Malzemelerin Antibakteriyel Özelliklerini Tayin Laboratuvarı

Bu laboratuvar, Malzeme Mühendisliği’nin temel araştırma alanlarından olan polimer ve polimer/kompozit malzemeler ile diğer her türlü biyomalzemelerin antibakteriyel özelliklerinin araştırılması amacıyla kullanılmaktadır. Genel olarak, canlı bakteri kolonileriyle steril şartlar altında yapılan in vitro bakteri kültürü çalışmalarıyla, antibakteriyel mühendislik uygulamalarında kullanılabilecek her türlü malzemenin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bakteri kolonilerini inhibe edebilme kapasitesine etkileri incelenebilmektedir.

Polimer Kompozit Biyomalzeme Biyouyumluluk Araştırma Laboratuvarı

Bu laboratuvar, Malzeme Mühendisliği’nin temel araştırma alanlarından olan polimer ve polimer/kompozit malzemeler ile diğer her türlü biyomalzemelerin biyouyumluluk performanslarının araştırılması amacıyla kullanılmaktadır. Genel olarak, canlı hücre hatlarıyla steril şartlar altında yapılan in vitro hücre kültürü çalışmalarıyla biyomedikal amaçlı kullanılabilecek her türlü malzemenin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin hücre canlılığına, yapısına ve üreme performansına etkileri incelenebilmektedir.

Döküm, Alaşımlama ve Katılaştırma Laboratuvarı

Bu laboratuvar eritme, katılaşma, termal analiz ve kimyasal analiz deneylerini yapacak cihazlarla donatılmıştır. Ayrıca kalıplama kumlarının başlıca özelliklerinin tespiti için tüm cihazlar mevcuttur. İndüksiyon ocağı haznesi 100 kg çelik eşdeğeri eritme kapasitesindedir. Laboratuvarda mevcut optik emisyon spektrometresiyle demir-çelik, aluminyum, bakır ve magnezyum alaşımlarının kimyasal bileşimleri belirlenebilmektedir. Bu laboratuvar holü cebri havalandırma sistemi ile donatılmıştır. Laboratuvar, Bölüm öğrencilerinin laboratuvar deneyleri için ve mezuniyet projesi, araştırma, danışmanlık gibi faaliyetlerde alaşım hazırlama, döküm, katılaşma ve döküm kalıplama kumu deneylerinde kullanılmaktadır.

Isıl İşlem Laboratuvarı

300, 1100 ve 1300°C sıcaklıklara çıkabilen 4 adet kutu fırın, ve 600 ve 1000°C sıcaklıklara çıkabilen iki adet tüp fırın bulunmaktadır. Ayrıca 1 adet 1200°C’ye çıkan atmosfer kontrollü fırın vardır.

Bölüm öğrencilerinin laboratuvar deneyleri için ve mezuniyet projesi, araştırma, danışmanlık gibi çalışmalarda malzemelerin ısıl işleminde kullanılmaktadır. Çalışmalar sırasında tehlikeli ve zararlı maddeler kullanılmamakta ve çalışmalar sonunda da bu nitelikte bir malzeme ortaya çıkmamaktadır.

Korozyon ve Yüzey İşlemleri Laboratuvarı

Korozyon ve Yüzey İşlemleri Laboratuvarı’nda malzemelerin korozyon davranışlarının belirlenmesi, standard korozyon testlerinin yapılması ve elektrokimyasal yöntemle değişik yüzey kaplamalarının üretimi ve aşınma testleri gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarımız lisans/lisansüstü eğitim, araştırma ve endüstriye test hizmetleri vermek üzere kullanılmaktadır. Korozyon ve Yüzey İşlemleri Laboratuvarı’mızda bir adet programlanabilir güç kaynağı, bir adet sıcaklık kontrollü korozyon test kabini ve malzemelerin aşınma davranışlarını incelemek üzere bir adet aşınma test cihazı bulunmaktadır..

Mekanik Test Laboratuvarı

Çekme, Basma, Eğme deneyleri, Sertlik deneyleri, darbe tokluğu deneyleri için cihazlar ile bazı numune hazırlama ekipmanı bulunmaktadır. Bölüm öğrencilerinin laboratuvar deneyleri için ve mezuniyet projesi, araştırma, danışmanlık gibi çalışmalarda malzemelerin mekanik özellikleri ölçülmektedir. Çalışmalar sırasında tehlikeli ve zararlı maddeler kullanılmamakta ve çalışmalar sonunda da bu nitelikte bir malzeme ortaya çıkmamaktadır.

