BÜTÜNLEME SINAVLARI HAKKINDA DUYURU - 01 08 2012

Bütünleme Sınavları 31 Ağustos – 11 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Sınavlara girmek isteyen öğrencilerin ekte sunulan matbu dilekçe örneğini doldurup, bütünleme sınavına girecekleri derslere ait listeleri sekreterlik biriminde imzalamaları gerekmekedir. Dilekçe Son Teslim Tarihi 24.08.2012 Cuma günüdür. Talep edilecek sınav sayısında herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

DEKANLIK

butunleme_matbu_dilekce_1343819057.doc