Malzemelerin Antibakteriyel Özelliklerini Tayin Laboratuvarı

Bu laboratuvar, Malzeme Mühendisliği’nin temel araştırma alanlarından olan polimer ve polimer/kompozit malzemeler ile diğer her türlü biyomalzemelerin antibakteriyel özelliklerinin araştırılması amacıyla kullanılmaktadır. Genel olarak, canlı bakteri kolonileriyle steril şartlar altında yapılan in vitro bakteri kültürü çalışmalarıyla, antibakteriyel mühendislik uygulamalarında kullanılabilecek her türlü malzemenin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bakteri kolonilerini inhibe edebilme kapasitesine etkileri incelenebilmektedir.

Polimer Kompozit Biyomalzeme Biyouyumluluk Araştırma Laboratuvarı

Bu laboratuvar, Malzeme Mühendisliği’nin temel araştırma alanlarından olan polimer ve polimer/kompozit malzemeler ile diğer her türlü biyomalzemelerin biyouyumluluk performanslarının araştırılması amacıyla kullanılmaktadır. Genel olarak, canlı hücre hatlarıyla steril şartlar altında yapılan in vitro hücre kültürü çalışmalarıyla biyomedikal amaçlı kullanılabilecek her türlü malzemenin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin hücre canlılığına, yapısına ve üreme performansına etkileri incelenebilmektedir.

Döküm, Alaşımlama ve Katılaştırma Laboratuvarı

Bu laboratuvar eritme, katılaşma, termal analiz ve kimyasal analiz deneylerini yapacak cihazlarla donatılmıştır. Ayrıca kalıplama kumlarının başlıca özelliklerinin tespiti için tüm cihazlar mevcuttur. İndüksiyon ocağı haznesi 100 kg çelik eşdeğeri eritme kapasitesindedir. Laboratuvarda mevcut optik emisyon spektrometresiyle demir-çelik, aluminyum, bakır ve magnezyum alaşımlarının kimyasal bileşimleri belirlenebilmektedir. Bu laboratuvar holü cebri havalandırma sistemi ile donatılmıştır. Laboratuvar, Bölüm öğrencilerinin laboratuvar deneyleri için ve mezuniyet projesi, araştırma, danışmanlık gibi faaliyetlerde alaşım hazırlama, döküm, katılaşma ve döküm kalıplama kumu deneylerinde kullanılmaktadır.

Isıl İşlem Laboratuvarı

300, 1100 ve 1300°C sıcaklıklara çıkabilen 4 adet kutu fırın, ve 600 ve 1000°C sıcaklıklara çıkabilen iki adet tüp fırın bulunmaktadır. Ayrıca 1 adet 1200°C’ye çıkan atmosfer kontrollü fırın vardır.

Bölüm öğrencilerinin laboratuvar deneyleri için ve mezuniyet projesi, araştırma, danışmanlık gibi çalışmalarda malzemelerin ısıl işleminde kullanılmaktadır. Çalışmalar sırasında tehlikeli ve zararlı maddeler kullanılmamakta ve çalışmalar sonunda da bu nitelikte bir malzeme ortaya çıkmamaktadır.

Korozyon ve Yüzey İşlemleri Laboratuvarı

Korozyon ve Yüzey İşlemleri Laboratuvarı’nda malzemelerin korozyon davranışlarının belirlenmesi, standard korozyon testlerinin yapılması ve elektrokimyasal yöntemle değişik yüzey kaplamalarının üretimi ve aşınma testleri gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarımız lisans/lisansüstü eğitim, araştırma ve endüstriye test hizmetleri vermek üzere kullanılmaktadır. Korozyon ve Yüzey İşlemleri Laboratuvarı’mızda bir adet programlanabilir güç kaynağı, bir adet sıcaklık kontrollü korozyon test kabini ve malzemelerin aşınma davranışlarını incelemek üzere bir adet aşınma test cihazı bulunmaktadır..

Mekanik Test Laboratuvarı

Çekme, Basma, Eğme deneyleri, Sertlik deneyleri, darbe tokluğu deneyleri için cihazlar ile bazı numune hazırlama ekipmanı bulunmaktadır. Bölüm öğrencilerinin laboratuvar deneyleri için ve mezuniyet projesi, araştırma, danışmanlık gibi çalışmalarda malzemelerin mekanik özellikleri ölçülmektedir. Çalışmalar sırasında tehlikeli ve zararlı maddeler kullanılmamakta ve çalışmalar sonunda da bu nitelikte bir malzeme ortaya çıkmamaktadır.

Metalografi Laboratuvarı

5 adet optik ters metal mikroskobu, 1 adet kamera ataçmanlı metal mikroskobu, metalografik numune hazırlamak için disk kesici ve bakalite alma cihazları mevcuttur. Bölüm öğrencilerinin laboratuvar deneyleri için ve mezuniyet projesi, araştırma, danışmanlık gibi çalışmalarda malzemelerin içyapıları incelenmektedir.

Numunelerin kesilmesi ve parlatılması sırasında yağ, solüsyon, asit gibi malzemeler çok küçük miktarlarda kullanılmakta ve bu malzemeler kullanım sonrasında farklı kaplarda biriktirilerek saklanmaktadır.

Polimer Kompozit Malzeme Araştırma-Geliştirme boratuvarı

Bu laboratuvar, Malzeme Mühendisliği’nin temel araştırma alanlarından olan polimer ve polimer/kompozit malzemeler ile biyomalzeme araştırmaları amacıyla kullanılmaktadır. Genel olarak polimer ve polimer/kompozit malzemeler ile biyomalzemelerin geliştirilmesi, üretimi, yüzey modifikasyonu ve karakterizasyonu amacıyla güncel literatür yaklaşımlarıyla araştırmalar ile mevcut yaklaşımların iyileştirilmesi veya yenilikçi yaklaşımlar geliştirilmesi üzerine çalışmalar yürütülmektedir.