Metalografi Laboratuvarı

5 adet optik ters metal mikroskobu, 1 adet kamera ataçmanlı metal mikroskobu, metalografik numune hazırlamak için disk kesici ve bakalite alma cihazları mevcuttur. Bölüm öğrencilerinin laboratuvar deneyleri için ve mezuniyet projesi, araştırma, danışmanlık gibi çalışmalarda malzemelerin içyapıları incelenmektedir.

Numunelerin kesilmesi ve parlatılması sırasında yağ, solüsyon, asit gibi malzemeler çok küçük miktarlarda kullanılmakta ve bu malzemeler kullanım sonrasında farklı kaplarda biriktirilerek saklanmaktadır.

Polimer Kompozit Malzeme Araştırma-Geliştirme boratuvarı

Bu laboratuvar, Malzeme Mühendisliği’nin temel araştırma alanlarından olan polimer ve polimer/kompozit malzemeler ile biyomalzeme araştırmaları amacıyla kullanılmaktadır. Genel olarak polimer ve polimer/kompozit malzemeler ile biyomalzemelerin geliştirilmesi, üretimi, yüzey modifikasyonu ve karakterizasyonu amacıyla güncel literatür yaklaşımlarıyla araştırmalar ile mevcut yaklaşımların iyileştirilmesi veya yenilikçi yaklaşımlar geliştirilmesi üzerine çalışmalar yürütülmektedir.

Polimer Kompozit Malzeme Araştırma-Geliştirme boratuvarı

Bu laboratuvar, Malzeme Mühendisliği’nin temel araştırma alanlarından olan polimer ve polimer/kompozit malzemeler ile biyomalzeme araştırmaları amacıyla kullanılmaktadır. Genel olarak polimer ve polimer/kompozit malzemeler ile biyomalzemelerin geliştirilmesi, üretimi, yüzey modifikasyonu ve karakterizasyonu amacıyla güncel literatür yaklaşımlarıyla araştırmalar ile mevcut yaklaşımların iyileştirilmesi veya yenilikçi yaklaşımlar geliştirilmesi üzerine çalışmalar yürütülmektedir.

Seramik Kompozit Malzeme Laboratuvarı

Bu laboratuvarda, seramik nanotoz sentezleme, bilyalı öğütme ile seramik toz hazırlama, presleme ile şekillendirme, seramik ısıl işlemleri (sinterleme), fotokatalitik özellik tayini, yüzey temas özellikleri ölçümü gibi seramik esaslı malzemelerin hazırlanması, üretimi, şekillendirilmesi ve karakterizasyonu üzerine araştırmalar yapılmaktadır. Laboratuvar, lisans bitirme projesi ve lisansüstü tez çalışmalarının yanısıra lisans müfredatı kapsamındaki zorunlu ve seçmeli seramik dersleri kapsamında 20 öğrencilik kapasitesiyle eğitim laboratuvarı olarak da kullanılmaktadır.

Malzeme Seçim, Tasarım, Benzetim ve Hesaplama Laboratuvarı

Bu laboratuvar, günümüz mühendislik tasarım sürecinin bir parçası olan malzemelerinin yazılımsal yaklaşımlarla araştırılması ve bu tasarımlarda kullanılacak malzemelerin belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Genel olarak, malzeme seçimi ve katılaşma simülasyonu yazılımları ile çalışmalar yüksek kapasiteli bilgisayarlar ile yapılmaktadır. Ancak bu çalışmalarda malzeme kullanımı ve/veya fiziksel deney yapılmamaktadır.

Tahribatsız Muayene Laboratuvarı

Malzemelerde bulunabilecek iç ve yüzey hatalarının hasarsız olarak tespit edilmesinde kullanılan 1 adet ultrasonik muayene ve 1 adet mıknatıslama boyunduruğu cihazları ve gerekli kalibrasyon ekipman ve aksesuarları mevcuttur. Kullanım sırasında tehlikeli ve zararlı maddeler kullanılmamakta ve çalışmalar sonunda da bu nitelikte bir malzeme ortaya çıkmamaktadır.

Üretim Metalurjisi Laboratuvarı

Bu laboratuvar üretim metalurjisiyle ilgili çalışmalara yönelik olup, kurulum aşamasındadır. Laboratuvarda halihazırda mevcut olan bir adet laboratuvar fırını çeşitli yüksek sıcaklık işlemleri için (T<1100°C) kullanılabilmektedir. Hazırlanmış olan çeşitli proje(ler) kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan pirometalurjik çalışmalar için bir adet yüksek sıcaklık tüp fırınının temin edilmesi (T<1800°C) ve söz konusu fırınla birlikte çeşitli cihaz/ekipmanların laboratuvara kazandırılması hedeflenmektedir.