Yönetim Kurulu:

Ad-Soyadı

Bölüm

Topluluk Başkanı:

Kübra Mert

İç Mimarlık

Üye:

Tarkan Köksoy

İç Mimarlık

Üye:

Duygu Eren

İç Mimarlık

 Üye:

Anıl Aydoğan

İç Mimarlıık

Üye:

Hacer Can

İç Mimarlıık

Akademik Danışman:  Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Nazende Yıldırım