ATUGAM Göç Konusundaki Çalışma Sonuçlarını Hatay’da Paylaştı
19.01.2023

Atılım üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, 2022 yaz aylarında Hatay ilinde gerçekleştirilen araştırmanın çıktısı olarak yayınlanan rapora ilişkin 17 Ocak 2023’te Wax Wing Hotel’de “Hatay ve Sosyal Uyum Süreci: Süreçler ve Geleceğe Dair Öneriler” başlığı ile bir çalıştay düzenlendi. 

Hatay ilinde karma araştırma metodoljisi ve kesitsel tarama yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen araştırmada yerel halk, resmi yetkililer, STK temsilcileri ile görüşmeler Temmuz ve Ağustos 2022 tarihlerinde yapıldı. 

Araştırmada katılımcıların yaş, meslek gruplarına, gelir- eğitim seviyesine göre tutumları karşılaştırıldı. Bulgular kapsamında tüm kategoriler incelendiğinde en fazla dile getirilen sorunun yüzde 52 ile dil bariyeri olduğu görüldü. 

Hatay Valiliği İl Göç İdaresi Uyum ve İletişim Çalışma Grup Başkanı Ahmet Yıldırım’ın konuşmacılar arasında yer aldığı çalıştayda, Hatay Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi temsilcileri, göç ve göçmenlere ilişkin çalışmalar yürüten UNHCR, ASAM-SGDD, MSYD-ASRA, Türk Kızılayı, GOAL, DRC, Hayata Destek, IOM gibi sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri yer aldı. 

Çalıştayda ATUGAM Müdürü ve Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Doğa Aydoğan, araştırmayı yürüten ekibin üyeleri ve İşletme Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Ceyhan Çiğdemoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Asuman Özgür Keysan, Doç. Dr. Ilgar Seyidov araştırmaya ilişkin detayları katılımcılara aktardı. 

Araştırmanın tamamına ATUGAM web sayfasından ulaşılabilmektedir. 

https://www.atilim.edu.tr/tr/atugam/page/5701/bildiri-ve-yayinlar