Atılım Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı aşağıda detayları belirtilen kapsam ve standartlarda Klinik Psikoloji eğitimi eğitimi vermeyi ve uluslararası mesleki standartlarını karşılayan klinik psikologlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Programın eğitim dili İngilizcedir.

Tüm dünyada kabul gören bu standartlara göre Klinik psikoloji, hafif, orta, şiddetli, kronik ya da karmaşık sorunları ve psikolojik bozuklukları anlamak, önlemek ve azaltmak için kuram ve uygulamayı bütünleştiren, bilime dayalı bir uzmanlık dalıdır (https://acpa.org.au/what-is-a-clinical-psychologist/). Diğer bir değişle klinik psikoloji insanın işlevselliği ile bilimsel ve kuramsal bilginin uygulama alanıdır. İnsanın işlevselliği hem sorunlar ve çözümlerini, hem de insanın fiziksel, zihinsel ve sosyal iyilik halini kapsamaktadır (https://cpa.ca/sections/clinicalpsychology/). Klinik psikoloji, “Psikolojinin, bireyler ve aileler için sürekli ve kapsamlı zihinsel ve davranışsal sağlık sağaltımı sağlayan uzmanlık alanı” olarak tanımlamaktadır. Klinik psikoloji, araştırmaya dayalı uygulama; bireylere, gruplara, kurumlara ve topluluklara danışmanlık/konsültasyon hizmeti verme; eğitim, öğretim ve süpervizyonu içerir. Klinik psikoloji, ciddi psikopatolojiyi de kapsadığından, psikoloji disiplinin diğer alt dalları yanında, psikoloji dışındaki ilgili disiplinlerden de kapsamlı ve bütünleşik bilgi ve becerileri zorunlu kılmaktadır. Klinik psikoloji tüm yaşları, bireysel ve çoklu farklılıkları; toplumun aile gibi alt sistemlerini kapsar (APA, https://www.apa.org/). 

Dokümanı indirmek için görsele tıklayınız.

Klinik psikoloji, tüm sosyal, kültürel ve etnik gruplardan gelen birey ve ailelere yaşam boyu hizmet sağlar. Klinik psikologların sunduğu hizmetlerin konuları; zihinsel, duygusal, psikolojik, sosyal ve davranışsal uyum sorunları, engellilik ve hafiften daha şiddetliye değişen psikopatoloji olarak tanımlanmaktadır. (APA,https://www.apa.org/, CPA, https://cpa.ca/). Klinik psikologların, çalışma alanlarına özgü çeşitli işlem ve prosedürleri yürütme becerisine sahip olmaları gerekir. Klinik psikologların gerçekleştirdiği dört temel işlem bulunmaktadır. Bunlar: değerlendirme (görüşme, davranışsal değerlendirme ve psikolojik testleri uygulama, puanlama ve raporlama); 1-3 basamakta müdahale (birey, grup ve ailelere klinik hizmetler); danışma/konsültasyon (disiplin içi ve diğer ruh sağlığı uzmanları ve kuruluşları içeren disiplinler arası) ve araştırma (konusunda bilimsel araştırma yapabilme ve literatürü takip edebilme). Atılım Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, ileri düzeyde bilgi ve beceri gerektiren bir uzmanlık alanı olan klinik psikolojinin, dünyada kabul görmüş, alana özgü bilimsel ve uygulama esaslarını temel alan bir eğitim anlayışına sahiptir. 

  • Mezunlarımızın aşağıda belirtilen bilgi ve becerileri edinerek programı tamamlamaları hedeflenmektedir. 
  • Psikopatoloji, tanılama, tanımlama ve müdahale bilgisi. 
  • Sağlam bir psikopatoloji bilgisi üzerine inşa edilmiş, yaşam boyu psikolojik sağlık ve psikolojik rahatsızlık bilgisi.
  • Psikolojik testleri uygulama, puanlama, raporlama ve diğer kişilik testleri ile entegre edip sentezleyebilme bilgi ve becerisi.  
  • Ciddi ruh sağlığı bozuklukları ve hastalıklarında, diğer ruh sağlığı uzmanları ve ruh sağlığı kuruluşları ile birlikte çalışma, danışma ve yönlendirme bilgi ve becerisi. 
  • Klinik psikoloji alanında bilimsel araştırma yapabilme ve klinik psikoloji alanında yapılmış bilimsel araştırma sonuçlarını kritik değerlendirebilme bilgi ve becerisi. 

Haberler

Etkinlikler

ART 235 Çok Sesli Koro Dersi Öğrenci Konseri 16 Mayıs 2024 Perşembe günü Saat:16.30'da gercekleşecektir.

Güzel Sanatlar Ortak Dersler
Orhan Zaim Konferans Salonu (Hukuk Fakültesi)
16 Mayıs 2024, 16:30 - 17:30

MÜBAK 2024 Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Öğrenci Kongresi

Mühendislik Fakültesi
Kemal Zaim Konferans Salonu, Mühendislik Fakültesi 2. Kat
16-17 Mayıs 2024, 09:00 - 17:30

1. Metalurji ve Malzeme Günleri Kariyer Zirvesi

Kültürel ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kemal Zaim Konferans Salonu
14 Mayıs 2024, 10:00 - 17:00

Birlikte Büyümek ve Güçlenmek: Kuşaklar Arası Etkileşim, Bağımlılıklar, Zorbalık

Çocuk Gelişimi
Orhan Zaim Konferans Salonu
13 Mayıs 2024, 13:30 - 16:30

DEVCOM

Kültürel ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Lamia Ergenekon Konferans Salonu
10 Mayıs 2024, 13:00 - 17:00

Vergi Reformunda Yeni Perspektifler

İşletme Fakültesi
Lamia Ergenekon Salonu (Kırmızı Salon)
10 Mayıs 2024, 10:43 - 29 Aralık 2025, 10:44

Atılım Araştırma Günü (ATAG) 2024

Atılım Üniversitesi
Kemal Zaim Konferans Salonu
09 Mayıs 2024, 10:00 - 16:30

Bahar Şenliği

Kültürel ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Atılım Meydan / Amfi Tiyatro
08 Mayıs 2024, 14:00 - 22:30

Bedenimiz Ne Söyler? Sözsüz İletişim İncelikleri

Güzel Sanatlar Ortak Dersler
1022 Nolu Konferans Salonu (Mühendislik Fakültesi, 1. Kat)
08 Mayıs 2024, 13:30 - 14:30

Öğrenci Dekanlığı, Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi uzmanlarından Psikolojik Danışman Büşra Yılmaz, "Etkili Ders Çalışma, Odaklanma ve Motivasyon" adlı online semineri ile 7 Mayıs 2024 tarihinde öğrencilerimiz ile buluşuyor.

Öğrenci Dekanlığı
Zoom
06 Mayıs 2024, 14:26 - 14:26