Polimer Kompozit Malzeme Araştırma-Geliştirme boratuvarı

Bu laboratuvar, Malzeme Mühendisliği’nin temel araştırma alanlarından olan polimer ve polimer/kompozit malzemeler ile biyomalzeme araştırmaları amacıyla kullanılmaktadır. Genel olarak polimer ve polimer/kompozit malzemeler ile biyomalzemelerin geliştirilmesi, üretimi, yüzey modifikasyonu ve karakterizasyonu amacıyla güncel literatür yaklaşımlarıyla araştırmalar ile mevcut yaklaşımların iyileştirilmesi veya yenilikçi yaklaşımlar geliştirilmesi üzerine çalışmalar yürütülmektedir.

Seramik Kompozit Malzeme Laboratuvarı

Bu laboratuvarda, seramik nanotoz sentezleme, bilyalı öğütme ile seramik toz hazırlama, presleme ile şekillendirme, seramik ısıl işlemleri (sinterleme), fotokatalitik özellik tayini, yüzey temas özellikleri ölçümü gibi seramik esaslı malzemelerin hazırlanması, üretimi, şekillendirilmesi ve karakterizasyonu üzerine araştırmalar yapılmaktadır. Laboratuvar, lisans bitirme projesi ve lisansüstü tez çalışmalarının yanısıra lisans müfredatı kapsamındaki zorunlu ve seçmeli seramik dersleri kapsamında 20 öğrencilik kapasitesiyle eğitim laboratuvarı olarak da kullanılmaktadır.

Malzeme Seçim, Tasarım, Benzetim ve Hesaplama Laboratuvarı

Bu laboratuvar, günümüz mühendislik tasarım sürecinin bir parçası olan malzemelerinin yazılımsal yaklaşımlarla araştırılması ve bu tasarımlarda kullanılacak malzemelerin belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Genel olarak, malzeme seçimi ve katılaşma simülasyonu yazılımları ile çalışmalar yüksek kapasiteli bilgisayarlar ile yapılmaktadır. Ancak bu çalışmalarda malzeme kullanımı ve/veya fiziksel deney yapılmamaktadır.

Tahribatsız Muayene Laboratuvarı

Malzemelerde bulunabilecek iç ve yüzey hatalarının hasarsız olarak tespit edilmesinde kullanılan 1 adet ultrasonik muayene ve 1 adet mıknatıslama boyunduruğu cihazları ve gerekli kalibrasyon ekipman ve aksesuarları mevcuttur. Kullanım sırasında tehlikeli ve zararlı maddeler kullanılmamakta ve çalışmalar sonunda da bu nitelikte bir malzeme ortaya çıkmamaktadır.

Üretim Metalurjisi Laboratuvarı

Bu laboratuvar üretim metalurjisiyle ilgili çalışmalara yönelik olup, kurulum aşamasındadır. Laboratuvarda halihazırda mevcut olan bir adet laboratuvar fırını çeşitli yüksek sıcaklık işlemleri için (T<1100°C) kullanılabilmektedir. Hazırlanmış olan çeşitli proje(ler) kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan pirometalurjik çalışmalar için bir adet yüksek sıcaklık tüp fırınının temin edilmesi (T<1800°C) ve söz konusu fırınla birlikte çeşitli cihaz/ekipmanların laboratuvara kazandırılması hedeflenmektedir.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 224 [title_tr] => Eğitim Laboratuvarları [title_en] => Laboratories [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Malzemelerin Antibakteriyel Özelliklerini Tayin Laboratuvarı ) [1] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Bu laboratuvar, Malzeme Mühendisliği’nin temel araştırma alanlarından olan polimer ve polimer/kompozit malzemeler ile diğer her türlü biyomalzemelerin antibakteriyel özelliklerinin araştırılması amacıyla kullanılmaktadır. Genel olarak, canlı bakteri kolonileriyle steril şartlar altında yapılan in vitro bakteri kültürü çalışmalarıyla, antibakteriyel mühendislik uygulamalarında kullanılabilecek her türlü malzemenin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bakteri kolonilerini inhibe edebilme kapasitesine etkileri incelenebilmektedir.

) ) ) [1] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Polimer Kompozit Biyomalzeme Biyouyumluluk Araştırma Laboratuvarı ) [1] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Bu laboratuvar, Malzeme Mühendisliği’nin temel araştırma alanlarından olan polimer ve polimer/kompozit malzemeler ile diğer her türlü biyomalzemelerin biyouyumluluk performanslarının araştırılması amacıyla kullanılmaktadır. Genel olarak, canlı hücre hatlarıyla steril şartlar altında yapılan in vitro hücre kültürü çalışmalarıyla biyomedikal amaçlı kullanılabilecek her türlü malzemenin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin hücre canlılığına, yapısına ve üreme performansına etkileri incelenebilmektedir.

) ) ) [2] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Döküm, Alaşımlama ve Katılaştırma Laboratuvarı ) [1] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Bu laboratuvar eritme, katılaşma, termal analiz ve kimyasal analiz deneylerini yapacak cihazlarla donatılmıştır. Ayrıca kalıplama kumlarının başlıca özelliklerinin tespiti için tüm cihazlar mevcuttur. İndüksiyon ocağı haznesi 100 kg çelik eşdeğeri eritme kapasitesindedir. Laboratuvarda mevcut optik emisyon spektrometresiyle demir-çelik, aluminyum, bakır ve magnezyum alaşımlarının kimyasal bileşimleri belirlenebilmektedir. Bu laboratuvar holü cebri havalandırma sistemi ile donatılmıştır. Laboratuvar, Bölüm öğrencilerinin laboratuvar deneyleri için ve mezuniyet projesi, araştırma, danışmanlık gibi faaliyetlerde alaşım hazırlama, döküm, katılaşma ve döküm kalıplama kumu deneylerinde kullanılmaktadır.

