2018-2019 Akademik yılı Güz Dönemi Çift Anadal ve Yandal başvuruları ile ilgili önemli tarihler ve gerekli belgeler yayınlanmıştır.