İşletme (Türkçe) Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonucu
09.11.2022

Atılım Üniversitesi, İşletme (Türkçe) Bölümü
Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonucu

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme (Türkçe) Bölümü’nde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarih ve 30590 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrosu için başvuran adaylar ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına girmeye hak kazanmıştır.

Sınav tarihleri:  11 Kasım 2022

Yazılı Sınav Saati: 10.30

Yazılı Sınav Yeri: İşletme Fakültesi, 2. Kat, İB209 Nolu Derslik

Sınava girecek olan adaylara başarılar dileriz.

Sıra

Ad

Soyad

Ales

Yabancı Dil

Toplam

Sonuç

Notu

Ağırlığı

Notu

Ağırlığı

1

B***a

K**********i

72,493

60%

77,50

40%

74,50

Sınava girmeye hak kazandı

2

T***e N*r

Y****z

73,71

60%

71,25

40%

72,73

Sınava girmeye hak kazandı

3

Z*****e

K****r

78,447

60%

63,75

40%

72,57

Sınava girmeye hak kazandı

4

İ*****r

M***u

73,556

60%

67,5

40%

71,13

Sınava girmeye hak kazandı

5

B***k

Y********u

81,654

60%

55

40%

70,99

Sınava girmeye hak kazandı

6

B***a

K********u

75,86

60%

62,5

40%

70,52

Sınava girmeye hak kazandı

7

B***l

A***n

74,347

60%

62,5

40%

69,61

Sınava girmeye hak kazandı

8

C***n

Y*******a

73,729

60%

62,5

40%

69,24

Sınava girmeye hak kazandı

9

E**f

A**k

74,468

60%

58,75

40%

68,18

Sınava girmeye hak kazandı

10

S****a

B******l

76,682

60%

52,5

40%

67,01

Sınava girmeye hak kazandı

11

N****e

E***k

73,32

60%

51,25

40%

64,49

Sınava girmeye hak kazanamadı

12

A**a

Ş*p

 

60%

 

40%

 

İlandaki 1 nolu koşulu karşılamamaktadır

13

F***a

Y******m

 

60%

 

40%

 

İlandaki 4 nolu koşulu karşılamamaktadır

14

O***n T**a

Ç***k

 

60%

 

40%

 

İlandaki 1 nolu koşulu karşılamamaktadır

15

M***n

P****n

 

60%

 

40%

 

İlandaki 1 nolu koşulu karşılamamaktadır

16

E**f A****k

T***ç

 

60%

 

40%

 

İlandaki 1 nolu koşulu karşılamamaktadır

17

İ****a B*****a  

60%

 

40%

 

İlandaki 1 nolu koşulu karşılamamaktadır

* 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10. maddesi: “Sınav jürisi; başvuran adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dâhil olmak üzere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında ALES puanının %40’ını ve yabancı dil puanının %60’ını; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %60’ını ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır. Adayların ön değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir.”