) ) ) [3] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Isıl İşlem Laboratuvarı ) [1] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

300, 1100 ve 1300°C sıcaklıklara çıkabilen 4 adet kutu fırın, ve 600 ve 1000°C sıcaklıklara çıkabilen iki adet tüp fırın bulunmaktadır. Ayrıca 1 adet 1200°C’ye çıkan atmosfer kontrollü fırın vardır.

Bölüm öğrencilerinin laboratuvar deneyleri için ve mezuniyet projesi, araştırma, danışmanlık gibi çalışmalarda malzemelerin ısıl işleminde kullanılmaktadır. Çalışmalar sırasında tehlikeli ve zararlı maddeler kullanılmamakta ve çalışmalar sonunda da bu nitelikte bir malzeme ortaya çıkmamaktadır.

) ) ) [4] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Korozyon ve Yüzey İşlemleri Laboratuvarı ) [1] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Korozyon ve Yüzey İşlemleri Laboratuvarı’nda malzemelerin korozyon davranışlarının belirlenmesi, standard korozyon testlerinin yapılması ve elektrokimyasal yöntemle değişik yüzey kaplamalarının üretimi ve aşınma testleri gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarımız lisans/lisansüstü eğitim, araştırma ve endüstriye test hizmetleri vermek üzere kullanılmaktadır. Korozyon ve Yüzey İşlemleri Laboratuvarı’mızda bir adet programlanabilir güç kaynağı, bir adet sıcaklık kontrollü korozyon test kabini ve malzemelerin aşınma davranışlarını incelemek üzere bir adet aşınma test cihazı bulunmaktadır..

) ) ) [5] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Mekanik Test Laboratuvarı ) [1] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Çekme, Basma, Eğme deneyleri, Sertlik deneyleri, darbe tokluğu deneyleri için cihazlar ile bazı numune hazırlama ekipmanı bulunmaktadır. Bölüm öğrencilerinin laboratuvar deneyleri için ve mezuniyet projesi, araştırma, danışmanlık gibi çalışmalarda malzemelerin mekanik özellikleri ölçülmektedir. Çalışmalar sırasında tehlikeli ve zararlı maddeler kullanılmamakta ve çalışmalar sonunda da bu nitelikte bir malzeme ortaya çıkmamaktadır.

) ) ) [6] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Metalografi Laboratuvarı ) [1] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

5 adet optik ters metal mikroskobu, 1 adet kamera ataçmanlı metal mikroskobu, metalografik numune hazırlamak için disk kesici ve bakalite alma cihazları mevcuttur. Bölüm öğrencilerinin laboratuvar deneyleri için ve mezuniyet projesi, araştırma, danışmanlık gibi çalışmalarda malzemelerin içyapıları incelenmektedir.

Numunelerin kesilmesi ve parlatılması sırasında yağ, solüsyon, asit gibi malzemeler çok küçük miktarlarda kullanılmakta ve bu malzemeler kullanım sonrasında farklı kaplarda biriktirilerek saklanmaktadır.

) ) ) [7] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Polimer Kompozit Malzeme Araştırma-Geliştirme boratuvarı ) [1] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Bu laboratuvar, Malzeme Mühendisliği’nin temel araştırma alanlarından olan polimer ve polimer/kompozit malzemeler ile biyomalzeme araştırmaları amacıyla kullanılmaktadır. Genel olarak polimer ve polimer/kompozit malzemeler ile biyomalzemelerin geliştirilmesi, üretimi, yüzey modifikasyonu ve karakterizasyonu amacıyla güncel literatür yaklaşımlarıyla araştırmalar ile mevcut yaklaşımların iyileştirilmesi veya yenilikçi yaklaşımlar geliştirilmesi üzerine çalışmalar yürütülmektedir.

) ) ) [8] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Polimer Kompozit Malzeme Araştırma-Geliştirme boratuvarı ) [1] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Bu laboratuvar, Malzeme Mühendisliği’nin temel araştırma alanlarından olan polimer ve polimer/kompozit malzemeler ile biyomalzeme araştırmaları amacıyla kullanılmaktadır. Genel olarak polimer ve polimer/kompozit malzemeler ile biyomalzemelerin geliştirilmesi, üretimi, yüzey modifikasyonu ve karakterizasyonu amacıyla güncel literatür yaklaşımlarıyla araştırmalar ile mevcut yaklaşımların iyileştirilmesi veya yenilikçi yaklaşımlar geliştirilmesi üzerine çalışmalar yürütülmektedir.

) ) ) [9] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Seramik Kompozit Malzeme Laboratuvarı ) [1] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Bu laboratuvarda, seramik nanotoz sentezleme, bilyalı öğütme ile seramik toz hazırlama, presleme ile şekillendirme, seramik ısıl işlemleri (sinterleme), fotokatalitik özellik tayini, yüzey temas özellikleri ölçümü gibi seramik esaslı malzemelerin hazırlanması, üretimi, şekillendirilmesi ve karakterizasyonu üzerine araştırmalar yapılmaktadır. Laboratuvar, lisans bitirme projesi ve lisansüstü tez çalışmalarının yanısıra lisans müfredatı kapsamındaki zorunlu ve seçmeli seramik dersleri kapsamında 20 öğrencilik kapasitesiyle eğitim laboratuvarı olarak da kullanılmaktadır.

) ) ) [10] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Malzeme Seçim, Tasarım, Benzetim ve Hesaplama Laboratuvarı ) [1] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Bu laboratuvar, günümüz mühendislik tasarım sürecinin bir parçası olan malzemelerinin yazılımsal yaklaşımlarla araştırılması ve bu tasarımlarda kullanılacak malzemelerin belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Genel olarak, malzeme seçimi ve katılaşma simülasyonu yazılımları ile çalışmalar yüksek kapasiteli bilgisayarlar ile yapılmaktadır. Ancak bu çalışmalarda malzeme kullanımı ve/veya fiziksel deney yapılmamaktadır.

