Şafak Çivici Atılım'da - 19 04 2017

SEFES Mobilya & Ev Donanımları’nın kurucusu  Sayın Şafak Çivici Atılım'daydı

 

Girişimcilik Eğitim Serileri başlığı altında iş dünyası ile akademiyi bir araya getirmeye devam ettiğimiz eğitimlerin V. dönem konuğu SEFES Mobilya & Ev Donanımları’nın kurucusu  Sayın Şafak Çivici oldu. Atılım Üniversitesi mensuplarının ilgi ve katılımının yüksek olduğu etkinlikte Sayın Şafak Çivici yola çıkış hikayesini bizlerle paylaştı.

 

Türkiye’de özellikle KOBİ’lerin ömürlerinin kısa olduğunu ve ortalama olarak 10-11 yıl süren bir yaşam eğrilerinin olduğunu belirterek başladığı konuşmasında kuruluşlarından beri 20 yıldır bu sektörde faaliyet gösterdiklerini ve  bunun da sürdürülebilirlik anlamında büyük bir önem arz ettiğinin altını çizmiştir.

 

Kuruluş hikayesini detaylı olarak paylaştığı konuşmasında her ne kadar fason üretim ile iş hayatına atılsalarda SEFES olarak büyüme ve gelişmelerini ve daha da önemlisi devamlılıklarını  kendi ürünlerini üretmekten geçtiğini özellikle belirtmiştir.

 

İş hayatında kendine yeter hale gelmek ve kaliteden ödün vermemeyi iş yaşamlarının başında kavradıklarını belirttiği konuşmasında girişimcinin önecellikle dürüst ve sorumluluk sahibi olması gerektiğini belirtmiştir. Her ne kadar her girişimcinin doğru stratejiler ile iş hayatına atılmadığını belirtse de  önemli olanın fırsatları yakalamak ve yakalanan fırsatları doğru stratejiler ile büyütmek olduğunu belirtmiştir.

 

Girişimcilik alanında her ne kadar finasmanın en önemli sorun ve risk olduğu görüşünün hakim olduğu görüşü yaygınsa da, en önemli riskin girişimcinin hem çalışanlarına hem de kendi özel hayatına olan sorumlulukları olduğunu kişisel gözlemlerine dayanarak ifade eden sayın Çivici aynı zamanda bu risklerin girişimcileri daha dinamik ve proaktif kıldığını belirterek konuşmasını tamamlamıştır.

 

 App\Event Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 2537 [site_id] => 40 [title_tr] => Şafak Çivici Atılım'da [title_en] => Şafak Çivici Atılım'da [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

SEFES Mobilya & Ev Donanımları’nın kurucusu  Sayın Şafak Çivici Atılım'daydı

 

Girişimcilik Eğitim Serileri başlığı altında iş dünyası ile akademiyi bir araya getirmeye devam ettiğimiz eğitimlerin V. dönem konuğu SEFES Mobilya & Ev Donanımları’nın kurucusu  Sayın Şafak Çivici oldu. Atılım Üniversitesi mensuplarının ilgi ve katılımının yüksek olduğu etkinlikte Sayın Şafak Çivici yola çıkış hikayesini bizlerle paylaştı.

 

Türkiye’de özellikle KOBİ’lerin ömürlerinin kısa olduğunu ve ortalama olarak 10-11 yıl süren bir yaşam eğrilerinin olduğunu belirterek başladığı konuşmasında kuruluşlarından beri 20 yıldır bu sektörde faaliyet gösterdiklerini ve  bunun da sürdürülebilirlik anlamında büyük bir önem arz ettiğinin altını çizmiştir.

 

Kuruluş hikayesini detaylı olarak paylaştığı konuşmasında her ne kadar fason üretim ile iş hayatına atılsalarda SEFES olarak büyüme ve gelişmelerini ve daha da önemlisi devamlılıklarını  kendi ürünlerini üretmekten geçtiğini özellikle belirtmiştir.

 

İş hayatında kendine yeter hale gelmek ve kaliteden ödün vermemeyi iş yaşamlarının başında kavradıklarını belirttiği konuşmasında girişimcinin önecellikle dürüst ve sorumluluk sahibi olması gerektiğini belirtmiştir. Her ne kadar her girişimcinin doğru stratejiler ile iş hayatına atılmadığını belirtse de  önemli olanın fırsatları yakalamak ve yakalanan fırsatları doğru stratejiler ile büyütmek olduğunu belirtmiştir.

