YÜKSEK ONUR / ONUR ÖĞRENCİSİ KRİTERLERİ (Haziran 2022 tarihinde güncellenmiştir)

ÖN ŞART

 • Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.

BÜTÜN PROGRAMLAR İÇİN DEĞERLENDİRME (Tıp Fakültesi Hariç)

 • Genel Not Ortalaması (AGNO) büyük eşit 2.00
 • Dönem Not Ortalaması (ANO) büyük eşit 3.00
  • ANO: 3.00 - 3.49 Onur Öğrencisi
  • ANO: 3.50 - 4.00 Yüksek Onur Öğrencisi
 • Dönemde alınan toplam AKTS değeri Müfredat Dönem AKTS değerine eşit veya büyük olan öğrenciler için, Dönem Not Ortalaması (ANO) Transkriplerindeki değere eşittir.
 • Ortak Eğitim Öğrencileri için Müfredat Dönem AKTS değeri, programın Ortak Eğitim Müfredatındaki (Staj hariç) Toplam AKTS değeridir ve Dönem Not Ortalaması (ANO) Transkriplerindeki değere eşittir.
 • Dönemde alınan toplam AKTS değeri 20,0 - 29,5 arasında olan ancak bu değer Müfredat Dönem AKTS değerinden küçük olan öğrenciler de değerlendirmeye alınacaktır. Ancak bu öğrenciler için, Dönem Not Ortalaması (ANO) Transkriplerindeki değer olmayıp, eksik AKTS değeri CC notu ile tamamlanmış olarak hesaplanan değerdir.

          Öğrenci ÇAP yapıyor ise

 • Öncelikle ANADAL ve ÇAP dönem AKTS toplamına bakılır.
 • Toplam AKTS 48 olanlar arasında ANADAL ve ÇAP programından hangisi genel kriterlere uyuyorsa ve AKTS büyük eşit 18 ise belge verilir.

          Öğrenci YANDAL yapıyor ise

 • ANADAL dönem ortalamasına bakılır.
 • ANADAL ve YANDAL dönem AKTS toplamına bakılır.
 • Toplam AKTS büyük eşit 30 ise ANADAL’da belge verilir.

       Fakülte birincisi Dönem Not Ortalaması (ANO) en yüksek olan öğrencidir. ANO eşit olması durumunda Genel Ortalaması (AGNO) yüksek olan birincidir. İkisi de eşit ise birden fazla birinci ilan edilir.

YDYO HAZIRLIK SINIFI İÇİN

 • Eylül ayı ve Yaz Okulu sonunda yapılan APEX sınavı bu değerlendirmenin dışındadır.
 • YDYO, Temel İngilizce Bölümü’nde her akademik yılda güz ve bahar dönemleri için ayrı ayrı değerlendirme yapılır. Her Güz Döneminde ise, geçmiş akademik yılın ödülleri verilir.
 • Atılım Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü’nde en az 2 çeyrek eğitim gören öğrencilerden, dönemler not ortalaması 90 ve üstü olanlar (YDYO Yönetmeliği’nde 75 ve üstü ortalama ile mezun olanlar) ile APEX sınavından 85 ve üstü not alan öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksek Onur listesine girmeye hak kazanırlar.
 • Atılım Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü’nde en az 2 çeyrek eğitim gören öğrencilerden, dönemler not ortalaması 85-89 arası olanlar (YDYO Yönetmeliği’nde 75 ve üstü ortalama ile mezun olanlar) ile APEX sınavından 80-84 arasında not alan öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu Onur listesine girmeye hak kazanırlar.
 • YDYO birincileri, hem güz hem de bahar dönemi için ayrı ayrı belirlenir. Birinciler en yüksek puanla listeye girmiş öğrencilerdir. 

TIP FAKÜLTESİ İÇİN

 • Değerlendirme güz ve bahar dönemleri için ayrı ayrı değil bir akademik yıla karşılık gelen  Tıp Dönemine göre yapılır.
 • Her Güz Döneminde, geçmiş Tıp Döneminin ödülleri verilir.
  • Genel Not Ortalaması (AGNO) büyük eşit 2.00
  • Tıp Dönem Not Ortalama büyük eşit 3.00
   • 3.00 - 3.49 Onur Öğrencisi
   • 3.50 - 4.00 Yüksek Onur Öğrencisi
 • Değerlendirilen dönemde alınan toplam AKTS değeri 60 veya büyük olmalıdır. Ancak, dönemde alınan toplam AKTS değeri 60’dan küçük olan öğrenciler için, Tıp Dönem Not Ortalaması eksik AKTS değeri FF notu ile tamamlanmış olarak hesaplanır.
 • Fakülte birincisi Tıp Dönem Not Ortalaması en yüksek olan öğrencidir. Eşitlik durumunda Genel Not Ortalaması (AGNO) yüksek olan birincidir. İkisi de eşit ise birden fazla birinci ilan edilir.