1. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce)
2
0
2
PHYS101 Genel Fizik I
3
2
6
ENG101 Akademik İngilizce I
4
0
3.5
MATE103 Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine Giriş ve Malzeme Endüstrisi
2
0
2
MATH151 Kalkülüs I
4
2
7
CHE103 Genel Kimya
3
2
5
ME108 Bilgisayar Destekli Katı Modelleme
1
3
4.5
KRY111 Kariyer Planlama
1
0
1
Toplam 20 9 31

2. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce)
2
0
2
PHYS102 Genel Fizik II
3
2
6
HIST221 Uygarlık Tarihi
3
0
3
ENG102 Akademik İngilizce II
4
0
3.5
MATH152 Kalkülüs II
4
2
7
CHE104 Genel Kimya
3
2
4.5
CMPE102 Bilgisayar Programlama
2
2
4
Toplam 21 8 30

3. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
MATH275 Lineer Cebir
4
0
6
ENG201 Akademik İngilizce III
3
0
3
MATE201 Malzeme Mühendisliğinin Temelleri
3
0
5
MATE203 Malzeme Termodinamiği I
3
0
5
ME211 Statik ve Mukavemet
3
1
6
Alan Seçmeli 0 0 5
Toplam 16 1 30

4. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
MATH276 Diferansiyel Denklemler
4
0
6
ENG202 Akademik İngilizce IV
3
0
3
MATE202 Malzemelerin Mekanik Davranışı ve Testi
3
2
6.5
MATE204 Malzeme Termodinamiği II
3
0
5.5
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Dışı Seçmeli 3 0 4
Toplam 19 2 30

5. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
MATE311 Seramikler ve Refrakter Malzemeler
3
0
5
MATE313 Malzemelerde Faz Dönüşümleri ve Kinetik Süreçler
3
0
5.5
MATE301 Mekanik Biçimlendirmenin Temelleri ve Uygulamaları
4
0
6
MATE303 Metallerin Üretiminde Kimyasal Prensipler
3
0
5.5
MATE399 Yaz Stajı I
0
0
6
ENG301 İş Yaşamı için İngilizce I
3
0
3
Alan Dışı Seçmeli 3 0 5
Toplam 19 0 30

6. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
MATE312 Demir-Çelik Üretim Teknolojileri
3
0
5
MATE314 Malzemelerin İçyapı ve Evre İlişkileri
2
2
6
MATE316 Katılaşma Süreçleri
2
2
5.5
MATE318 Malzeme Karakterizasyonu
2
2
5.5
MATE310 Polimer Malzemeler
3
0
5
ENG302 İş Yaşamı için İngilizce II
3
0
3
Toplam 15 6 30

7. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
TURK401 Türk Dili I
2
0
2
MATE499 Yaz Stajı II
0
0
6
MATE409 Lisans Araştırma
1
2
3
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Dışı Seçmeli 0 0 5
Toplam 15 2 30

8. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
TURK402 Türk Dili II
2
0
2
MATE410 Tasarımda Malzeme Seçimi
2
2
9
MATE420 Mezuniyet Projesi
1
4
9
MATE404 Metal Malzemeler
3
0
5
Alan Seçmeli (Çokdisiplinli Dersler) 0 0 5
Toplam 8 6 30