• Program uygulama döneminde en az 2,00 ortalamaya sahip, Atılım Üniversitesi 3. veya 4. Sınıf öğrencisi olmak,
  • Program adımları ve süreçlerine ilişkin kurallar ve sorumlulukları kabul ediyor olmak,
  • Başvuru ve görüşme aşamalarında doğru bilgiler vermek,
  • Başvuru koşullarını yerine getirmek ve programın tüm aşamalarında aktif katılım sağlamak
  • Eşleşme öncesi gerekli aday belirleme ve eğitim faaliyetlerine katılmak,
  • Mentor ile karşılıklı saygı, güven, anlayış ve dürüstlüğe dayalı bir işbirliğine açık olmak,
  • Hedef belirlemek ve hedefleri gerçekleştirmek için istekli ve gayretli olmak,
  • Aylık en az 60-90 dakika süreli görüşmeler dahilinde proje süreci boyunca gerekli zamanı ve enerjiyi ayırmak,

 

  •  Başvuru için tıklayınız 
  • Başvurularınıza, Atılım Üniversitesi Mentor Mentee Programı Yürütme Kurulu’nun değerlendirmeleri sonrasında e-mail ve/veya telefon ile geri dönüş sağlanacaktır.
  • Atılım Üniversitesi Mentor Mentee Programı Yürütme Kurulu usul ve esaslarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.