Prof. Dr. Ender KESKİNKILIÇ / Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 8305


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Demir-Çelik Üretimi, Pota Metalurjisi, Ferroalaşım Üretimi, Demirdışı Metaller Üretim Metalurjisi, Malzeme Termodinamiği, Önişlemler.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Jongee PARK

/ +90 (312) 586 8786


Lisans, Yüksek Lisans: Hanyang Üniversitesi (Güney Kore) Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Biyomedikal Uygulamalar için Seramikler, Camlar ve Seramikler: Üretimi ve Karakterizasyonu, Camların Tribolojik Özellikleri, Fotokatalitik Filtreler, Potasyum Titanyum Viskerler, Boyaya Duyarlı Güneş Pilleri, Diş malzemesi Zirkonya, Seramik Nano Tozların Hidrotermal Sentezi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Hilal TÜRKOĞLU ŞAŞMAZEL

/ +90 (312) 586 8844


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Biyomalzemeler, Nanomalzemeler, Doku Mühendisliği, Hücre Kültürü, Polimerik ve Kompozit Malzemeler, Düşük Basınç ve Atmosferik Basınç Plazma Yüzey Modifikasyonu, Islak Kimya ile Malzeme Yüzey Modifikasyonu ve Karakterizasyonu, Arjantin Tango Tarihi.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Erkan KONCA

/ +90 (312) 586 8785


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Windsor Üniversitesi

Araştırma Konuları : İnce Filmler ve Kaplamalar, Malzeme Karakterizasyonu, Malzeme Termodinamiği, Oksidasyon ve Korozyon, Triboloji.

Detaylı Özgeçmiş Kişisel Web Sitesi

Dr. Öğr. Üyesi Doruk DOĞU

/ +90 (312) 586 8828


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Katı Oksit Yakıt Pilleri, Katalitik Malzemeler, Solid Elekrolit Reaktörler, Elektrokataliz, Heterojen Kataliz, PEM Yakıt Pilleri, Nanomalzemeler.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ozan ÖZKAN

/ +90 (312) 586 8399


Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Malzemelerin Atomsal Modellenmesi ve Moleküler Dinamik Simülasyonları, Yapısal ve Fonksiyonel Kompozitler, Malzemelerin Hızlı Prototiplenmesi ve Eklemeli İmalatı.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Pelin GÜNDOĞMUŞ

/ +90 (312) 586 8306


Lisans: Çankaya Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Fotokatalitik Malzemeler, Nanokompozitler, Seramik Tozların Hidrotermal Sentezi, Karakterizasyon Yöntemleri.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Seren ÖZER

/ +90 (312) 586 8306


Lisans: Çankaya Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Eklemeli İmalat, Seçmeli Lazer Eritme, Nikel-bazlı Süperalaşımlar, Al-Mg-Si Alaşımları, Difüzyon Kaplamalar, Metalografi, Mekanik Testler, Karakterizasyon.

Detaylı Özgeçmiş