Üniversitemiz "Hidrojen ve Yakıt Pilleri" alanında uzmanlaşan üniversite olarak seçildi.
05.05.2023

Üniversitemiz, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılser Devrim'in öncülük ettiği bilimsel çalışmaların çıktılarına dayalı olarak, YÖK tarafından "Öncelikli Alan Misyonu" kapsamında "Hidrojen ve Yakıt Pilleri" alanında uzmanlaşan üniversite olarak seçildi. YÖK'ün 15 öncelikli bilim alanında 25 Üniversiteye tanıyacağı  destekten yararlanacak olan üniversitemiz, bu alanda Ar-Ge ekosistemine katkılarını arttıracak. 

YÖK tarafından, 11. Kalkınma Planında yer alan öncelikli sektör, alan ve alt alanlar, üniversitelerin alan bazlı yetkinlik analizi raporları, öncelikli ve kilit teknolojilerde teknoloji yol haritaları, ilgili kurum ve kuruluşların Ar-Ge ve yenilik konuları gibi çeşitli rapor ve politika belgelerinin incelenmesi sonucu desteklenecek öncelikli bilim ve Ar-Ge alanları belirlendi.  

Öncelikli alanlar kapsamında 43 devlet üniversitesi ve 78 vakıf üniversitesi değerlendirmeye alındı. Bu alanlarda uzmanlık ve yetkinlik gösteren bölüm veya programların 2018-2022 tarih aralığındaki yayın ve atıf performansları ile TÜBİTAK tarafından hazırlanan “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi Raporu” çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda, 15 bilim alanında 25 devlet ve vakıf üniversitesinin ilgili bölüm veya programlarına öncelikli alan misyonu verilmesi Yükseköğretim Kurulu tarafından kararlaştırıldı. 

Üniversitemizin YÖK tarafından "Hidrojen ve Yakıt Pilleri" alanında uzmanlaşan üniversite olarak seçilmesini sağlayan araştırmaları yürüten Dekanımız Prof. Dr. Yılser Devrim’e şükranlarımızı sunuyor, bundan sonra yapılacak çalışmaların üniversitemiz ve ülkemizin bilimsel gelişimi için başarılı sonuçlar yaratacağına inanıyoruz.