) ) ) [11] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Tahribatsız Muayene Laboratuvarı ) [1] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Malzemelerde bulunabilecek iç ve yüzey hatalarının hasarsız olarak tespit edilmesinde kullanılan 1 adet ultrasonik muayene ve 1 adet mıknatıslama boyunduruğu cihazları ve gerekli kalibrasyon ekipman ve aksesuarları mevcuttur. Kullanım sırasında tehlikeli ve zararlı maddeler kullanılmamakta ve çalışmalar sonunda da bu nitelikte bir malzeme ortaya çıkmamaktadır.

) ) ) [12] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Üretim Metalurjisi Laboratuvarı ) [1] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Bu laboratuvar üretim metalurjisiyle ilgili çalışmalara yönelik olup, kurulum aşamasındadır. Laboratuvarda halihazırda mevcut olan bir adet laboratuvar fırını çeşitli yüksek sıcaklık işlemleri için (T<1100°C) kullanılabilmektedir. Hazırlanmış olan çeşitli proje(ler) kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan pirometalurjik çalışmalar için bir adet yüksek sıcaklık tüp fırınının temin edilmesi (T<1800°C) ve söz konusu fırınla birlikte çeşitli cihaz/ekipmanların laboratuvara kazandırılması hedeflenmektedir.

) ) ) ) ) ) [content_en] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Laboratory for Determination of Antibacterial Properties of Materials ) [1] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

The Laboratory is used to research antibacterial features of polymer and polymer/composite materials and all kinds of biomaterials. Through in vitro bacteria culture studies conducted on living bacteria colonies, researchers examine the effects of physical and chemical features of materials to be used in antibacterial engineering on inhibition of bacteria colonies.

) ) ) [1] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Polymer Composite Biomaterials Biocompatibility Research Laboratory ) [1] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

The Laboratory is used to research biocompability performance of polymer and polymer/composite materials and all kinds of biomaterials. Through in vitro cell culture studies conducted with living cell lines, researchers examine the effects of physical and chemical features of materials used for biomedical purposes on vitality, structure and reproduction performance of cells.

) ) ) [2] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Casting, Alloying and Solidification Laboratory ) [1] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

This laboratory is equipped with devices for melting, solidification, thermal analysis and chemical analysis experiments. Additionally, it has all devices used for the determination of molding sand features. Induction oven reservoir has the capacity to melt 100kg steel equivalent. The chemical composition of iron-steel, aluminum, copper and magnesium alloys can be determined with the optical emission spectrometer available in the laboratory. The Laboratory hall is equipped with a ceiling ventilation system. It is used in alloying, casting, solidification and molding sand experiments as a part of the studies such as graduation projects, research and consultancy and laboratory experiments of department students.

) ) ) [3] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Heat Treatment Laboratory ) [1] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

The Laboratory has 4 box ovens heating up to 300, 1100 and 1300°C, 2 tube ovens heating up to 600 and 1000°C and one atmosphere controlled oven heating up to 1200°C.

It is used for heat treatment for the studies such as graduation projects, research and consultancy and laboratory experiments of department students. Dangerous and harmful substances are not used and produced in the studies conducted in the Laboratory.

) ) ) [4] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Corrosion and Surface Treatment Laboratory ) [1] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Serving for undergraduate and graduate education, research studies and the industry, the laboratory examines corrosion behaviors of materials, conducts standard corrosion tests, produces various surface coating materials through electrochemical methods and carries out corrosion tests on them. It is equipped with a programmable power supply, a heat-controlled corrosion test cabin and a corrosion test device to examine corrosion behaviors of materials.

) ) ) [5] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Mechanical Test Laboratory ) [1] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

The laboratory has devices for tensile, compression, bending experiments, hardness tests, impact toughness tests and sample preparation equipment. It is used to measure the mechanical features of materials in the studies such as graduation projects, research and consultancy and laboratory experiments of department students. Dangerous and harmful substances are not used and produced in the studies conducted in our laboratory.

) ) ) [6] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Metallography Laboratory ) [1] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

The Laboratory has 5 optical inverted metallurgical microscopes, 1 metal microscope with camera attachment, disc cutter for metallographic sample preparation and bakalite devices. Micro-structures of materials are examined in the studies such as graduation projects, research and consultancy and laboratory experiments of department students.

The materials such as oil, solutions and acids are used in small amounts while cutting and polishing samples and these consumables are kept in different containers after being used.

) ) ) [7] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Polymer-Composite Materials Research-Development Laboratory ) [1] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

The Laboratory is used to research polymer and polymer/composite materials and all kinds of biomaterials and carry out studies for research, development, production, surface modification and characterization of polymer and polymer/composite materials and biomaterials.

) ) ) [8] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Polymer-Composite Materials Research-Development Laboratory ) [1] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

The Laboratory is used to research polymer and polymer/composite materials and all kinds of biomaterials and carry out studies for research, development, production, surface modification and characterization of polymer and polymer/composite materials and biomaterials.

) ) ) [9] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Ceramic Composite Materials Laboratory ) [1] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

The laboratory carries out research on the production, forming and characterization of ceramic-based materials by means of ceramic nanopowder synthesis, ceramic powder manufacturing by ball milling, forming with pressing, sintering, photocataliytic feature determination, and measurement of surface contact features. Accommodating 20 students, it is used as a training laboratory for the compulsory and elective ceramic courses in undergraduate curricula as well as dissertations and theses.

) ) ) [10] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Material Selection, Design, Simulation and Calculation Laboratory ) [1] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

The Laboratory is used to research and determine materials to be used in engineering designs. Studies on material selection and solidification simulation software are conducted with high-capacity computers. However, such studies do not include material use and/or physical experiments.

) ) ) [11] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Non-Destructive Testing Laboratory ) [1] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

The Laboratory has 1 ultrasonic examination device and 1 magnetization yoke device used for non-destructive determination of internal and surface defects of materials and necessary calibration equipment and accessories. Dangerous and harmful substances are not used and produced in the studies conducted in our laboratory.

