İmalat mühendisliği mensubu öğrencilerinin birbirlerini tanımalarına, birbirleriyle kaynaşmaları ve sağlam ilişkiler kurmalarına yardımcı olmak, bilimsel ve teknik konularda araştırma ve çalışma yapan kurum ve kuruluşların uygulama ve deneyimlerinden yararlanmak suretiyle, değişen kavram ve bilgilerin üniversite eğitimine zamanında yansıtabilmesini sağlamak.

Haberler

Etkinlikler