Bölüm Staj Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Ozan ÖZKAN
Tel: 0312-586-8399
e-posta: ozan.ozkan@atilim.edu.tr

 

2008-2017 yılları arasında Öğrencilerimize Staj Olanağı Sağlayan Kurumlar için buraya tıklayınız veya Excel tablosu olarak indirmek için buraya tıklayınız.
"TEŞEKKÜRLERİMİZLE"

YAZ STAJI YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE:

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu gereği zorunlu staj yapacak öğrencilerin İş Kazası ve Meslek Hastalığı sigortalarının Üniversitemiz tarafından yapılması gerekmektedir. Anne veya babalarından dolayı genel sağlık sigortası güvencesi bulunmayan öğrencilerin Genel Sağlık sigortaları da Üniversitemiz tarafından yapılmaktadır.

 

Sigorta işlemleri tamamlanmadan staja başlamak kesinlikle mümkün olamayacağından, staj yapacak öğrencilerin sigorta için gerekli belgeleri eksiksiz olarak staj başlangıç tarihinden en az 10 iş günü önce bölüm staj koordinatörlerine teslim etmeleri gerekmektedir.


GEREKLİ BELGELER

 1. Staja Kabul Yazısı: Stajın yapılacağı kurumun antetli kağıdına yazılmış, stajyeri denetleyecek amirin adı, soyadı, görevi ve imzası bulunan, kesin staj başlangıç ve bitiş tarihlerinin, haftalık çalışma saatlerinin belirtildiği staja kabul belgesi (1 asıl ve 1 kopya).
 2. Nüfus cüzdanı Fotokopisi: (önlü arkalı, T.C. Kimlik Numaralı, üzerinde kimlik no. bulunan sürücü belgesi de kabul edilmektedir) (2 kopya).
 3. Fotoğraf (2 adet)
 4. Stajyer Öğrenci Bilgi Formu (https://goo.gl/Q37D3J bağlantısını kullanarak bu formu online doldurunuz. Bu form belirtiğiniz e-posta adresinize otomatik olarak gönderilecektir. Size gelen e-posta ekindeki formdan iki adet çıktı alıp, imzalı olarak bölüm staj koordinatörüne aşağıda belirtilen diğer belgelerle birlikte teslim ediniz. Stajyer Öğrenci Bilgi Formu hem yazılı çıktı, hem de e-posta ile bölüm staj koordinatörüne iletilecektir.)

ÖNEMLİ: Stajyer Öğrenci Bilgi Formu'nu e-posta olarak göndermeden bölüm staj koordinatörlüğüne evrakları teslim etmek için gelmeniz durumunda işlemleriniz  yapılmayacaktır.

 • Staj başlangıç tarihinden en az 10 işgünü önce, yukarıda sıralanan tüm belgelerin (toplam 4 adet belge) birer nüshası bir poşet dosya içinde;  ayrıca Stajyer Öğrenci Bilgi Formunun (Form B) basılı ve imzalı diğer nüshasını, Staj kabul belgesinin fotokopisini, 1 adet fotoğrafınızı, ve doldurup imzalayacağınız Önkoşul Beyan Formunu (Form C) (toplam 4 adet belge) ayrı bir poşet dosya içinde, Bölüm Staj Koordinatörüne teslim ediniz. Poşetlerde Form B (Stajyer Öğrenci Bilgi Formu) en üstte yer almalı, ikinci sırada Staj kabul Belgesi yer almalıdır.
 • Yukarıdaki belgeler bölüm staj koordinatörlüğüne teslim edildikten sonra, staja başlamadan 1-20 iş günü önce Personel Müdürlüğünden işe giriş bildirgesi alınarak staja başlamak mümkün olabilecektir. İşe giriş bildirgesini elden alamayan öğrenciler, talepleri halinde e-posta yoluyla alabilirler. Ayrıca, işyerleri SGK sisteminden de görebilir.

Öğrencilerimizin Dikkatine:

 • Yaz Döneminde Staj yapmak isteyen 2. ve 3. sınıf öğrencilerimize; staj yapmak istedikleri kurumlara başvurularını en geç Nisan ayı ortasına dek tamamlamış olmaları tavsiye edilir.

 • Kurumlara yapacağınız resmi staj başvuruları için Bölüm Sekreterinden alacağınız yazıyı (veya aşağıda Staj Formları başlığı altındaki dokümanı indirip (Form A), kendiniz de italik yazılan yerlerde gerekli düzeltmeleri yapıp bastırarak) Bölüm Staj Koordinatörüne onaylatınız.

