora öğrencisi)
  • Vahid Rezazadeh (Araştırmacı - Doktora öğrencisi)
  • Caner Çamalan (Araştırmacı - Yüksek Lisans öğrencisi)
  • Burcu Bilgiç (Araştırmacı - Yüksek Lisans öğrencisi)