Doç. Dr. Yılser Devrim (Laboratuvar sorumlusu)

Yağmur Budak (Y. Lisans Öğrencisi)

Arife Sağlam (Y. Lisans Öğrencisi-Araş. Gör. )

Elif Damla Arıca (Proje Bursiyeri)