2019-2020 Güz Dönemi MATE 399 Staj I ve MATE 499 Staj II Raporlarının Değerlendirme Sonuçları - 23 12 2019

Dersleri alan öğrencilerimizin dikkatine!

2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi'nde MATE 399 Staj I ve MATE 499 Staj II alan öğrencilerimizin Bölüm Staj Komisyonu'na teslim ettiği staj raporlarının değerlendirilmesi tamamlanmıştır.

Aşağıdaki listelerde öğrenci numaralarının karşısında ve S– olan öğrencilerimizin, staj raporlarını 24.12.2019 Salı tarihinden itibaren Staj Koordinatörlüğü'nden teslim alıp, 06.01.2017 Pazartesi tarihine kadar revize ederek, tekrar Staj Koordinatörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim alırken staj raporunuzu, ihtiyacınız varsa teslim ettiğiniz dijital kopyayı ve değerlendirmeyi yapan öğretim üyesinin değerlendirme raporunun fotokopisini istemeyi unutmayınız.

Staj raporunu revize ederken dikkat edilecek hususlar:

 1. Değerlendirme raporu ve staj raporunuz üzerindeki düzeltme ve açıklamaları dikkatlice okuyarak revize ediniz, gerekirse değerlendiren öğretim üyesinden yardım alınız.
 2. Revize ettiğiniz staj raporunun kapak sayfasına "Revision 01" şeklinde açıklama ekleyiniz.
 3. Revize edilmiş raporunuzu teslim ederken orijinal raporunuzu da beraberinde teslim ediniz.
 4. Staj raporunuzun dijital kopyasını revize ettikten sonra yeniden oluşturarak raporla birlikte yeniden teslim ediniz (Mail göndermeyiniz, USB ile getiriniz. USB'ler teslim ALINMAYACAK, sadece koordinatörlük tarafından raporun dijitali alındıktan sonra İADE edilecektir).
 5. Bölümümüzce belirlenmiş olan ve web sayfasında Staj başlığı altında ilan edilen rapor format ve içerik kurallarının revize edilmiş raporlar için de geçerli olduğunu unutmayınız.

 

2019-2020 Güz Dönemi MATE 399 Değerlendirme Sonuçları:

Öğrenci No Değerlendirme
150307011 S−
160307015 I
150307015 S−
160307004 S+
160307013 I
17244510004 S−
160307018 S−
150307010 S−
120307018 S−
150307024 S
17244510031 S−
140307013 S−
160307011 I
160307001 I
160307009 S−
160307008 I
160307017 S−

 

2019-2020 Güz Dönemi MATE 499 Değerlendirme Sonuçları:

Öğrenci No Değerlendirme
150307007 I
150307020 S−
120307019 I
150307004 S−
150307001 S−
150307014 I
140307012 I
130307016 S−
150307002 I
150307003 S−
140307001 S−
140307005 S−
150307023 S−
080307033 S+
150307027 S−
120307024 S
150307017 I

 App\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 7289 [site_id] => 11 [title_tr] => 2019-2020 Güz Dönemi MATE 399 Staj I ve MATE 499 Staj II Raporlarının Değerlendirme Sonuçları [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Dersleri alan öğrencilerimizin dikkatine!

2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi'nde MATE 399 Staj I ve MATE 499 Staj II alan öğrencilerimizin Bölüm Staj Komisyonu'na teslim ettiği staj raporlarının değerlendirilmesi tamamlanmıştır.

Aşağıdaki listelerde öğrenci numaralarının karşısında ve S– olan öğrencilerimizin, staj raporlarını 24.12.2019 Salı tarihinden itibaren Staj Koordinatörlüğü'nden teslim alıp, 06.01.2017 Pazartesi tarihine kadar revize ederek, tekrar Staj Koordinatörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim alırken staj raporunuzu, ihtiyacınız varsa teslim ettiğiniz dijital kopyayı ve değerlendirmeyi yapan öğretim üyesinin değerlendirme raporunun fotokopisini istemeyi unutmayınız.