 • Bölüm Staj Koordinatörünün onay verdiği kurumlarda staj yapabilirsiniz.

 • Staja başlamadan önce yukarıda staj sigortasına ilişkin yapılacakları tamamlamış olmalısınız.

 • Staj yapacağınız kuruma gitmeden önce aşağıdaki "Stajyer Değerlendirme Formu"nu (Form D) bilgisayarınıza yükleyiniz, kaliteli bir çıktı alınız, formu bükmeyiniz ve katlamayınız, fotoğrafınızı yapıştırınız, sizin doldurmanız gereken yerleri doldurunuz ve Bölüm Staj Koordinatörü'ne getirip, ONAYLATINIZ. Bu formu staj yapacağınız kurumdaki ilgiliye bir poşet dosya veya zarf içinde katlamadan temiz bir şekilde teslim ediniz.

 • Bahar dönemi sonuna doğru Bölüm Staj Koordinatörü önümüzdeki yaz staj yapacak öğrencilerimizle bir toplantı yapılabilecektir. Bu durum sözkonusu olduğunda Toplantı tarih ve yeri ayrıca ilan edilecektir.

 • Stajlar için önkoşulları sağlamış olduğunuza dair aşağıdaki beyan formunu doldurup, imzalayınız ve Bölüm Staj Koordinatörü'ne teslim ediniz. Stajlar için ders koşulları şöyledir:

MATE 399 için koşullar: MATE 202 dersini başarmış olmak + ENG 201 veya ENG 202 derslerinden en az birini başarmış olmak + Bölüm Staj Koordinatörü'nün onayı.

MATE 499 için koşullar: MATE 399 dersini başarmış olmak + MATE 303 veya MATE 318 derslerinden en az birini başarmış olmak + MATE 310, MATE 311, MATE 312, MATE 313, MATE 314, MATE 316 derslerini almak ve bunlardan en az 4 dersi başarmış olmak + Bölüm Staj Koordinatörü'nün onayı.

Staj Formları:


Öğretim Üyeleri için Staj Raporu Değerlendirme Formları:

Staj Raporları:

 • Staj Rapor kapağı yukarıda verilen formatta olmalı, rapor geneli itibarı ile teknik rapor yazım ilkelerine uygun olmalıdır. Rapor; kapak sayfasını izleyen sayfalarda İÇİNDEKİLER(CONTENTS), TABLO LİSTESİ (LIST OF TABLES), ŞEKİL LİSTESİ (LIST OF FIGURES), EKLER (APPENDICES), KAYNAKLAR (REFERENCES) şeklinde sayfa no.ları ile birlikte bir dizin içermelidir.

 • Ana rapor bölümleri olarak GİRİŞ (INTRODUCTION); [staj yapılan kurumun tanıtımı (adı, adresi, faaliyet alanı, toplam çalışan sayısı, toplam mühendis sayısı, metalurji/malzeme mühendisi sayısı, üretim kapasitesi, cirosu, ana üretim ekipmanı, kalite kontrol ekipmanı, vs)]; STAJ SÜRESİNCE GÖZLEMLER, YAPILAN İŞLER, ÖĞRENİLENLER (OBSERVATIONS, TASKS PERFORMED, LESSONS LEARNED DURING TRAINING; ve SONUÇLAR (CONCLUSIONS) yer almalıdır. Rapora ilave olarak konulacak veri tabloları, çizim ve resimler APPENDICES kısmında yer almalıdır. En son bölüm olarak da REFERENCES yer almalıdır. Kapak hariç, diğer sayfaların alt orta kısmında sayfa no.su yer almalıdır.

 • Staj raporlarının, staj yapılan kurum ilgililerince onaylanması tercih edilir, ancak zorunlu değildir.

 • Staj raporu İngilizce olarak word dokümanı türünde yazılmalı, rapor hem basılı/ciltli ve hem de dijital formatta (basili/ciltli raporu aynen iceren tek bir word dosyasi) en geç ilgili akademik yıl ve dönemin ders ekleme-bırakma günlerini takip eden haftanın son işgününe dek bölüm staj koordinatörüne teslim edilmelidir.

 • Staj raporu ile birlikte, öğrencinin staj yapmak için yukarıda gösterilen ders koşullarını sağladığının kontrolü ve teyidi için kullanılmak üzere; öğrencinin staja başladığı dönem itibarı ile aldığı dersleri ve notları gösteren transkript de bölüm staj koordinatörüne teslim edilmelidir.