) ) ) [12] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Production Metallurgy Laboratory ) [1] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Although the Laboratory is under construction for studies regarding production metallurgy, it has a laboratory oven used for high temperature processing (T<1100°C) and plans to procure a high temperature tube oven (T<1800°C) and other various equipment for pyrometallurgical studies.

) ) ) ) ) ) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 11 [start] => [end] => [created_at] => 2017-09-13 10:12:28 [updated_at] => 2019-10-25 07:25:59 [parent_id] => [lft] => 25 [rgt] => 26 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => egitim-laboratuvarlari-1517410923 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 2 [name_tr] => Mühendislik Fakültesi [url] => foe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 11 [name_tr] => Metalurji ve Malzeme Mühendisliği [url] => mate [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 224 [title_tr] => Eğitim Laboratuvarları [title_en] => Laboratories [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"heading","module_class":[],"bgClass":null,"colorClass":"colorBlue","doubleLineH":true,"tag":"h4","content":"Malzemelerin Antibakteriyel \u00d6zelliklerini Tayin Laboratuvar\u0131"},{"type":"html","content":"

Bu laboratuvar, Malzeme Mühendisli\u011fi’nin temel ara\u015ft\u0131rma alanlar\u0131ndan olan polimer ve polimer\/kompozit malzemeler ile di\u011fer her türlü biyomalzemelerin antibakteriyel özelliklerinin ara\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 amac\u0131yla kullan\u0131lmaktad\u0131r. Genel olarak, canl\u0131 bakteri kolonileriyle steril \u015fartlar alt\u0131nda yap\u0131lan in vitro bakteri kültürü çal\u0131\u015fmalar\u0131yla, antibakteriyel mühendislik uygulamalar\u0131nda kullan\u0131labilecek her türlü malzemenin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bakteri kolonilerini inhibe edebilme kapasitesine etkileri incelenebilmektedir.<\/p>"}]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"heading","module_class":[],"bgClass":null,"colorClass":"colorBlue","doubleLineH":true,"tag":"h4","content":"Polimer Kompozit Biyomalzeme Biyouyumluluk Ara\u015ft\u0131rma Laboratuvar\u0131"},{"type":"html","content":"

Bu laboratuvar, Malzeme Mühendisli\u011fi’nin temel ara\u015ft\u0131rma alanlar\u0131ndan olan polimer ve polimer\/kompozit malzemeler ile di\u011fer her türlü biyomalzemelerin biyouyumluluk performanslar\u0131n\u0131n ara\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 amac\u0131yla kullan\u0131lmaktad\u0131r. Genel olarak, canl\u0131 hücre hatlar\u0131yla steril \u015fartlar alt\u0131nda yap\u0131lan in vitro hücre kültürü çal\u0131\u015fmalar\u0131yla biyomedikal amaçl\u0131 kullan\u0131labilecek her türlü malzemenin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin hücre canl\u0131l\u0131\u011f\u0131na, yap\u0131s\u0131na ve üreme performans\u0131na etkileri incelenebilmektedir.<\/p>"}]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"heading","module_class":[],"bgClass":null,"colorClass":"colorBlue","doubleLineH":true,"tag":"h4","content":"D\u00f6k\u00fcm, Ala\u015f\u0131mlama ve Kat\u0131la\u015ft\u0131rma Laboratuvar\u0131"},{"type":"html","content":"

Bu laboratuvar eritme, kat\u0131la\u015fma, termal analiz ve kimyasal analiz deneylerini yapacak cihazlarla donat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Ayr\u0131ca kal\u0131plama kumlar\u0131n\u0131n ba\u015fl\u0131ca özelliklerinin tespiti için tüm cihazlar mevcuttur. \u0130ndüksiyon oca\u011f\u0131 haznesi 100 kg çelik e\u015fde\u011feri eritme kapasitesindedir. Laboratuvarda mevcut optik emisyon spektrometresiyle demir-çelik, aluminyum, bak\u0131r ve magnezyum ala\u015f\u0131mlar\u0131n\u0131n kimyasal bile\u015fimleri belirlenebilmektedir. Bu laboratuvar holü cebri havaland\u0131rma sistemi ile donat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Laboratuvar, Bölüm ö\u011frencilerinin laboratuvar deneyleri için ve mezuniyet projesi, ara\u015ft\u0131rma, dan\u0131\u015fmanl\u0131k gibi faaliyetlerde ala\u015f\u0131m haz\u0131rlama, döküm, kat\u0131la\u015fma ve döküm kal\u0131plama kumu deneylerinde kullan\u0131lmaktad\u0131r.<\/p>"}]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"heading","module_class":[],"bgClass":null,"colorClass":"colorBlue","doubleLineH":true,"tag":"h4","content":"Is\u0131l \u0130\u015flem Laboratuvar\u0131"},{"type":"html","content":"

300, 1100 ve 1300°C s\u0131cakl\u0131klara ç\u0131kabilen 4 adet kutu f\u0131r\u0131n, ve 600 ve 1000°C s\u0131cakl\u0131klara ç\u0131kabilen iki adet tüp f\u0131r\u0131n bulunmaktad\u0131r. Ayr\u0131ca 1 adet 1200°C’ye ç\u0131kan atmosfer kontrollü f\u0131r\u0131n vard\u0131r.<\/p>\n\n

Bölüm ö\u011frencilerinin laboratuvar deneyleri için ve mezuniyet projesi, ara\u015ft\u0131rma, dan\u0131\u015fmanl\u0131k gibi çal\u0131\u015fmalarda malzemelerin \u0131s\u0131l i\u015fleminde kullan\u0131lmaktad\u0131r. Çal\u0131\u015fmalar s\u0131ras\u0131nda tehlikeli ve zararl\u0131 maddeler kullan\u0131lmamakta ve çal\u0131\u015fmalar sonunda da bu nitelikte bir malzeme ortaya ç\u0131kmamaktad\u0131r.<\/p>"}]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"heading","module_class":[],"bgClass":null,"colorClass":"colorBlue","doubleLineH":true,"tag":"h4","content":"Korozyon ve Y\u00fczey \u0130\u015flemleri Laboratuvar\u0131"},{"type":"html","content":"

