Hemşirelik Bölümümüz 2018 -2019 Akademik Yılında İlk Öğrencileriyle Öğretime Başlayacak - 01 06 2018

Hemşirelik Bölümümüz Açıldı

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünün açılarak öğrenci alınmasına 1.06.2018 tarihinde YÖK’den onay bilgisi gelmiştir. Deneyimli akademik kadrosu ve İngilizce eğitimi ile Hemşirelik Bölümümüz;

Sağlık eğitimi ve uygulamalarını uluslararası standartlarda ve teknolojik gelişmelerin paralelinde yürüten,

Bilim ve teknolojiye dayalı yöntemlerle mesleki ve bireysel gelişime uluslararası düzeyde öncülük eden,

Öğrencilerin, kendi potansiyellerini fark etmelerine, kendilerini ve mesleği uluslararası düzeyde temsil etmelerine olanak sağlayan,

Bilimsel gelişmeler doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye odaklanan,

Mesleki yasal, etik, ahlaki ve estetik değerleri dikkate alarak hasta/sağlıklı bireye bütüncül bakım veren,

Akademik ve pratik ortam işbirliği ile model oluşturan,

Evrensel standartlarda kanıta dayalı araştırma yapan, girişimci, yenilikçi ve lider lisans/lisansüstü mezunlar yetiştiren bir eğitim ortamı sunmayı hedeflemektedir.

Hemşirelerin Çalışma Alanları

Hemşirelerin çalışma alanlarını, Aile ve Toplum Sağlığı Merkezleri, Kamu ve özel tüm sağlık kuruluşları, İlaç sektörü, Fabrikalar; Okullar, AR-GE, Kalite ve Akreditasyon Kurumları, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimleri, Huzurevleri, Evde Bakım Merkezleri, Ayaktan Tanı-Tedavi Merkezleri, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Yaşam ve Rehabilitasyon, Üniversiteler ve Eğitim Kurumları oluşturmaktadır.