Staj raporunu revize ederken dikkat edilecek hususlar:

 1. Değerlendirme raporu ve staj raporunuz üzerindeki düzeltme ve açıklamaları dikkatlice okuyarak revize ediniz, gerekirse değerlendiren öğretim üyesinden yardım alınız.
 2. Revize ettiğiniz staj raporunun kapak sayfasına "Revision 01" şeklinde açıklama ekleyiniz.
 3. Revize edilmiş raporunuzu teslim ederken orijinal raporunuzu da beraberinde teslim ediniz.
 4. Staj raporunuzun dijital kopyasını revize ettikten sonra yeniden oluşturarak raporla birlikte yeniden teslim ediniz (Mail göndermeyiniz, USB ile getiriniz. USB'ler teslim ALINMAYACAK, sadece koordinatörlük tarafından raporun dijitali alındıktan sonra İADE edilecektir).
 5. Bölümümüzce belirlenmiş olan ve web sayfasında Staj başlığı altında ilan edilen rapor format ve içerik kurallarının revize edilmiş raporlar için de geçerli olduğunu unutmayınız.

 

2019-2020 Güz Dönemi MATE 399 Değerlendirme Sonuçları:

Öğrenci No Değerlendirme
150307011 S−
160307015 I
150307015 S−
160307004 S+
160307013 I
17244510004 S−
160307018 S−
150307010 S−
120307018 S−
150307024 S
17244510031 S−
140307013 S−
160307011 I
160307001 I
160307009 S−
160307008 I
160307017 S−

 

2019-2020 Güz Dönemi MATE 499 Değerlendirme Sonuçları:

Öğrenci No Değerlendirme
150307007 I
150307020 S−
120307019 I
150307004 S−
150307001 S−
150307014 I
140307012 I
130307016 S−
150307002 I
150307003 S−
140307001 S−
140307005 S−
150307023 S−
080307033 S+
150307027 S−
120307024 S
150307017 I

 

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/duyurular.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/duyurular.jpg ) [start] => 2019-12-23 17:15:00 [end] => 2025-01-01 17:15:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-12-23 14:12:16 [updated_at] => 2019-12-23 14:15:03 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => 2019-2020-guz-donemi-mate-399-staj-i-ve-mate-499-staj-ii-raporlarinin-degerlendirme-sonuclari-1577110336 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 2 [name_tr] => Mühendislik Fakültesi [url] => foe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 11 [name_tr] => Metalurji ve Malzeme Mühendisliği [url] => mate [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 7289 [site_id] => 11 [title_tr] => 2019-2020 Güz Dönemi MATE 399 Staj I ve MATE 499 Staj II Raporlarının Değerlendirme Sonuçları [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Dersleri alan ö\u011frencilerimizin dikkatine!
\n
\n2019-2020 Akademik Y\u0131l\u0131 Güz Dönemi'nde MATE 399 Staj I<\/em> ve MATE 499 Staj II<\/em> alan ö\u011frencilerimizin Bölüm Staj Komisyonu'na teslim etti\u011fi staj raporlar\u0131n\u0131n de\u011ferlendirilmesi tamamlanm\u0131\u015ft\u0131r.<\/p>\n\n

A\u015fa\u011f\u0131daki listelerde ö\u011frenci numaralar\u0131n\u0131n kar\u015f\u0131s\u0131nda I <\/strong>ve S–<\/strong> olan ö\u011frencilerimizin, staj raporlar\u0131n\u0131 24.12.2019 Sal\u0131 <\/strong>tarihinden itibaren Staj Koordinatörlü\u011fü'nden teslim al\u0131p, 06.01.2017 Pazartesi <\/strong>tarihine kadar revize ederek, tekrar Staj Koordinatörlü\u011fü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim al\u0131rken staj raporunuzu, ihtiyac\u0131n\u0131z varsa teslim etti\u011finiz dijital kopyay\u0131 ve de\u011ferlendirmeyi yapan ö\u011fretim üyesinin de\u011ferlendirme raporunun fotokopisini istemeyi unutmay\u0131n\u0131z.
\n
\nStaj raporunu revize ederken dikkat edilecek hususlar<\/em>:<\/p>\n\n

