9. Future Learning Konferansı Üniversitemizde Gerçekleştirildi
11.11.2022

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Uluslararası Future-Learning Konferansına üniversitemiz ev sahipliği yaptı. İlki 2004 yılında İstanbul Üniversitesinde gerçekleştirilen etkinlik bu yıl 9-11 Kasım 2022 tarihleri arasında ‘Creating A Human-Focused Future / İnsan Odaklı Bir Gelecek Yaratmak’ ana temasıyla Mühendislik Fakültesi Kemal Zaim Sunel Konferans Salonu başta olmak üzere üç farklı alanda eş zamanlı olarak düzenlendi.  

Atılım Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü, Türkiye Bilişim Derneği, Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ve TUYAFED’in katkılarıyla gerçekleştirilen hibrit etkinliğe araştırmacı, eğitimci, kamu ve özel sektör çalışanları katıldı. MEB Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar’ın 11 Kasım tarihindeki Kapanış Oturumuna katıldığı organizasyon, uluslararası yönüyle Türkiye ve diğer ülkelerdeki çalışmalar arasındaki farklılık ve benzerlikleri de ortaya koydu.  

Bilişim, Yazılım, Bilgisayar Mühendisliği gibi alanlara sahip olan ve bilişim alanına nitelikli araştırmacılarıyla katkı sunan Atılım Üniversitesindeki etkinliğin bu yılki ana teması ‘Creating A Human-Focused Future / İnsan Odaklı Bir Gelecek Yaratmak’ olarak belirlendi. Konferansta alt tema olarak “Eğitim, Oyunlaştırma, Doğal Afetlerle Mücadelede Yeni Teknolojiler ve İnsan, Yaratıcılık” gibi konular ele alındı. 

Etkinlikte ana temayla ilgili farklı disiplinlerden akademisyen, eğitimci, kamu ve özel sektör temsilcisi, sivil toplum kuruluşu, öğrenci ve uygulayıcıların araştırmalarını ve deneyimlerini paylaştı. Akademik gelişim, bilgi paylaşımı dışında iş birlikleri geliştirmek için fırsatlar yaratan konferansta firmalar projelerini ve ürünlerini tanıtma olanağı buldu.  

Konferansta “Teknoloji ve İnsan, Yapay Zekâ, Büyük Veri, Blok Zinciri, Bulut Tabanlı Sistemler, Kod Öğrenme, Bilişsel Öğrenme, Bilgisayar Okuryazarlığı, Bilgisayarlı Görü, Veri Madenciliği, Derin Öğrenme, Tasarımsal Düşünme, Dijital Bölünme, Dijital Okuryazarlık, Dijital Dönüşüm, Uzaktan Eğitim ve Yükseköğretim Kurumları, e-Devlet ve e-Öğrenme, Moderasyon ve Değerlendirme için e-Öğrenme Stratejileri, Etik, Dijital Çağda Olması Beklenen Öğrenci Özellikleri, Oyun Tabanlı Öğrenme, Oyunlaştırma, Yeşil Bilişim, İnsan-Bilgisayar Etkileşimi, İnsan 5.0, Akıllı Şehirler, Enformasyon Okuryazarlığı, Yenilikçi Öğrenme, e-Öğrenme için Kurumsal Stratejiler, Politikalar, Standartlar, Akreditasyon ve Sertifikasyon, Nesnelerin Interneti, Bilgi Yönetimi, Çevrim İçi Oyunlarla Öğrenme, Kitlesel Açık Çevrim İçi Kurslar, e-Öğrenme Sistemlerinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi, Metaverse – Sanal Gerçeklik – Artırılmış Gerçeklik/Sanallık, Mobil Öğrenme, Doğal Dil İşleme, Robot Öğrenmesi, e-Öğrenmede Güvenlik Sorunları ve Çözümleri, Sosyal Medya ve e-Öğrenme, Toplum 5.0, e-Öğrenmenin Sosyolojik ve Psikolojik Boyutları, e-Öğrenme Sistemlerinin Test Edilmesi ve Değerlendirilmesi, Sanal Sınıf Uygulamaları, Giyilebilir Teknolojiler, Web 5.0 ve Ekonomi, Web 5.0 ve Sosyal Davranış” gibi konu başlıkları yer aldı. 

 

Program linki

Future-Learning 2022 Resmi Web Sayfası