 • Stajyer Değerlendirme Formu'nun ilgili işyerince doldurulması ve bölüm staj koordinatörlüğüne ulaşmasının sağlanması öğrencinin takip ve sorumluluğundadır. Bu form, staj raporunun son teslim tarihinden en geç 1 hafta içinde bölüm staj koordinatörlüğüne ulaşmış olmalıdır.

 • Rapor formatını daha iyi anlamak için örnek staj raporunu bu linkten indirebilirsiniz. Bu rapor Zeynep Öztürk'ün MATE 400 için Asil Çelik AŞ'de yapmış olduğu stajın raporudur (teşekkürler Zeynep). Rapor 3.5 MB büyüklüğünde ve şifrelidir. Şifreyi bilmiyorsanız, lütfen Staj Koordinatörü'ne e-posta ile veya sözlü olarak sorunuz.

 

2008-2017 YILLARI ARASINDA ÖĞRENCİLERİMİZE STAJ OLANAĞI SAĞLAYAN KURUMLARIN ALFABETİK LİSTESİ

"TEŞEKKÜRLERİMİZLE"

 

  FİRMA ADI SEKTÖR veya FAALİYET ALANI BULUNDUĞU İL
1 AKALIN Isıl İşlem Sanayii Ankara
2 AKDAŞ Döküm Çelik ve Demir Döküm Sanayii Ankara
3 AKPINAR Döküm ve Makina Demir Döküm Sanayii Ankara
4 ALP Havacılık Havacılık ve Uzay Sanayii Eskişehir
5 ALPAŞ Çelik Döküm Sanayii Ankara
6 ALTAN Makina Döküm Sanayii Çorum
7 ALTUN Döküm Alüminyum Döküm Sanayii Konya
8 Ana Bakım Mkz. Komutanlığı 5 Askeri yedek parça Ankara
9 ANADOLU CAM Cam Ambalaj Sanayii İstanbul
10 AND Döküm Döküm Sanayii Ankara
11 ANKAS Isıl İşlem Sanayii Ankara
12 ARTI Döküm Döküm Sanayii Eskişehir
13 ASELSAN Savunma Sanayii Ankara
14 ASİL Çelik Vasıflı Çelik Sanayii Bursa
15 ASSAN Alüminyum Sanayii İstanbul
16 ASSAN Ltd.Şti. İş Makinaları yedek parça imalatı Ankara
17 Atilla Makina Montaj İzolasyon Makina Sanayii Kocaeli
18 AY Döküm Demir Döküm Sanayii Ankara
19 BARAN Çelik ve Galvaniz Çelik Konstrüksiyon ve Galvaniz Ankara
20 BEYMETAL Alüminyum Sanayii İzmir
21 BİEN Seramik Sanayii Bilecik
22 BMC Otomotiv ve Savunma Sanayii İzmir
23 Bodycote ISTAŞ Isıl İşlem Sanayii Ankara
24 Bodycote ISTAŞ Isıl İşlem Sanayii Bursa
25 BORAN Döküm Çelik ve Demir Döküm Sanayii Ankara
26 BOSCH Rexroth Otomasyon Sanayii Bursa
27 CB Metal  Alüminyum Külçe ve Biyet Dökümü Ankara
28 ÇEMAŞ Demir Döküm Sanayii Kırşehir
29 ÇEMTAŞ Demir-Çelik Sanayii Bursa
30 DEMİRDÖKÜM Demir Döküm Sanayii Bilecik
31 DİLER Demir-Çelik Demir-Çelik Sanayii Kocaeli
32 DİRİNLER Çelik ve Demir Döküm Sanayii İzmir
33 DUDUOĞLU Çelik ve Demir Döküm Sanayii Çorum
34 EB Rebosio Elektrik İzalatörleri Ankara
35 EDE Demir-Çelik Demir-Çelik Sanayii İzmir
36 EKİP Metalurji Çelik ve Demir Döküm Sanayii Ankara
37 EKSTRAMETAL Demir Döküm Sanayii Ankara
38 EMEK Boru Boru Sanayii Ankara
39 ENTİL Döküm Sanayii Ankara
40 ERDEMİR (Ereğli Demir-Çelik) Demir-Çelik Sanayii Ereğli/Zonguldak
41 ERGENEKON Çelik Döküm Sanayii Ankara
42 ERKUNT SANAYİ Demir Döküm Sanayii Ankara
43 ETİ Alüminyum Primer Alüminyum Sanayii Seydişehir/Konya
