Atılım Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı aşağıda detayları belirtilen kapsam ve standartlarda Klinik Psikoloji eğitimi eğitimi vermeyi ve uluslararası mesleki standartlarını karşılayan klinik psikologlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Programın eğitim dili İngilizcedir.

Tüm dünyada kabul gören bu standartlara göre Klinik psikoloji, hafif, orta, şiddetli, kronik ya da karmaşık sorunları ve psikolojik bozuklukları anlamak, önlemek ve azaltmak için kuram ve uygulamayı bütünleştiren, bilime dayalı bir uzmanlık dalıdır (https://acpa.org.au/what-is-a-clinical-psychologist/). Diğer bir değişle klinik psikoloji insanın işlevselliği ile bilimsel ve kuramsal bilginin uygulama alanıdır. İnsanın işlevselliği hem sorunlar ve çözümlerini, hem de insanın fiziksel, zihinsel ve sosyal iyilik halini kapsamaktadır (https://cpa.ca/sections/clinicalpsychology/). Klinik psikoloji, “Psikolojinin, bireyler ve aileler için sürekli ve kapsamlı zihinsel ve davranışsal sağlık sağaltımı sağlayan uzmanlık alanı” olarak tanımlamaktadır. Klinik psikoloji, araştırmaya dayalı uygulama; bireylere, gruplara, kurumlara ve topluluklara danışmanlık/konsültasyon hizmeti verme; eğitim, öğretim ve süpervizyonu içerir. Klinik psikoloji, ciddi psikopatolojiyi de kapsadığından, psikoloji disiplinin diğer alt dalları yanında, psikoloji dışındaki ilgili disiplinlerden de kapsamlı ve bütünleşik bilgi ve becerileri zorunlu kılmaktadır. Klinik psikoloji tüm yaşları, bireysel ve çoklu farklılıkları; toplumun aile gibi alt sistemlerini kapsar (APA, https://www.apa.org/). 

Klinik psikoloji, tüm sosyal, kültürel ve etnik gruplardan gelen birey ve ailelere yaşam boyu hizmet sağlar. Klinik psikologların sunduğu hizmetlerin konuları; zihinsel, duygusal, psikolojik, sosyal ve davranışsal uyum sorunları, engellilik ve hafiften daha şiddetliye değişen psikopatoloji olarak tanımlanmaktadır. (APA,https://www.apa.org/, CPA, https://cpa.ca/). Klinik psikologların, çalışma alanlarına özgü çeşitli işlem ve prosedürleri yürütme becerisine sahip olmaları gerekir. Klinik psikologların gerçekleştirdiği dört temel işlem bulunmaktadır. Bunlar: değerlendirme (görüşme, davranışsal değerlendirme ve psikolojik testleri uygulama, puanlama ve raporlama); 1-3 basamakta müdahale (birey, grup ve ailelere klinik hizmetler); danışma/konsültasyon (disiplin içi ve diğer ruh sağlığı uzmanları ve kuruluşları içeren disiplinler arası) ve araştırma (konusunda bilimsel araştırma yapabilme ve literatürü takip edebilme). Atılım Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, ileri düzeyde bilgi ve beceri gerektiren bir uzmanlık alanı olan klinik psikolojinin, dünyada kabul görmüş, alana özgü bilimsel ve uygulama esaslarını temel alan bir eğitim anlayışına sahiptir. 

  • Mezunlarımızın aşağıda belirtilen bilgi ve becerileri edinerek programı tamamlamaları hedeflenmektedir. 
  • Psikopatoloji, tanılama, tanımlama ve müdahale bilgisi. 
  • Sağlam bir psikopatoloji bilgisi üzerine inşa edilmiş, yaşam boyu psikolojik sağlık ve psikolojik rahatsızlık bilgisi.
  • Psikolojik testleri uygulama, puanlama, raporlama ve diğer kişilik testleri ile entegre edip sentezleyebilme bilgi ve becerisi.  
  • Ciddi ruh sağlığı bozuklukları ve hastalıklarında, diğer ruh sağlığı uzmanları ve ruh sağlığı kuruluşları ile birlikte çalışma, danışma ve yönlendirme bilgi ve becerisi. 
  • Klinik psikoloji alanında bilimsel araştırma yapabilme ve klinik psikoloji alanında yapılmış bilimsel araştırma sonuçlarını kritik değerlendirebilme bilgi ve becerisi. 
     

Haberler

Etkinlikler

Tipografi Dersi Kapsamında Hazırlanan 200 Parçalık Yerleştirme

Grafik Tasarım
GSTMF Fuaye Alanı
19 Kasım 2021, 11:45 - 19 Aralık 2021, 11:45

MMR 201 ve MMR 202 Stüdyoları Ön Proje Sergisi 3X3 22 Kasım - 10 Aralık tarihleri arasında GSTMF Binası 4. kat sergi salonunda gerçekleşecektir.

Mimarlık Bölümü
GSTMF Binası 4.Kat Sergi Salonu
19 Kasım 2021, 17:00 - 30 Aralık 2021, 17:00

EUT481 Tasarımcı ve Endüstri dersinin 7 Aralık Salı günü konuğu Evren Akar olacak.

Endüstriyel Tasarım
Zoom
07 Aralık 2021, 13:30 - 16:30

Metalurji Malzeme Müh. Öğrenci Topluluğu

Metalurji ve Malzeme Müh. Topluluğu
1022 nolu Konfernas Salonu
08 Aralık 2021, 14:00 - 15:00

2022 Program Bütçenin Değerlendirilmesi

Maliye
Lamia Ergenekon Konferans Salonu (Kırmızı Salon)
09 Aralık 2021, 09:30 - 17:00

Yazar Prof. Dr. Erendiz Atasü'nün "Çağımızın Romanını Yazarken" başlıklı konuşması

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
Cengiz Yenerim Konferans Salonu (İşletme Fakültesi)
09 Aralık 2021, 10:30 - 12:00

Sergi:  "Arşivden" 

Kültürel ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kültür Müdürlüğü Sergi Alanı
13 Aralık 2021, 11:24 - 03 Ocak 2022, 11:24

Armağan Çağlayan

Kültürel ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kemal Zaim Konferans Salonu
13 Aralık 2021, 14:00 - 15:00

Tasarım Odaklı Düşünme

Tasarımda Atılım Topluluğu
1020 nolu konferans salonu
14 Aralık 2021, 13:30 - 14:30

Bloomberg TV “Dijital Açı” Programı Moderatörü ve ANKAREF A.Ş. CEO’su Ali Erhan Binici ile “Girişimcilik ve IoT Semineri” ile bizlerle olacak.

Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü
Lamia Ergenekon Konferans Salonu
24 Aralık 2021, 13:30 - 15:00