Korozyon ve Yüzey \u0130\u015flemleri Laboratuvar\u0131’nda malzemelerin korozyon davran\u0131\u015flar\u0131n\u0131n belirlenmesi, standard korozyon testlerinin yap\u0131lmas\u0131 ve elektrokimyasal yöntemle de\u011fi\u015fik yüzey kaplamalar\u0131n\u0131n üretimi ve a\u015f\u0131nma testleri gerçekle\u015ftirilmektedir. Laboratuvar\u0131m\u0131z lisans\/lisansüstü e\u011fitim, ara\u015ft\u0131rma ve endüstriye test hizmetleri vermek üzere kullan\u0131lmaktad\u0131r. Korozyon ve Yüzey \u0130\u015flemleri Laboratuvar\u0131’m\u0131zda bir adet programlanabilir güç kayna\u011f\u0131, bir adet s\u0131cakl\u0131k kontrollü korozyon test kabini ve malzemelerin a\u015f\u0131nma davran\u0131\u015flar\u0131n\u0131 incelemek üzere bir adet a\u015f\u0131nma test cihaz\u0131 bulunmaktad\u0131r..<\/p>"}]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"heading","module_class":[],"bgClass":null,"colorClass":"colorBlue","doubleLineH":true,"tag":"h4","content":"Mekanik Test Laboratuvar\u0131"},{"type":"html","content":"

Çekme, Basma, E\u011fme deneyleri, Sertlik deneyleri, darbe toklu\u011fu deneyleri için cihazlar ile baz\u0131 numune haz\u0131rlama ekipman\u0131 bulunmaktad\u0131r. Bölüm ö\u011frencilerinin laboratuvar deneyleri için ve mezuniyet projesi, ara\u015ft\u0131rma, dan\u0131\u015fmanl\u0131k gibi çal\u0131\u015fmalarda malzemelerin mekanik özellikleri ölçülmektedir. Çal\u0131\u015fmalar s\u0131ras\u0131nda tehlikeli ve zararl\u0131 maddeler kullan\u0131lmamakta ve çal\u0131\u015fmalar sonunda da bu nitelikte bir malzeme ortaya ç\u0131kmamaktad\u0131r.<\/p>"}]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"heading","module_class":[],"bgClass":null,"colorClass":"colorBlue","doubleLineH":true,"tag":"h4","content":"Metalografi Laboratuvar\u0131"},{"type":"html","content":"

5 adet optik ters metal mikroskobu, 1 adet kamera ataçmanl\u0131 metal mikroskobu, metalografik numune haz\u0131rlamak için disk kesici ve bakalite alma cihazlar\u0131 mevcuttur. Bölüm ö\u011frencilerinin laboratuvar deneyleri için ve mezuniyet projesi, ara\u015ft\u0131rma, dan\u0131\u015fmanl\u0131k gibi çal\u0131\u015fmalarda malzemelerin içyap\u0131lar\u0131 incelenmektedir.<\/p>\n\n

Numunelerin kesilmesi ve parlat\u0131lmas\u0131 s\u0131ras\u0131nda ya\u011f, solüsyon, asit gibi malzemeler çok küçük miktarlarda kullan\u0131lmakta ve bu malzemeler kullan\u0131m sonras\u0131nda farkl\u0131 kaplarda biriktirilerek saklanmaktad\u0131r.<\/p>"}]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"heading","module_class":[],"bgClass":null,"colorClass":"colorBlue","doubleLineH":true,"tag":"h4","content":"Polimer Kompozit Malzeme Ara\u015ft\u0131rma-Geli\u015ftirme boratuvar\u0131"},{"type":"html","content":"

Bu laboratuvar, Malzeme Mühendisli\u011fi’nin temel ara\u015ft\u0131rma alanlar\u0131ndan olan polimer ve polimer\/kompozit malzemeler ile biyomalzeme ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 amac\u0131yla kullan\u0131lmaktad\u0131r. Genel olarak polimer ve polimer\/kompozit malzemeler ile biyomalzemelerin geli\u015ftirilmesi, üretimi, yüzey modifikasyonu ve karakterizasyonu amac\u0131yla güncel literatür yakla\u015f\u0131mlar\u0131yla ara\u015ft\u0131rmalar ile mevcut yakla\u015f\u0131mlar\u0131n iyile\u015ftirilmesi veya yenilikçi yakla\u015f\u0131mlar geli\u015ftirilmesi üzerine çal\u0131\u015fmalar yürütülmektedir.<\/p>"}]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"heading","module_class":[],"bgClass":null,"colorClass":"colorBlue","doubleLineH":true,"tag":"h4","content":"Polimer Kompozit Malzeme Ara\u015ft\u0131rma-Geli\u015ftirme boratuvar\u0131"},{"type":"html","content":"

Bu laboratuvar, Malzeme Mühendisli\u011fi’nin temel ara\u015ft\u0131rma alanlar\u0131ndan olan polimer ve polimer\/kompozit malzemeler ile biyomalzeme ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 amac\u0131yla kullan\u0131lmaktad\u0131r. Genel olarak polimer ve polimer\/kompozit malzemeler ile biyomalzemelerin geli\u015ftirilmesi, üretimi, yüzey modifikasyonu ve karakterizasyonu amac\u0131yla güncel literatür yakla\u015f\u0131mlar\u0131yla ara\u015ft\u0131rmalar ile mevcut yakla\u015f\u0131mlar\u0131n iyile\u015ftirilmesi veya yenilikçi yakla\u015f\u0131mlar geli\u015ftirilmesi üzerine çal\u0131\u015fmalar yürütülmektedir.<\/p>"}]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"heading","module_class":[],"bgClass":null,"colorClass":"colorBlue","doubleLineH":true,"tag":"h4","content":"Seramik Kompozit Malzeme Laboratuvar\u0131"},{"type":"html","content":"