44 FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. Savunma Sanayii Ankara
45 FORD OTOSAN Otomotiv Sanayii Kocaeli
46 GAYZER Döküm ve Makina Çelik ve Demir Döküm Sanayii Konya
47 GÜLERMAK Ağır Sanayi Makina Sanayii Ankara
48 HABAŞ Demir-Çelik Demir-Çelik Sanayii İzmir
49 HASÇELİK Çelik Sanayii Kocaeli
50 HCB Rulman Gövde Döküm Sanayii Konya
51 HEMA Endüstri Dişli Sanayii Ankara
52 İDÇ (İzmir Demir Çelik) Demir-Çelik Sanayii İzmir
53 İSDEMİR (İskenderun Demir-Çelik) Demir-Çelik Sanayii İskenderun/Hatay
54 KARDEMİR (Karabük Demir-Çelik) Demir-Çelik Sanayii Karabük
55 KAYMAKÇILAR Makina ve Döküm Demir Döküm Sanayii Ankara
56 KSB Pompa Sanayii Ankara
57 KÜMAŞ Manyezit  Manyezit Sanayii Kütahya
58 MİTA Kalıp ve Döküm Alüminyum Basınçlı Döküm Sanayii İstanbul
59 MİTAŞ Çelik Konstrüksiyon ve Galvaniz Ankara
60 MKE Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Silah ve Dövme Çelik Sanayii Kırıkkale
61 MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası Roket ve Patlayıcı Sanayii Ankara
62 MKE Fişeksan Patlayıcı Sanayii Ankara
63 MKE Kapsül Kapsül ve Patlayıcı Sanayii Ankara
64 MOR Alüminyum Alüminyum Ekstrüzyon Sanayii Ankara
65 NUROL Makina  Makina ve Savunma Sanayii Ankara
66 NUROL Teknoloji Malzeme Ar-Ge Ankara
67 NURSAN Metalurji  Demir-Çelik Sanayii Payas/Hatay
68 ORALSAN Talaşlı İmalat Kesici Uç Sanayii Kırşehir
69 ORS Rulman Rulman Sanayii Ankara
70 OTOKAR  Otomotiv ve Savunma Sanayii Sakarya
71 ÖNERLER Makina Çelik Isıl İşlem Isıl İşlem Sanayii Bursa
72 ÖZGÜR Döküm Demir Döküm Sanayii Ankara
73 ÖZKAN Demir Çelik Demir-Çelik Sanayii İzmir
74 Pİ MAKİNA Makina ve Savunma Sanayii Ankara
75 PİLSA Plastik Sanayii Adana
76 PLASTİKA Plastik Sanayii Ankara
77 PMS Metal Alüminyum Sanayii Bursa
78 QTS Quantum Takım Çelikleri Isıl İşlem Sanayii İstanbul
79 ROKETSAN Savunma Sanayii Ankara
80 SARKUYSAN Bakır Çubuk, Tel ve Boru Sanayii Kocaeli
81 SİM Metal  Kaplama Sanayii İstanbul
82 STENKİM Yapı Kimyasalları Ankara
83 ŞAHİNLER Metal Sekonder Alüminyum Sanayii Ankara
84 TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) Nükleer Araştırma Ankara
85 TAI Havacılık ve Uzay Sanayii Ankara
86 TCDD Demiryol Fabrikası Demiryol Sanayii Ankara
87 TEİ Uçak Motor Sanayii Eskişehir
88 TOPRAK Demirdöküm Demir Döküm Sanayii Eskişehir
89 TOSÇELİK Demir-Çelik Sanayii Osmaniye
90 TOYOTA Otomotiv Sanayii Sakarya
91 TSE Kalite Kontrol ve Standardizasyon Ankara
92 TÜBİTAK-MAM Malzeme Teknolojileri AR-GE Kocaeli
93 TÜBİTAK-SAGE Savunma Teknolojileri AR-GE Ankara
94 TÜPRAŞ Petrol Sanayii Kırıkkale
95 TÜRK TRAKTÖR  Traktör ve Zirai Makine Sanayii Ankara
96 TÜZÜN Dövme Talaşlı İmalat ve Dövme Sanayii Ankara
97 YAYKUL Yay ve Klips Sanayii Bursa
98 YEŞİLYURT Demir-Çelik Sanayii Samsun