Prof. Dr. Atilla Cihaner’in Projesi TÜBİTAK 2515-COST (European Cooperation In Science And Technology) Programı Kapsamında Desteklendi… - 13 08 2018

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Cihaner’in Adli-Tıpta Kan Teşhisi için Elektroaktif Kemilüminesans Bileşiklerin Ve Polimerlerin Sentezi” başlıklı projesi, bilimsel ve teknik araştırma ve geliştirme konularında ülkelerin ulusal düzeyde gerçekleştirdikleri projeler arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla oluşturulmuş bir Avrupa araştırma programı olan COST çerçevesinde desteklenmeye layık görüldü.

Kimya ve malzeme bilimleri alanında, elektrokromik polimerler konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle 2015 yılında TÜBİTAK-Bilim Teşvik Ödülüne layık görülmüş Prof. Dr. Atilla Cihaner’in, polimer kimyası ve diğer konularda Web of Science kapsamındaki uluslararası saygın dergilerde yayınlanmış makaleleri, patenti ve tamamlanmış ve halen devam eden çok sayıda projesi bulunmaktadır.

 

Proje Hakkında

Kemilüminesans özelliğine sahip birimlerin elektroaktif trimerik bileşiklere ve konjuge polimerlere entegrasyonu, çok yakın bir tarihte Atılım Üniversitesi-ATOMSEL isimli araştırma laboratuvarının da aktif olarak (proje yürütücüsü) içinde bulunduğu bir grup tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu bileşiklerin ve polimerlerin adli-tıpta kan bulguları için kullanılan luminolün yerine kullanılabilecek potansiyel malzemeler olabilecekleri rapor edilmiştir. Bu çalışmalar “luminol-tipi bileşikler” olarak adlandırılan yeni bir bileşik sınıfının doğmasını sağlamıştır. Şu an ki proje ile “MULTI-modal Imaging of FOREnsic SciEnve Evidence – tools for Forensic Science (MULTI-FORESEE)” isimli COST Aksiyonu’na (CA16101) katılım sağlanarak adli-tıp ta kullanılma potansiyeline sahip yeni bileşiklerin sentezlenmesi hedeflenmiştir.

İlgili aksiyonun da sorun olarak gördüğü bilginin paylaşımı, standart protokol ve akademi, son kullanıcı ve endüstri arasındaki iletişim eksikliğinin olması maalesef bu bilim dalının ilgili alanlara indirgenmesini zorlaştırmaktadır. Bu amaca hizmet etmek için ortaya çıkan bu COST programı ile öncelikle konunun muhatapları ile doğrudan bir ilişki kurma imkânı bulunabilecektir. Yenilikçi bilgiler/teknolojiler/uygulamalar doğrudan konunun uzmanlarından alınabilecektir. Ayrıca, bu ilişki sayesinde lisansüstü öğrencilerin Avrupa’daki ilgili laboratuvar veya sektörlerde çalışma konuları ile ilgili eğitim almaları mümkün olabilecektir. Diğer bir taraftan kurulacak ilişkiler neticesinde belirli sürelerle araştırmacı değişiminin de önü açılabilecektir. Yine aynı şekilde aksiyon tarafından yapılacak toplantılarda ülke bilimi tanıtılırken bu proje ile eldeki bilgi beceri ve tecrübenin paylaşımı yapılacak ortak projelerle daha nitelikli çalışmaların yapılması sağlanabilecektir.