Atılım Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı aşağıda detayları belirtilen kapsam ve standartlarda Klinik Psikoloji eğitimi eğitimi vermeyi ve uluslararası mesleki standartlarını karşılayan klinik psikologlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Programın eğitim dili İngilizcedir.

Tüm dünyada kabul gören bu standartlara göre Klinik psikoloji, hafif, orta, şiddetli, kronik ya da karmaşık sorunları ve psikolojik bozuklukları anlamak, önlemek ve azaltmak için kuram ve uygulamayı bütünleştiren, bilime dayalı bir uzmanlık dalıdır (https://acpa.org.au/what-is-a-clinical-psychologist/). Diğer bir değişle klinik psikoloji insanın işlevselliği ile bilimsel ve kuramsal bilginin uygulama alanıdır. İnsanın işlevselliği hem sorunlar ve çözümlerini, hem de insanın fiziksel, zihinsel ve sosyal iyilik halini kapsamaktadır (https://cpa.ca/sections/clinicalpsychology/). Klinik psikoloji, “Psikolojinin, bireyler ve aileler için sürekli ve kapsamlı zihinsel ve davranışsal sağlık sağaltımı sağlayan uzmanlık alanı” olarak tanımlamaktadır. Klinik psikoloji, araştırmaya dayalı uygulama; bireylere, gruplara, kurumlara ve topluluklara danışmanlık/konsültasyon hizmeti verme; eğitim, öğretim ve süpervizyonu içerir. Klinik psikoloji, ciddi psikopatolojiyi de kapsadığından, psikoloji disiplinin diğer alt dalları yanında, psikoloji dışındaki ilgili disiplinlerden de kapsamlı ve bütünleşik bilgi ve becerileri zorunlu kılmaktadır. Klinik psikoloji tüm yaşları, bireysel ve çoklu farklılıkları; toplumun aile gibi alt sistemlerini kapsar (APA, https://www.apa.org/). 

Dokümanı indirmek için görsele tıklayınız.

Klinik psikoloji, tüm sosyal, kültürel ve etnik gruplardan gelen birey ve ailelere yaşam boyu hizmet sağlar. Klinik psikologların sunduğu hizmetlerin konuları; zihinsel, duygusal, psikolojik, sosyal ve davranışsal uyum sorunları, engellilik ve hafiften daha şiddetliye değişen psikopatoloji olarak tanımlanmaktadır. (APA,https://www.apa.org/, CPA, https://cpa.ca/). Klinik psikologların, çalışma alanlarına özgü çeşitli işlem ve prosedürleri yürütme becerisine sahip olmaları gerekir. Klinik psikologların gerçekleştirdiği dört temel işlem bulunmaktadır. Bunlar: değerlendirme (görüşme, davranışsal değerlendirme ve psikolojik testleri uygulama, puanlama ve raporlama); 1-3 basamakta müdahale (birey, grup ve ailelere klinik hizmetler); danışma/konsültasyon (disiplin içi ve diğer ruh sağlığı uzmanları ve kuruluşları içeren disiplinler arası) ve araştırma (konusunda bilimsel araştırma yapabilme ve literatürü takip edebilme). Atılım Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, ileri düzeyde bilgi ve beceri gerektiren bir uzmanlık alanı olan klinik psikolojinin, dünyada kabul görmüş, alana özgü bilimsel ve uygulama esaslarını temel alan bir eğitim anlayışına sahiptir. 

  • Mezunlarımızın aşağıda belirtilen bilgi ve becerileri edinerek programı tamamlamaları hedeflenmektedir. 
  • Psikopatoloji, tanılama, tanımlama ve müdahale bilgisi. 
  • Sağlam bir psikopatoloji bilgisi üzerine inşa edilmiş, yaşam boyu psikolojik sağlık ve psikolojik rahatsızlık bilgisi.
  • Psikolojik testleri uygulama, puanlama, raporlama ve diğer kişilik testleri ile entegre edip sentezleyebilme bilgi ve becerisi.  
  • Ciddi ruh sağlığı bozuklukları ve hastalıklarında, diğer ruh sağlığı uzmanları ve ruh sağlığı kuruluşları ile birlikte çalışma, danışma ve yönlendirme bilgi ve becerisi. 
  • Klinik psikoloji alanında bilimsel araştırma yapabilme ve klinik psikoloji alanında yapılmış bilimsel araştırma sonuçlarını kritik değerlendirebilme bilgi ve becerisi. 

Haberler

Etkinlikler

📍Baykuş-Çekirge Hukukta Mentorluk Programı başlıyor🤩 Hukuk Fakültesi öğrencilerimizi, çeşitli kurum ve kuruluşlardan hukukun farklı alanlarında uzmanlaşmış hukukçular ile bir araya getiriyoruz! Programın tanıtım toplantısına tüm Hukuk Fakültesi öğrencilerimiz davetlidir.

Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü
Hukuk Fakültesi 2. Kat 202 Nolu Oda
29 Eylül 2023, 12:00 - 31 Mayıs 2024, 12:00

Baykuş Çekirge Programımız 2023-2024

Hukuk Fakültesi
-
02 Ekim 2023, 09:09 - 18 Aralık 2023, 09:09

ARGEDA-TTO Direktörlüğü tarafından TÜBİTAK-TEYDEB programları ile ilgili bilgilendirme eğitimi düzenlenecektir.

ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü
Mühendislik Fakültesi A blok 1.kat 1022 Nolu Salon
05 Ekim 2023, 14:00 - 16:30

2023 - 2024 Akademik Yılı Açılış Töreni

Kültürel ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Orhan Zaim Konferans Salonu
13 Ekim 2023, 10:00 - 14:00

100. Yılında Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu

Fen-Edebiyat Fakültesi
Orhan Zaim Konferans Salonu
20 Ekim 2023, 09:30 - 17:30

"100. Yılında Türkiye'de Sermaye Piyasaları"

İktisat Ana Bilim Dalı
İşletme Fakültesi Lamia Ergenekon Konferans Salonu
25 Ekim 2023, 13:30 - 15:00

"İkinci Yüzyıla Girerken Enflasyon ve Para Politikası"

İktisat Ana Bilim Dalı
İşletme Fakültesi - Lamia Ergenekon Konferans Salonu
30 Ekim 2023, 13:30 - 15:30