 

Girişimcilik alanında her ne kadar finasmanın en önemli sorun ve risk olduğu görüşünün hakim olduğu görüşü yaygınsa da, en önemli riskin girişimcinin hem çalışanlarına hem de kendi özel hayatına olan sorumlulukları olduğunu kişisel gözlemlerine dayanarak ifade eden sayın Çivici aynı zamanda bu risklerin girişimcileri daha dinamik ve proaktif kıldığını belirterek konuşmasını tamamlamıştır.

 

 

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

SEFES Mobilya & Ev Donanımları’nın kurucusu  Sayın Şafak Çivici Atılım'daydı

 

Girişimcilik Eğitim Serileri başlığı altında iş dünyası ile akademiyi bir araya getirmeye devam ettiğimiz eğitimlerin V. dönem konuğu SEFES Mobilya & Ev Donanımları’nın kurucusu  Sayın Şafak Çivici oldu. Atılım Üniversitesi mensuplarının ilgi ve katılımının yüksek olduğu etkinlikte Sayın Şafak Çivici yola çıkış hikayesini bizlerle paylaştı.

 

Türkiye’de özellikle KOBİ’lerin ömürlerinin kısa olduğunu ve ortalama olarak 10-11 yıl süren bir yaşam eğrilerinin olduğunu belirterek başladığı konuşmasında kuruluşlarından beri 20 yıldır bu sektörde faaliyet gösterdiklerini ve  bunun da sürdürülebilirlik anlamında büyük bir önem arz ettiğinin altını çizmiştir.

 

Kuruluş hikayesini detaylı olarak paylaştığı konuşmasında her ne kadar fason üretim ile iş hayatına atılsalarda SEFES olarak büyüme ve gelişmelerini ve daha da önemlisi devamlılıklarını  kendi ürünlerini üretmekten geçtiğini özellikle belirtmiştir.

 

İş hayatında kendine yeter hale gelmek ve kaliteden ödün vermemeyi iş yaşamlarının başında kavradıklarını belirttiği konuşmasında girişimcinin önecellikle dürüst ve sorumluluk sahibi olması gerektiğini belirtmiştir. Her ne kadar her girişimcinin doğru stratejiler ile iş hayatına atılmadığını belirtse de  önemli olanın fırsatları yakalamak ve yakalanan fırsatları doğru stratejiler ile büyütmek olduğunu belirtmiştir.

 

Girişimcilik alanında her ne kadar finasmanın en önemli sorun ve risk olduğu görüşünün hakim olduğu görüşü yaygınsa da, en önemli riskin girişimcinin hem çalışanlarına hem de kendi özel hayatına olan sorumlulukları olduğunu kişisel ggözlemlerine dayanarak ifade eden sayın Çivici aynı zamanda bu risklerin girişimcileri daha dinamik ve proaktif kıldığını belirterek konuşmasını tamamlamıştır.

 

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/etkinlikler.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/etkinlikler.jpg ) [start] => 2017-04-19 00:00:00 [end] => 2017-04-19 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2017-04-12 15:09:07 [updated_at] => 2017-04-20 16:55:35 [location] => [location_tr] => [location_en] => [location_ru] => [location_ar] => [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => [old_url] => safak-civici-atilimda-11860 [organizer_tr] => [organizer_en] => [organizer_ru] => [organizer_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 28 [name_tr] => İşletme Fakültesi [url] => fom [type] => ) [1] => Array ( [id] => 40 [name_tr] => İşletme [url] => management [type] => ) ) [pages] => Array ( ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 2537 [site_id] => 40 [title_tr] => Şafak Çivici Atılım'da [title_en] => Şafak Çivici Atılım'da [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

SEFES Mobilya & Ev Donan\u0131mlar\u0131’n\u0131n kurucusu  Say\u0131n \u015eafak Çivici At\u0131l\u0131m'dayd\u0131<\/strong><\/p>

 <\/p>

Giri\u015fimcilik E\u011fitim Serileri ba\u015fl\u0131\u011f\u0131 alt\u0131nda i\u015f dünyas\u0131 ile akademiyi bir araya getirmeye devam etti\u011fimiz e\u011fitimlerin V. dönem konu\u011fu SEFES Mobilya & Ev Donan\u0131mlar\u0131’n\u0131n kurucusu  Say\u0131n \u015eafak Çivici<\/strong> oldu. At\u0131l\u0131m Üniversitesi mensuplar\u0131n\u0131n ilgi ve kat\u0131l\u0131m\u0131n\u0131n yüksek oldu\u011fu etkinlikte Say\u0131n \u015eafak Çivici yola ç\u0131k\u0131\u015f hikayesini bizlerle payla\u015ft\u0131.<\/p>

