Onur Belgelerinin Teslimiyle İlgili Duyuru - 03 07 2020