Deprem Keşif Grubumuz 6 Şubat Depremleri ile İlgili Gözlemlerini Paylaştı
27.02.2023

 

Ülkemizi yasa boğan ve en çok etkilenen 11 il başta olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremin etkilerini yerinde görmek üzere aynı gün ilk depremden 18 saat sonra afet bölgesine ulaşan Deprem Keşif Grubumuz, yaptıkları incelemelerde edindikleri gözlem ve bilgileri, düzenlenen panelde paylaştı.

Mühendislik Fakültesi Kemal Zaim Sunel Konferans Salonunda 23 Şubat Perşembe günü düzenlenen panelde, Deprem Keşif Grubunu oluşturan Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Tolga Akış, Dr. Öğretim Üyesi Halit Cenan Mertol, Araştırma Görevlilerimiz İshak Can Aydın ve Yunus Kantekin izlenimlerini aktardı. 

Rektör Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Mütevelli Heyet Üyesi Zerlin Zaim, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılser Devrim, mezunlar, akademik - idari kadro ve  üniversitemiz dışından gelen konukların katıldığı “6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri” başlıklı panel, ölenler adına saygı duruşu ile başladı. 

Panelin açılış konuşmasını yapan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılser Devrim “deprem gerçeği ile yüzleşmemiz, buna göre, bilimi esas alarak yeni yaşam biçimleri oluşturmamız gerektiğini” vurgulayarak “depremleri önlemenin mümkün olmadığını ancak depremin yıkıma sebep olmaması için gereken tedbirlerin alınmasının esas olduğunu, bu önlemlerin alınmasında üniversitelere ve yetiştirdiğimiz mühendislerimize büyük görev düştüğünü” belirtti. 

Açılış konuşmasının ardından iki bölümden oluşan panelin ilk bölümünde, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Tunç Türkiye’de ve dünyada meydana gelen depremlerin karakteristik özellikleri ile ana ve artçı sarsıntılara, yer ivme değerlerine ait bilgileri aktardı. Sunumda depremlerin nasıl ve ne şekilde meydana geldikleri, dünya üzerindeki dağılımları, fay hatları ve türleri ile 6 Şubat tarihli iki büyük depremin karakteristik özellikleri anlatıldı. Depremlerin meydana getirdiği fay kırılmaları ve yatay ivme değerleri hakkında bilgiler verildi. 

İkinci bölümde ise Kahramanmaraş depremlerinin özellikle üst yapılarda meydana getirdiği hasar türleri detaylı olarak irdelendi. Yapı tasarımı konusunda uyulması gereken kurallar, deprem yönetmeliklerinin tarihçesi, yapısal tasarımın teknik açıdan nasıl geliştiği ve evrimleştiği üzerinde duruldu.

Panelin sonunda depreme dayanıklı yapı tasarımı hakkında bilgiler verilerek benzer afetlerden nasıl korunulabileceğine dair görüş ve öneriler sunuldu.

Panelin video kaydına üniversitemiz resmi Youtube hesabından ulaşılabilmektedir.