Doç. Dr. Ender KESKİNKILIÇ / Bölüm Başkan V.

ender.keskinkilic@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8305


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Çeliklerde Kükürt Giderme, Demir-Çelik ve Demirdışı Metaller Üretim Metalurjisi, Ferroalaşım Üretimi, Önişlemler, Pota Metalurjisi.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Doç. Dr. Jongee PARK

jongee.park@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8786


Lisans, Yüksek Lisans: Hanyang Üniversitesi (Güney Kore), Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Biyomedikal Uygulamalar için Seramikler, Camlar ve Seramikler: Üretimi ve Karakterizasyonu, Camların Tribolojik Özellikleri, Fotokatalitik Filtreler, Potasyum Titanyum Viskerler, Boyaya Duyarlı Güneş Pilleri, Diş malzemesi Zirkonya, Seramik Nano Tozların Hidrotermal Sentezi.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Doç. Dr. Hilal Türkoğlu ŞAŞMAZEL

hilal.sasmazel@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8844


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Biyomalzemeler, Nanomalzemeler, Doku Mühendisliği, Hücre Kültürü, Polimerik ve Kompozit Malzemeler, Düşük Basınç ve Atmosferik Basınç Plazma Yüzey Modifikasyonu, Islak Kimya ile Malzeme Yüzey Modifikasyonu ve Karakterizasyonu.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Kemal DAVUT

kemal.davut@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8873


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Doktora: Max-Planck-Enstitüsü, Düsseldorf, Almanya ve RWTH Aachen Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Çift Fazlı Çelikler (DP çelikleri), Doku Analizi, Dönüşüm Etkili Yoğruklanmış Çelikler (TRIP Çelikleri), Enerji Dağılımlı X-Işınları Spektrometresi (EDS), Görüntü İşleme Teknikleri, Hasar ve İşgörmezlik Analizleri, In-situ (SEM içinde) Testler, Isıl İşlem ve Termokimyasal Yüzey İşlem, İçyapı Analizi, İkizlenme Etkili Yoğruklanmış Çelikler (TWIP Çelikleri), İleri (yeni nesil) Yüksek Dayançlı Çelikler, Kırılma Mekanizmaları, Manyetik Barkhausen Gürültüsü, Metalografi, Mikro Doku Analizi, Mikro-mekanik Testler, Nicel Metalografi (Sayısal Metal Yapıbilim), Optik Mikroskopi, Q & P Çelikleri, Tahribatsız Muayene (NDT), Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM), Metalografi, Demir alaşımlarında faz değişimleri, demir ve aluminyum alaşımlarının ısıl işlemleri, Elektron Geri-saçılım kırınımı tekniği, Kristalografik Doku Analizi.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Göksel DURKAYA

goksel.durkaya@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8822


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans, Doktora: Georgia State University,

Araştırma Konuları : Nanoskopi, Biyomoleküler görüntüleme, Nanotemizlik, Akıllı bilimsel cihazlar.

Dr. Öğr. Üyesi Erkan KONCA

erkan.konca@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8785


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Doktora: Windsor Üniversitesi,

Araştırma Konuları : İnce Filmler ve Kaplamalar, Malzeme Karakterizasyonu, Malzeme Termodinamiği, Oksidasyon ve Korozyon, Triboloji.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Kazım TUR / Bölüm Başk. Yard.

kazim.tur@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8399


Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans: Michigan Üniversitesi, Ann Arbor, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Döküm Teknolojileri, Malzeme Karakterizasyonu, Malzemelerin karakterizasyonu, üretimi, biçimlendirilmesi, seçimi ve tasarımı, Malzemelerin Mekanik Davranışları, Malzemelerin Tahribatsız Muayenesi ve Değerlendirmesi, Metallere İyon İmplantasyonu, Tasarım, İmalat ve Yönetimde Bilgisayar Uygulamaları, Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Yönetim Sistemleri, Toplam Verimli Bakım ve Yönetimi, Yalın Üretim, Yüksek Mukavemetli Alüminyum Alaşımlarının Isıl İşlemleri, Döküm Teknolojileri, Malzeme Karakterizasyonu, Malzemelerin karakterizasyonu, üretimi, biçimlendirilmesi, seçimi ve tasarımı, Malzemelerin Mekanik Davranışları, Malzemelerin Tahribatsız Muayenesi ve Değerlendirmesi, Metallere İyon İmplantasyonu, Tasarım, İmalat ve Yönetimde Bilgisayar Uygulamaları, Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Yönetim Sistemleri, Toplam Verimli Bakım ve Yönetimi, Yalın Üretim, Yüksek Mukavemetli Alüminyum Alaşımlarının Isıl İşlemleri.

Kişisel Web Sitesi

Arş. Gör. Merve Nur DOĞU

merve.dogu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8352


Arş. Gör. Ozan ÖZKAN

ozan.ozkan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8352


Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Doktora: Hacettepe Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Yüzey Modifikasyonu ve Karakterizasyonu, Polimerik ve Kompozit Malzemelerin Sentezlenmesi, Polimerik doku iskelelerinin hazırlanması ve karakterizasyonu, Plazma modifikasyonu, Malzeme Termodinamiği, Biyomalzemeler.