Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Nedir?

Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin alanı çok geniş olup malzemelerin üretimlerini, şekillendirilmelerini, işlemlerini, karakterizasyonlarını ve kullanımlarındaki davranışlarını kapsar. Metalurji ve Malzeme Mühendisliğini ilgilendiren malzemeler neredeyse sınırsızdır ve köprülerde, binalarda, otomobillerde vb. kullanılan çeliklerden uzay endüstrisinde kullanılan hafif malzemelere, mutfak gereçlerinden cama, silikon çiplere, yapay dokulara, implantlara, nanotellere, nanotüplere vb. varan çeşitlilik içerir. Bu malzemelerin üretimleri, şekillendirilmeleri ve işlemlerinde çeşitli mekanik, kimyasal, elektrokimyasal ve ısıl süreçler kullanılır. Bu süreçlerin temel prensipleri ve operasyon parametreleri Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin konusunu oluşturur.

Malzemelerin özellikleri içyapılarına bağlıdır. Malzemelerin özellikleri ile içyapıları arasındaki ilişkiler ve bunların ne şekilde değiştirilebileceği de Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin kapsamı içerisindedir. Malzemelerin kullanımları sırasındaki davranışları ve ömrünü tamamlamış malzemelerin geri dönüşümü de Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin çalışma alanları arasındadır.

Bütün mühendislik dallarında malzemeler kullanılır ve bir mühendislik tasarımı çoğunlukla kullanılan malzemelerin özellikleri ile sınırlıdır. Mühendislik tasarımlarında gereken malzeme özellikleri yeni ve yüksek performanslı malzemelerin geliştirilmesini sağlarken geliştirilen yeni ve daha iyi malzemeler de mühendislik tasarımlarında değişikliklere neden olmuştur. Bunun sonucu olarak malzeme kullanan bütün mühendislik  dallarında Metalurji ve Malzeme Mühendislerine gereksinim vardır.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin İş Olanakları Nelerdir?

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri yeni malzemeler geliştirir ve/veya var olan malzemelerde iyileştirmeler sağlarlar. Metalurji ve Malzeme Mühendisleri belirli mekanik, elektriksel, kimyasal, optik, ısıl, manyetik vb. gereksinimleri sağlayan metaller, seramikler, plastikler, yarı iletkenler ve bunların birleşimleri olan kompozit malzemeler ile çalışırlar, ayrıca belli uygulamalar için malzeme seçimi de yaparlar.

Metalurji ve Malzeme Mühendislerinin çalışabileceği bazı sanayi ve sektörler şöyle sıralanabilir:

 • Demir-Çelik Sanayii
 • Demir-Dışı Metal Üretim Sanayii (Bakır, alüminyum, vd.)
 • Cam, Seramik ve Refrakter Sanayii
 • Demir, Çelik ve diğer Metallerin Döküm Sanayii
 • Savunma Sanayii
 • Makine İmalat Sanayii
 • Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayii
 • Tüm Sektörlerin Kalite Kontrol Departmanları
 • Ar-Ge Şirketleri ve Üniversiteler
 • Biyomedikal Malzeme Sanayii
 • Isıl İşlem Firmaları
 • Kaynak Sektörü
 • Plastik (Polimer) Sektörü
 • Uçak ve Gemi İmalat Sanayii
 • Metal Şekillendirme ve İşleme Sanayii
 • Yüzey İşlemleri ve Kaplama Sanayii
 • Elektrik-Elektronik Malzeme Sanayii
 • Beyaz Eşya Sanayii
 • Enerji Sektörü

Yukarıda başlıcaları sıralanan sektörlerde Metalurji ve Malzeme Mühendisleri, üretim, planlama, ar-ge, tasarım, kalite, pazarlama ve satın alma departmanlarında mühendis olarak ve tecrübe arttıkça da yönetim kademelerinde görev almaktadırlar.

Bölümümüzde eğitim dilinin İngilizce olması sayesinde mezunlarımız ABD ve Avrupa üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora eğitimleri alabilme şansına sahiptir. Bu ülkelerdeki büyük malzeme araştırma-geliştirme fonları burs alma olasılığını çok yükseltmektedir. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği yine bu ülkelerdeki araştırma merkezlerinde ve sanayide iş bulma şansı en yüksek olan meslekler arasında yer almaktadır.

Sizi diğer üniversitelerin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinden ayıran farklar nelerdir?

 • Atılım Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Lisans Programı 6 yıllık MÜDEK akreditasyonu alan ilk ve tek Bölümdür. Söz konusu akreditasyon ile birlikte mezunlarımızın aldıkları diplomalar uluslararası geçerliliğe sahiptir.
 • Öğretim Üyesi kadromuz alanında oldukça deneyimli ve nitelikli tam zamanlı akademik personelden oluşmaktadır.
 • Eğitim programımız yalnızca teorik eğitimle sınırlı olmayıp geniş laboratuvar olanaklarıyla desteklenmektedir.
 • Öğretim Üyesi başına düşen öğrenci sayımız 20’nin altında olup bu durum öğrencilerimizin Öğretim Üyeleriyle iletişimlerini çok verimli kılmaktadır.

Bursluluk oranlarınız ve kontenjanlarınız nasıl?

Bölümümüze 2022-2023 öğretim yılında merkezi yerleştirme ile 18 öğrenci alınacaktır. 14 öğrenciye %100 burs, 4 öğrenciye ise %50 burs (+%25 Geleceğe Atılım Bursu, https://www.atilim.edu.tr/gelecegeatilim/ ) imkânı tanınacaktır.

Bölümünüzde zorunlu staj uygulaması var mı?

Evet. Öğrencilerimizin ileride potansiyel olarak çalışabilecekleri iş ortamlarını deneyimlemelerini oldukça önemli buluyoruz. Bu çerçevede, Bölümümüzden mezun olabilmek için öğrencilerimizin iki zorunlu stajı tamamlaması gerekmektedir. Bunlar;
Staj I: 2. sınıfın sonunda ve 20 iş günü süren stajdır.
Staj II: 3. sınıfın sonunda ve 20 iş günü süren stajdır.

Stajların Metalurji ve Malzeme Mühendislerinin çalıştığı kurumsal firmalarda yapılması gerekmektedir. Öğrencilerimizin staj süreci koordinatör öğretim elemanı tarafından denetlenmektedir.

Öğrencileriniz ile mezuniyet sonrası iletişiminiz nasıl?

Mezunlarımızla hem üniversitemizin Mezunlar Derneği aracılığı ile hem de birebir olarak iletişimimizi devam ettirmeye özen göstermekteyiz. Kendilerinin hem kariyer ilerleyişleri hakkında bilgi alıyor, hem de bölümümüze sektörden iletilen eleman arayışlarını mezunlarımız ile paylaşarak kendilerine istihdam konusunda destekliyoruz.

Yurtdışında çalışan mezununuz var mı?

Evet. Yurtdışında çalışan ve akademik kariyerini devam ettiren mezunlarımız bulunmaktadır.