Mezunlarımız:

  1. Gerek ulusal ve uluslararası özel şirketlerde gerekse kamuda, araştırma kurum ve kuruluşlarında ve üniversitelerde, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile ilgili iş ve alanlarda çalışırlar.
  2. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, diğer mühendislik disiplinleri veya işletme, iş idaresi gibi alanlarda lisansüstü çalışmalar yaparlar.
  3. Girişimcidirler, ekip çalışmasına yatkındırlar, çalıştıkları iş yerlerinde lider roller üstlenirler ve kariyerlerinde ilerleme gösterirler.
  4. Yaşam boyu eğitime açıktırlar, mesleki ve sosyal örgütlere üye olmak dâhil topluma hizmet ederler.