  \n\t
 1. De\u011ferlendirme raporu ve staj raporunuz üzerindeki düzeltme ve aç\u0131klamalar\u0131 dikkatlice okuyarak revize ediniz, gerekirse de\u011ferlendiren ö\u011fretim üyesinden yard\u0131m al\u0131n\u0131z.<\/li>\n\t
 2. Revize etti\u011finiz staj raporunun kapak sayfas\u0131na "Revision 01<\/strong>" \u015feklinde aç\u0131klama ekleyiniz.<\/li>\n\t
 3. Revize edilmi\u015f raporunuzu teslim ederken orijinal raporunuzu<\/strong> da beraberinde teslim ediniz.<\/li>\n\t
 4. Staj raporunuzun dijital kopyas\u0131n\u0131 revize ettikten sonra yeniden<\/strong> olu\u015fturarak raporla birlikte yeniden teslim ediniz (Mail göndermeyiniz, USB ile getiriniz. USB'ler teslim ALINMAYACAK, sadece koordinatörlük taraf\u0131ndan raporun dijitali al\u0131nd\u0131ktan sonra \u0130ADE edilecektir).<\/li>\n\t
 5. Bölümümüzce belirlenmi\u015f olan ve web sayfas\u0131nda Staj<\/a> ba\u015fl\u0131\u011f\u0131 alt\u0131nda ilan edilen rapor format ve içerik kurallar\u0131n\u0131n revize edilmi\u015f raporlar için de geçerli oldu\u011funu unutmay\u0131n\u0131z.<\/li>\n<\/ol>\n\n

   <\/p>\n\n

  2019-2020 Güz Dönemi MATE 399<\/strong> De\u011ferlendirme Sonuçlar\u0131:<\/p>\n\n

  \n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
  Ö\u011frenci No<\/strong><\/td>\n\t\t\tDe\u011ferlendirme<\/strong><\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
  150307011<\/td>\n\t\t\tS−<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
  160307015<\/td>\n\t\t\tI<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
  150307015<\/td>\n\t\t\tS−<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
  160307004<\/td>\n\t\t\tS+<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
  160307013<\/td>\n\t\t\tI<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
  17244510004<\/td>\n\t\t\tS−<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
  160307018<\/td>\n\t\t\tS−<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
  150307010<\/td>\n\t\t\tS−<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
  120307018<\/td>\n\t\t\tS−<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
  150307024<\/td>\n\t\t\tS<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
  17244510031<\/td>\n\t\t\tS−<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
  140307013<\/td>\n\t\t\tS−<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
  160307011<\/td>\n\t\t\tI<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
  160307001<\/td>\n\t\t\tI<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
  160307009<\/td>\n\t\t\tS−<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
  160307008<\/td>\n\t\t\tI<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
  160307017<\/td>\n\t\t\tS−<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>\n\n

   <\/p>\n\n

  2019-2020 Güz Dönemi MATE 499<\/strong> De\u011ferlendirme Sonuçlar\u0131:<\/p>\n\n