 <\/p>

Türkiye’de özellikle KOB\u0130’lerin ömürlerinin k\u0131sa oldu\u011funu ve ortalama olarak 10-11 y\u0131l süren bir ya\u015fam e\u011frilerinin oldu\u011funu belirterek ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmas\u0131nda kurulu\u015flar\u0131ndan beri 20 y\u0131ld\u0131r bu sektörde faaliyet gösterdiklerini ve  bunun da sürdürülebilirlik anlam\u0131nda büyük bir önem arz etti\u011finin alt\u0131n\u0131 çizmi\u015ftir.<\/p>

 <\/p>

Kurulu\u015f hikayesini detayl\u0131 olarak payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmas\u0131nda her ne kadar fason üretim ile i\u015f hayat\u0131na at\u0131lsalarda SEFES olarak büyüme ve geli\u015fmelerini ve daha da önemlisi devaml\u0131l\u0131klar\u0131n\u0131  kendi ürünlerini üretmekten geçti\u011fini özellikle belirtmi\u015ftir.<\/p>

 <\/p>

\u0130\u015f hayat\u0131nda kendine yeter hale gelmek ve kaliteden ödün vermemeyi i\u015f ya\u015famlar\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131nda kavrad\u0131klar\u0131n\u0131 belirtti\u011fi konu\u015fmas\u0131nda giri\u015fimcinin önecellikle dürüst ve sorumluluk sahibi olmas\u0131 gerekti\u011fini belirtmi\u015ftir. Her ne kadar her giri\u015fimcinin do\u011fru stratejiler ile i\u015f hayat\u0131na at\u0131lmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtse de  önemli olan\u0131n f\u0131rsatlar\u0131 yakalamak ve yakalanan f\u0131rsatlar\u0131 do\u011fru stratejiler ile büyütmek oldu\u011funu belirtmi\u015ftir.<\/p>

 <\/p>

Giri\u015fimcilik alan\u0131nda her ne kadar finasman\u0131n en önemli sorun ve risk oldu\u011fu görü\u015fünün hakim oldu\u011fu görü\u015fü yayg\u0131nsa da, en önemli riskin giri\u015fimcinin hem çal\u0131\u015fanlar\u0131na hem de kendi özel hayat\u0131na olan sorumluluklar\u0131 oldu\u011funu ki\u015fisel gözlemlerine dayanarak ifade eden say\u0131n Çivici ayn\u0131 zamanda bu risklerin giri\u015fimcileri daha dinamik ve proaktif k\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek konu\u015fmas\u0131n\u0131 tamamlam\u0131\u015ft\u0131r.<\/p>

 <\/p>

 <\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

SEFES Mobilya & Ev Donan\u0131mlar\u0131’n\u0131n kurucusu  Say\u0131n \u015eafak Çivici At\u0131l\u0131m'dayd\u0131<\/strong><\/p>

 <\/p>

Giri\u015fimcilik E\u011fitim Serileri ba\u015fl\u0131\u011f\u0131 alt\u0131nda i\u015f dünyas\u0131 ile akademiyi bir araya getirmeye devam etti\u011fimiz e\u011fitimlerin V. dönem konu\u011fu SEFES Mobilya & Ev Donan\u0131mlar\u0131’n\u0131n kurucusu  Say\u0131n \u015eafak Çivici<\/strong> oldu. At\u0131l\u0131m Üniversitesi mensuplar\u0131n\u0131n ilgi ve kat\u0131l\u0131m\u0131n\u0131n yüksek oldu\u011fu etkinlikte Say\u0131n \u015eafak Çivici yola ç\u0131k\u0131\u015f hikayesini bizlerle payla\u015ft\u0131.<\/p>

 <\/p>

Türkiye’de özellikle KOB\u0130’lerin ömürlerinin k\u0131sa oldu\u011funu ve ortalama olarak 10-11 y\u0131l süren bir ya\u015fam e\u011frilerinin oldu\u011funu belirterek ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmas\u0131nda kurulu\u015flar\u0131ndan beri 20 y\u0131ld\u0131r bu sektörde faaliyet gösterdiklerini ve  bunun da sürdürülebilirlik anlam\u0131nda büyük bir önem arz etti\u011finin alt\u0131n\u0131 çizmi\u015ftir.<\/p>

