Prof. Dr. Ender KESKİNKILIÇ

Oldukça geniş bir alana hitap eden Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, temel olarak metaller, seramikler, polimerler ve bu üç malzemenin birlikte oluşturdukları kompozit malzemelerin üretimlerini, şekillendirilmelerini, işlemlerini, karakterizasyonlarını ve kullanımlarındaki davranışlarını kapsar. Malzemeler her devirde insanların refah, güvenlik ve yaşam kalitesini doğrudan etkilemiştir. Öyle ki, taş devri, tunç devri, demir devri gibi tarihin belli dönemleri o dönemde kullanılan malzemelerle anılmıştır.

Başlangıçta metallerle sınırlı olan Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin kapsamına zaman içerisinde seramik ve polimer malzemeler ile kompozit malzemeler de girmiş ve bu durum Üniversitelerde metallerin yanısıra bu malzemeler ile de çalışmalar yapılmasına neden olmuştur. Bu çalışmalar yeni ve farklı özelliklere sahip çeşitli yeni malzemelerin üretilmesi ve geliştirilmesi yararlarını sağlamıştır. Geliştirilen yeni malzemeler bulunmamış olsa ve bu malzemelerin verimli bir şekilde üretimi mümkün olmasa idi çeşitli yapısal ürünler, makinalar, bilgisayarlar, iletişim araçları vb modern cihazlara sahip olunamazdı.

Söz konusu gelişmeler neticesinde Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinde yeni malzemelere daha fazla ağırlık verilmeye başlanmakla birlikte bazı bölümlerde ise temel metalürji konuları müfredatlarda kısıtlanmış hatta kaldırılmıştır. Bunlara ek olarak, bazı bölüm isimlerinden Metalurji kelimesi çıkartılmıştır. Bölümümüzde ise temel prensipler verilmekte, sanayinin en çok ihtiyaç duyduğu ve mezun olan mühendislerin kolayca iş bulabildikleri alanlar olan metal ve metal olmayan malzemelerin üretimleri, özellikleri, karakterizasyonları önemsenmekte,  uygulamalı ve öğrenci odaklı  dengeli bir ders programı uygulanmaktadır.

Biyomalzemeler konusunda uzman olan bir öğretim üyemiz kimya mühendisliği ve biyomühendislik mezunu olup uzmanlıkları farklı alanlarda olan diğer öğretim üyelerimizin hepsi metalurji ve malzeme mühendisliği mezunlarıdır. Bölümümüzde eğitimin temel olarak mühendis olan öğretim üyeleri tarafından verilmekte olması ve bu sayede mezunlarımızın mühendislik formasyonuna sahip olan ve sorunlara çözüm odaklı yaklaşabilen mühendisler olarak yetişmesi çok önemli görülmektedir.