Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin hukukun üstünlüğü konusunda çalışma ve araştırmalar yapmak, öğrencilerin hukuka olan ilgilerini arttırmak, bu alanda çalışmalar yapan yerli veya yabancı konuk konuşmacılar davet etmek, onlardan bilgi edinmek ve Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesini en iyi şekilde tanıtmak ve temsil etmektir. Diğer Üniversitelerin özdeş birimleriyle iletişim kurarak, karşılıklı, bilgi, tecrübe ve düşünce paylaşımının sağlanmasını ve ortak etkinlikler düzenlenmesini sağlamak. Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Siyasi Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerinin iş hayatı hakkında pratik bilgiler kazanmasına ve gelecekte iyi bir kariyere sahip olmalarına yardımcı olmak.

Haberler

Etkinlikler