Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Bilimsel Poster ve Kolaj Sergisi - 09 03 2019

HUM 211 dersini alan öğrencilerin yaptığı, sergilenebilirlik kritelerine göre seçilmiş, kolaj çalışmaları ile final ödevi olarak hazırlanan bilimsel posterler ise ilham vermesi için 8-13 Mart arasında Kadriye Zaim Kütüphanesi’nde sergileniyor olacak.