Bu laboratuvarda, seramik nanotoz sentezleme, bilyal\u0131 ö\u011fütme ile seramik toz haz\u0131rlama, presleme ile \u015fekillendirme, seramik \u0131s\u0131l i\u015flemleri (sinterleme), fotokatalitik özellik tayini, yüzey temas özellikleri ölçümü gibi seramik esasl\u0131 malzemelerin haz\u0131rlanmas\u0131, üretimi, \u015fekillendirilmesi ve karakterizasyonu üzerine ara\u015ft\u0131rmalar yap\u0131lmaktad\u0131r. Laboratuvar, lisans bitirme projesi ve lisansüstü tez çal\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n yan\u0131s\u0131ra lisans müfredat\u0131 kapsam\u0131ndaki zorunlu ve seçmeli seramik dersleri kapsam\u0131nda 20 ö\u011frencilik kapasitesiyle e\u011fitim laboratuvar\u0131 olarak da kullan\u0131lmaktad\u0131r.<\/p>"}]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"heading","module_class":[],"bgClass":null,"colorClass":"colorBlue","doubleLineH":true,"tag":"h4","content":"Malzeme Se\u00e7im, Tasar\u0131m, Benzetim ve Hesaplama Laboratuvar\u0131"},{"type":"html","content":"

Bu laboratuvar, günümüz mühendislik tasar\u0131m sürecinin bir parças\u0131 olan malzemelerinin yaz\u0131l\u0131msal yakla\u015f\u0131mlarla ara\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 ve bu tasar\u0131mlarda kullan\u0131lacak malzemelerin belirlenmesi amac\u0131yla kullan\u0131lmaktad\u0131r. Genel olarak, malzeme seçimi ve kat\u0131la\u015fma simülasyonu yaz\u0131l\u0131mlar\u0131 ile çal\u0131\u015fmalar yüksek kapasiteli bilgisayarlar ile yap\u0131lmaktad\u0131r. Ancak bu çal\u0131\u015fmalarda malzeme kullan\u0131m\u0131 ve\/veya fiziksel deney yap\u0131lmamaktad\u0131r.<\/p>"}]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"heading","module_class":[],"bgClass":null,"colorClass":"colorBlue","doubleLineH":true,"tag":"h4","content":"Tahribats\u0131z Muayene Laboratuvar\u0131"},{"type":"html","content":"

Malzemelerde bulunabilecek iç ve yüzey hatalar\u0131n\u0131n hasars\u0131z olarak tespit edilmesinde kullan\u0131lan 1 adet ultrasonik muayene ve 1 adet m\u0131knat\u0131slama boyunduru\u011fu cihazlar\u0131 ve gerekli kalibrasyon ekipman ve aksesuarlar\u0131 mevcuttur. Kullan\u0131m s\u0131ras\u0131nda tehlikeli ve zararl\u0131 maddeler kullan\u0131lmamakta ve çal\u0131\u015fmalar sonunda da bu nitelikte bir malzeme ortaya ç\u0131kmamaktad\u0131r.<\/p>"}]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"heading","module_class":[],"bgClass":null,"colorClass":"colorBlue","doubleLineH":true,"tag":"h4","content":"\u00dcretim Metalurjisi Laboratuvar\u0131"},{"type":"html","content":"

Bu laboratuvar üretim metalurjisiyle ilgili çal\u0131\u015fmalara yönelik olup, kurulum a\u015famas\u0131ndad\u0131r. Laboratuvarda halihaz\u0131rda mevcut olan bir adet laboratuvar f\u0131r\u0131n\u0131 çe\u015fitli yüksek s\u0131cakl\u0131k i\u015flemleri için (T<1100°C) kullan\u0131labilmektedir. Haz\u0131rlanm\u0131\u015f olan çe\u015fitli proje(ler) kapsam\u0131nda gerçekle\u015ftirilmesi planlanan pirometalurjik çal\u0131\u015fmalar için bir adet yüksek s\u0131cakl\u0131k tüp f\u0131r\u0131n\u0131n\u0131n temin edilmesi (T<1800°C) ve söz konusu f\u0131r\u0131nla birlikte çe\u015fitli cihaz\/ekipmanlar\u0131n laboratuvara kazand\u0131r\u0131lmas\u0131 hedeflenmektedir.<\/p>"}]}]}} [content_en] => {"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"heading","module_class":[],"bgClass":null,"colorClass":"colorBlue","doubleLineH":true,"tag":"h4","content":"Laboratory for Determination of Antibacterial Properties of Materials"},{"type":"html","content":"

The Laboratory is used to research antibacterial features of polymer and polymer\/composite materials and all kinds of biomaterials. Through in vitro bacteria culture studies conducted on living bacteria colonies, researchers examine the effects of physical and chemical features of materials to be used in antibacterial engineering on inhibition of bacteria colonies.<\/p>"}]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"heading","module_class":[],"bgClass":null,"colorClass":"colorBlue","doubleLineH":true,"tag":"h4","content":"Polymer Composite Biomaterials Biocompatibility Research Laboratory"},{"type":"html","content":"

The Laboratory is used to research biocompability performance of polymer and polymer\/composite materials and all kinds of biomaterials. Through in vitro cell culture studies conducted with living cell lines, researchers examine the effects of physical and chemical features of materials used for biomedical purposes on vitality, structure and reproduction performance of cells.<\/p>"}]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"heading","module_class":[],"bgClass":null,"colorClass":"colorBlue","doubleLineH":true,"tag":"h4","content":"Casting, Alloying and Solidification Laboratory"},{"type":"html","content":"