 <\/p>

Kurulu\u015f hikayesini detayl\u0131 olarak payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmas\u0131nda her ne kadar fason üretim ile i\u015f hayat\u0131na at\u0131lsalarda SEFES olarak büyüme ve geli\u015fmelerini ve daha da önemlisi devaml\u0131l\u0131klar\u0131n\u0131  kendi ürünlerini üretmekten geçti\u011fini özellikle belirtmi\u015ftir.<\/p>

 <\/p>

\u0130\u015f hayat\u0131nda kendine yeter hale gelmek ve kaliteden ödün vermemeyi i\u015f ya\u015famlar\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131nda kavrad\u0131klar\u0131n\u0131 belirtti\u011fi konu\u015fmas\u0131nda giri\u015fimcinin önecellikle dürüst ve sorumluluk sahibi olmas\u0131 gerekti\u011fini belirtmi\u015ftir. Her ne kadar her giri\u015fimcinin do\u011fru stratejiler ile i\u015f hayat\u0131na at\u0131lmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtse de  önemli olan\u0131n f\u0131rsatlar\u0131 yakalamak ve yakalanan f\u0131rsatlar\u0131 do\u011fru stratejiler ile büyütmek oldu\u011funu belirtmi\u015ftir.<\/p>

 <\/p>

Giri\u015fimcilik alan\u0131nda her ne kadar finasman\u0131n en önemli sorun ve risk oldu\u011fu görü\u015fünün hakim oldu\u011fu görü\u015fü yayg\u0131nsa da, en önemli riskin giri\u015fimcinin hem çal\u0131\u015fanlar\u0131na hem de kendi özel hayat\u0131na olan sorumluluklar\u0131 oldu\u011funu ki\u015fisel ggözlemlerine dayanarak ifade eden say\u0131n Çivici ayn\u0131 zamanda bu risklerin giri\u015fimcileri daha dinamik ve proaktif k\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek konu\u015fmas\u0131n\u0131 tamamlam\u0131\u015ft\u0131r.<\/p>

 <\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {} [start] => 2017-04-19 00:00:00 [end] => 2017-04-19 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2017-04-12 15:09:07 [updated_at] => 2017-04-20 16:55:35 [location] => [location_tr] => [location_en] => [location_ru] => [location_ar] => [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => [old_url] => safak-civici-atilimda-11860 [organizer_tr] => [organizer_en] => [organizer_ru] => [organizer_ar] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 40 [name_tr] => İşletme [name_en] => Business [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => isletme [slug_en] => business [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/isletme\/1562565413-TURAK-isletme-thumbnail.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":198046,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/isletme\/1562565413-TURAK-isletme-thumbnail.jpg"},"caption":"1562565413-TURAK-isletme-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/isletme\/1562565413-TURAK-isletme-thumbnail.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/isletme\/isletme.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":58792,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/isletme\/isletme.jpg"},"caption":"isletme.jpg","width":"717px","height":"476px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/isletme\/isletme.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-11 17:41:43 [updated_at] => 2019-07-08 05:56:56 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 28 [lft] => 69 [rgt] => 70 [depth] => 2 [color] => [url] => management [home_page_id] => 52 [atacs_id] => 18 [parent] => 0 [master_id] => 144 [doctorate_id] => 147 [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 49 [old_cat_id] => 4 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 40 [name_tr] => İşletme [name_en] => Business [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => isletme [slug_en] => business [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/isletme\/1562565413-TURAK-isletme-thumbnail.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":198046,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/isletme\/1562565413-TURAK-isletme-thumbnail.jpg"},"caption":"1562565413-TURAK-isletme-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/isletme\/1562565413-TURAK-isletme-thumbnail.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/isletme\/isletme.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":58792,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/isletme\/isletme.jpg"},"caption":"isletme.jpg","width":"717px","height":"476px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/isletme\/isletme.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-11 17:41:43 [updated_at] => 2019-07-08 05:56:56 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 28 [lft] => 69 [rgt] => 70 [depth] => 2 [color] => [url] => management [home_page_id] => 52 [atacs_id] => 18 [parent] => 0 [master_id] => 144 [doctorate_id] => 147 [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 49 [old_cat_id] => 4 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1