  \n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
  Ö\u011frenci No<\/strong><\/td>\n\t\t\tDe\u011ferlendirme<\/strong><\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
  150307007<\/td>\n\t\t\tI<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
  150307020<\/td>\n\t\t\tS−<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
  120307019<\/td>\n\t\t\tI<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
  150307004<\/td>\n\t\t\tS−<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
  150307001<\/td>\n\t\t\tS−<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
  150307014<\/td>\n\t\t\tI<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
  140307012<\/td>\n\t\t\tI<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
  130307016<\/td>\n\t\t\tS−<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
  150307002<\/td>\n\t\t\tI<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
  150307003<\/td>\n\t\t\tS−<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
  140307001<\/td>\n\t\t\tS−<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
  140307005<\/td>\n\t\t\tS−<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
  150307023<\/td>\n\t\t\tS−<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
  080307033<\/td>\n\t\t\tS+<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
  150307027<\/td>\n\t\t\tS−<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
  120307024<\/td>\n\t\t\tS<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
  150307017<\/td>\n\t\t\tI<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>\n\n

   <\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [start] => 2019-12-23 17:15:00 [end] => 2025-01-01 17:15:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-12-23 14:12:16 [updated_at] => 2019-12-23 14:15:03 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => 2019-2020-guz-donemi-mate-399-staj-i-ve-mate-499-staj-ii-raporlarinin-degerlendirme-sonuclari-1577110336 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 11 [name_tr] => Metalurji ve Malzeme Mühendisliği [name_en] => Metallurgical and Materials Engineering [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => mate [slug_en] => mate [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/metalurji-ve-malzeme-muhendisligi\/1561725186-MUDEK-metalurji-thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/metalurji-ve-malzeme-muhendisligi\/1532954724-metalurji_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":790073,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/metalurji-ve-malzeme-muhendisligi\/1561725186-MUDEK-metalurji-thumbnail.jpg"},"caption":"1561725186-MUDEK-metalurji-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/metalurji-ve-malzeme-muhendisligi\/1561725186-MUDEK-metalurji-thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":246108,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/metalurji-ve-malzeme-muhendisligi\/1532954724-metalurji_bolum.jpg"},"caption":"1532954724-metalurji_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/metalurji-ve-malzeme-muhendisligi\/1532954724-metalurji_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/metalurji-ve-malzeme-muhendisligi\/75.JPG"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":1022225,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/metalurji-ve-malzeme-muhendisligi\/75.JPG"},"caption":"75.JPG","width":"1366px","height":"911px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/metalurji-ve-malzeme-muhendisligi\/75.JPG"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 13:45:59 [updated_at] => 2019-06-28 12:33:12 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 2 [lft] => 41 [rgt] => 42 [depth] => 2 [color] => [url] => mate [home_page_id] => 34 [atacs_id] => 276 [parent] => 0 [master_id] => 71 [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 44 [old_cat_id] => 5 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 11 [name_tr] => Metalurji ve Malzeme Mühendisliği [name_en] => Metallurgical and Materials Engineering [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => mate [slug_en] => mate [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/metalurji-ve-malzeme-muhendisligi\/1561725186-MUDEK-metalurji-thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/metalurji-ve-malzeme-muhendisligi\/1532954724-metalurji_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":790073,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/metalurji-ve-malzeme-muhendisligi\/1561725186-MUDEK-metalurji-thumbnail.jpg"},"caption":"1561725186-MUDEK-metalurji-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/metalurji-ve-malzeme-muhendisligi\/1561725186-MUDEK-metalurji-thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":246108,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/metalurji-ve-malzeme-muhendisligi\/1532954724-metalurji_bolum.jpg"},"caption":"1532954724-metalurji_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/metalurji-ve-malzeme-muhendisligi\/1532954724-metalurji_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/metalurji-ve-malzeme-muhendisligi\/75.JPG"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":1022225,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/metalurji-ve-malzeme-muhendisligi\/75.JPG"},"caption":"75.JPG","width":"1366px","height":"911px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/metalurji-ve-malzeme-muhendisligi\/75.JPG"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 13:45:59 [updated_at] => 2019-06-28 12:33:12 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 2 [lft] => 41 [rgt] => 42 [depth] => 2 [color] => [url] => mate [home_page_id] => 34 [atacs_id] => 276 [parent] => 0 [master_id] => 71 [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 44 [old_cat_id] => 5 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1