This laboratory is equipped with devices for melting, solidification, thermal analysis and chemical analysis experiments. Additionally, it has all devices used for the determination of molding sand features. Induction oven reservoir has the capacity to melt 100kg steel equivalent. The chemical composition of iron-steel, aluminum, copper and magnesium alloys can be determined with the optical emission spectrometer available in the laboratory. The Laboratory hall is equipped with a ceiling ventilation system. It is used in alloying, casting, solidification and molding sand experiments as a part of the studies such as graduation projects, research and consultancy and laboratory experiments of department students.<\/p>"}]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"heading","module_class":[],"bgClass":null,"colorClass":"colorBlue","doubleLineH":true,"tag":"h4","content":"Heat Treatment Laboratory"},{"type":"html","content":"

The Laboratory has 4 box ovens heating up to 300, 1100 and 1300°C, 2 tube ovens heating up to 600 and 1000°C and one atmosphere controlled oven heating up to 1200°C.<\/p>\n\n

It is used for heat treatment for the studies such as graduation projects, research and consultancy and laboratory experiments of department students. Dangerous and harmful substances are not used and produced in the studies conducted in the Laboratory.<\/p>"}]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"heading","module_class":[],"bgClass":null,"colorClass":"colorBlue","doubleLineH":true,"tag":"h4","content":"Corrosion and Surface Treatment Laboratory"},{"type":"html","content":"

Serving for undergraduate and graduate education, research studies and the industry, the laboratory examines corrosion behaviors of materials, conducts standard corrosion tests, produces various surface coating materials through electrochemical methods and carries out corrosion tests on them. It is equipped with a programmable power supply, a heat-controlled corrosion test cabin and a corrosion test device to examine corrosion behaviors of materials.<\/p>"}]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"heading","module_class":[],"bgClass":null,"colorClass":"colorBlue","doubleLineH":true,"tag":"h4","content":"Mechanical Test Laboratory"},{"type":"html","content":"

The laboratory has devices for tensile, compression, bending experiments, hardness tests, impact toughness tests and sample preparation equipment. It is used to measure the mechanical features of materials in the studies such as graduation projects, research and consultancy and laboratory experiments of department students. Dangerous and harmful substances are not used and produced in the studies conducted in our laboratory.<\/p>"}]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"heading","module_class":[],"bgClass":null,"colorClass":"colorBlue","doubleLineH":true,"tag":"h4","content":"Metallography Laboratory"},{"type":"html","content":"

The Laboratory has 5 optical inverted metallurgical microscopes, 1 metal microscope with camera attachment, disc cutter for metallographic sample preparation and bakalite devices. Micro-structures of materials are examined in the studies such as graduation projects, research and consultancy and laboratory experiments of department students.<\/p>\n\n

The materials such as oil, solutions and acids are used in small amounts while cutting and polishing samples and these consumables are kept in different containers after being used.<\/p>"}]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"heading","module_class":[],"bgClass":null,"colorClass":"colorBlue","doubleLineH":true,"tag":"h4","content":"Polymer-Composite Materials Research-Development Laboratory"},{"type":"html","content":"

The Laboratory is used to research polymer and polymer\/composite materials and all kinds of biomaterials and carry out studies for research, development, production, surface modification and characterization of polymer and polymer\/composite materials and biomaterials.<\/p>"}]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"heading","module_class":[],"bgClass":null,"colorClass":"colorBlue","doubleLineH":true,"tag":"h4","content":"Polymer-Composite Materials Research-Development Laboratory"},{"type":"html","content":"

The Laboratory is used to research polymer and polymer\/composite materials and all kinds of biomaterials and carry out studies for research, development, production, surface modification and characterization of polymer and polymer\/composite materials and biomaterials.<\/p>"}]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"heading","module_class":[],"bgClass":null,"colorClass":"colorBlue","doubleLineH":true,"tag":"h4","content":"Ceramic Composite Materials Laboratory"},{"type":"html","content":"

The laboratory carries out research on the production, forming and characterization of ceramic-based materials by means of ceramic nanopowder synthesis, ceramic powder manufacturing by ball milling, forming with pressing, sintering, photocataliytic feature determination, and measurement of surface contact features. Accommodating 20 students, it is used as a training laboratory for the compulsory and elective ceramic courses in undergraduate curricula as well as dissertations and theses.<\/p>"}]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"heading","module_class":[],"bgClass":null,"colorClass":"colorBlue","doubleLineH":true,"tag":"h4","content":"Material Selection, Design, Simulation and Calculation Laboratory"},{"type":"html","content":"

The Laboratory is used to research and determine materials to be used in engineering designs. Studies on material selection and solidification simulation software are conducted with high-capacity computers. However, such studies do not include material use and\/or physical experiments.<\/p>"}]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"heading","module_class":[],"bgClass":null,"colorClass":"colorBlue","doubleLineH":true,"tag":"h4","content":"Non-Destructive Testing Laboratory"},{"type":"html","content":"

The Laboratory has 1 ultrasonic examination device and 1 magnetization yoke device used for non-destructive determination of internal and surface defects of materials and necessary calibration equipment and accessories. Dangerous and harmful substances are not used and produced in the studies conducted in our laboratory.<\/p>"}]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"heading","module_class":[],"bgClass":null,"colorClass":"colorBlue","doubleLineH":true,"tag":"h4","content":"Production Metallurgy Laboratory"},{"type":"html","content":"

Although the Laboratory is under construction for studies regarding production metallurgy, it has a laboratory oven used for high temperature processing (T<1100°C) and plans to procure a high temperature tube oven (T<1800°C) and other various equipment for pyrometallurgical studies.<\/p>"}]}]}} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 11 [start] => [end] => [created_at] => 2017-09-13 10:12:28 [updated_at] => 2019-10-25 07:25:59 [parent_id] => [lft] => 25 [rgt] => 26 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => egitim-laboratuvarlari-1517410923 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 11 [url] => mate [name_tr] => Metalurji ve Malzeme Mühendisliği [type_id] => 9 [parent_id] => 2 [lft] => 41 [rgt] => 42 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 11 [url] => mate [name_tr] => Metalurji ve Malzeme Mühendisliği [type_id] => 9 [parent_id] => 2 [lft] => 41 [rgt] => 42 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1