2018-2019 Akademik yılı Güz Dönemi Çift Anadal Önemli Tarihleri:
18 Haziran 2018- 03 Ağustos  2018 Çift anadal başvuruları
04 Eylül 2018 Çift anadal başvuru sonuçlarının ilanı
11 Eylül 2018 İngilizce yeterlik sınavı
14 Eylül 2018 İngilizce yeterlik sınavı sonuçlarının duyurulması
10-14 Eylül 2018 Kesin kayıtlar  ve ders kayıtları
19 Eylül 2018 Derslerin başlaması

Başvuru Koşulları:

Başvuru için gerekli belgeler:

Kontenjanlar:

Açıklamalar:

Başvurular Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bizzat yapılacaktır. Posta yoluyla, eksik belge ve başvuru süresi sonrasında yapılacak hiçbir müracaat kabul edilmeyecektir.

Başvuru Yeri:

Öğrenci İşleri Direktörlüğü

Fen Edebiyat Fakültesi  Zemin kat

 

Tel:  0 (312)  586  8295

Fax: 0 (312) 586 8297

E-Posta: oim@atilim.edu.tr

2018-2019 Akademik yılı Güz Dönemi Yandal Önemli Tarihleri:
18 Haziran 2018- 03 Ağustos  2018 Yandal Başvuruları
04 Eylül 2018 Yandal Başvuru sonuçlarının ilanı
11 Eylül 2018 İngilizce yeterlik sınavı
14 Eylül 2018 İngilizce yeterlik sınavı sonuçlarının duyurulması
10-14 Eylül 2018 Kesin kayıtlar  ve ders kayıtları
19 Eylül 2018 Derslerin başlaması

Başvuru Koşulları:

Başvuru için gerekli belgeler:

Kontenjanlar:

Açıklamalar:

Başvurular Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bizzat yapılacaktır. Posta yoluyla, eksik belge ve başvuru süresi sonrasında yapılacak hiçbir müracaat kabul edilmeyecektir.

Başvuru Yeri:

Öğrenci İşleri Direktörlüğü

Fen Edebiyat Fakültesi  Zemin kat

 

Tel:  0 (312)  586  8295

Fax: 0 (312) 586 8297

E-Posta: oim@atilim.edu.tr