YÜKSEK ONUR / ONUR ÖĞRENCİSİ KRİTERLERİ

A. BÜTÜN PROGRAMLAR İÇİN (Tıp Hariç)

 • Genel Not Ortalaması (ANO) büyük eşit 2.00
 • Dönem Not Ortalama (AGNO) büyük eşit 3.00
  • 3.00 - 3.49 Onur Öğrencisi
  • 3.50 - 4.00 Yüksek Onur Öğrencisi
 • Dışarıdan olan ders muafiyetleri toplam AKTS içinde sayılmayacak, bizden alınan İngilizce muafiyetleri sayılacak.
 1. ANADAL’da dönem AKTS toplamı 20 ve üstü listelenecek.
  • 30 ve üstüne belge verilecek.
  • 20 -29 AKTS olanlar için
   • Müfredat dönemindeki AKTS değerleri göz önüne alınacak.
 2. Öğrenci ÇAP yapıyor ise,
  • Öncelikle ANADAL ve ÇAP dönem AKTS toplamına bakılacak.
   • Toplam AKTS 48 olanlar arasında ANADAL ve ÇAP programından hangisi genel kriterlere uyuyorsa ve AKTS büyük eşit 18 ise belge verilecek.
 3. Öğrenci YANDAL yapıyor ise,
  • ANADAL ortalamasına bakılacak.
  • ANADAL ve YANDAL dönem AKTS toplamına bakılacak.
  • Toplam AKTS büyük eşit 30 ise ANADAL’da belge verilecek.
 4. Fakülte birincisi Dönem Not Ortalaması (AGNO) en yüksek olan öğrencidir. AGNO eşit olması durumunda Genel Ortalaması (ANO) yüksek olan birincidir. İkisi de eşit ise birden fazla birinci ilan edilir.

B. YDYO TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ (Hazırlık Sınıfı) İÇİN

Ön Şartlar

 1. Herhangi bir disiplin suçuna karışmamış olma
 2. Eylül ayı ve Yaz Okulu sonunda yapılan APEX sınavı bu değerlendirmenin dışındadır.

Kriterler

YDYO, Temel İngilizce Bölümü’nde her akademik yılda güz ve bahar dönemleri için ayrı ayrı değerlendirme yapılır. Her Güz Döneminde ise, geçmiş akademik yılın ödülleri verilir.

Atılım Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü’nde en az 2 çeyrek eğitim gören öğrencilerden, dönemler not ortalaması 90 ve üstü olanlar (YDYO Yönetmeliği’nde 75 ve üstü ortalama ile mezun olanlar) ile APEX sınavından 85 ve üstü not alan öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksek Onur listesine girmeye hak kazanırlar.

Atılım Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü’nde en az 2 çeyrek eğitim gören öğrencilerden, dönemler not ortalaması 85-89 arası olanlar (YDYO Yönetmeliği’nde 75 ve üstü ortalama ile mezun olanlar) ile APEX sınavından 80-84 arasında not alan öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu Onur listesine girmeye hak kazanırlar.

YDYO Birincileri, hem güz hem de bahar dönemi için ayrı ayrı olmak üzere hem APEX hem de dönemler not ortalaması (YDYO Yönetmeliği’nde 75 ve üstü ortalama ile mezun olanlar) dikkate alınarak seçilir.