Atılım Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı aşağıda detayları belirtilen kapsam ve standartlarda Klinik Psikoloji eğitimi eğitimi vermeyi ve uluslararası mesleki standartlarını karşılayan klinik psikologlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Programın eğitim dili İngilizcedir.

Tüm dünyada kabul gören bu standartlara göre Klinik psikoloji, hafif, orta, şiddetli, kronik ya da karmaşık sorunları ve psikolojik bozuklukları anlamak, önlemek ve azaltmak için kuram ve uygulamayı bütünleştiren, bilime dayalı bir uzmanlık dalıdır (https://acpa.org.au/what-is-a-clinical-psychologist/). Diğer bir değişle klinik psikoloji insanın işlevselliği ile bilimsel ve kuramsal bilginin uygulama alanıdır. İnsanın işlevselliği hem sorunlar ve çözümlerini, hem de insanın fiziksel, zihinsel ve sosyal iyilik halini kapsamaktadır (https://cpa.ca/sections/clinicalpsychology/). Klinik psikoloji, “Psikolojinin, bireyler ve aileler için sürekli ve kapsamlı zihinsel ve davranışsal sağlık sağaltımı sağlayan uzmanlık alanı” olarak tanımlamaktadır. Klinik psikoloji, araştırmaya dayalı uygulama; bireylere, gruplara, kurumlara ve topluluklara danışmanlık/konsültasyon hizmeti verme; eğitim, öğretim ve süpervizyonu içerir. Klinik psikoloji, ciddi psikopatolojiyi de kapsadığından, psikoloji disiplinin diğer alt dalları yanında, psikoloji dışındaki ilgili disiplinlerden de kapsamlı ve bütünleşik bilgi ve becerileri zorunlu kılmaktadır. Klinik psikoloji tüm yaşları, bireysel ve çoklu farklılıkları; toplumun aile gibi alt sistemlerini kapsar (APA, https://www.apa.org/). 

Klinik psikoloji, tüm sosyal, kültürel ve etnik gruplardan gelen birey ve ailelere yaşam boyu hizmet sağlar. Klinik psikologların sunduğu hizmetlerin konuları; zihinsel, duygusal, psikolojik, sosyal ve davranışsal uyum sorunları, engellilik ve hafiften daha şiddetliye değişen psikopatoloji olarak tanımlanmaktadır. (APA,https://www.apa.org/, CPA, https://cpa.ca/). Klinik psikologların, çalışma alanlarına özgü çeşitli işlem ve prosedürleri yürütme becerisine sahip olmaları gerekir. Klinik psikologların gerçekleştirdiği dört temel işlem bulunmaktadır. Bunlar: değerlendirme (görüşme, davranışsal değerlendirme ve psikolojik testleri uygulama, puanlama ve raporlama); 1-3 basamakta müdahale (birey, grup ve ailelere klinik hizmetler); danışma/konsültasyon (disiplin içi ve diğer ruh sağlığı uzmanları ve kuruluşları içeren disiplinler arası) ve araştırma (konusunda bilimsel araştırma yapabilme ve literatürü takip edebilme). Atılım Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, ileri düzeyde bilgi ve beceri gerektiren bir uzmanlık alanı olan klinik psikolojinin, dünyada kabul görmüş, alana özgü bilimsel ve uygulama esaslarını temel alan bir eğitim anlayışına sahiptir. 

  • Mezunlarımızın aşağıda belirtilen bilgi ve becerileri edinerek programı tamamlamaları hedeflenmektedir. 
  • Psikopatoloji, tanılama, tanımlama ve müdahale bilgisi. 
  • Sağlam bir psikopatoloji bilgisi üzerine inşa edilmiş, yaşam boyu psikolojik sağlık ve psikolojik rahatsızlık bilgisi.
  • Psikolojik testleri uygulama, puanlama, raporlama ve diğer kişilik testleri ile entegre edip sentezleyebilme bilgi ve becerisi.  
  • Ciddi ruh sağlığı bozuklukları ve hastalıklarında, diğer ruh sağlığı uzmanları ve ruh sağlığı kuruluşları ile birlikte çalışma, danışma ve yönlendirme bilgi ve becerisi. 
  • Klinik psikoloji alanında bilimsel araştırma yapabilme ve klinik psikoloji alanında yapılmış bilimsel araştırma sonuçlarını kritik değerlendirebilme bilgi ve becerisi. 
     

Haberler

Etkinlikler

ELT Konferansı

Temel İngilizce Bölümü (Hazırlık Okulu)
Orhan Zaim Conference Hall
12 Ekim 2022, 17:05 - 27 Mayıs 2024, 17:05

Kurucu Dekanımız Prof. Dr. Nami Çağan Hocamızı aramızdan ayrılışının beşinci yılında anmak amacı ile 17-18 Kasım tarihlerinde çevrimiçi şekilde gerçekleştirilecek olan Vergilendirme Yetkisi Sempozyumu programını bilgilerinize sunarız.

Hukuk Fakültesi
Online
09 Kasım 2022, 09:02 - 25 Aralık 2023, 09:02

Dijital Dönüşüm ve Hukuk Eğitimi: Vergi Hukuku Dersi Üzerinden Dijital İkiz Çalışmaları

Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi 2. Kat
24 Kasım 2022, 16:38 - 16 Ekim 2023, 16:38

Baykuş-Çekirge Hukukta Mentorluk Programı 14.12.2022 Çarşamba günü saat: 12:00 Hukuk Fakültesi 2. Kat 202 No'lu Oda https://docs.google.com/forms/d/1-XS48M9C6CMtgB-TWcAPui4_1lUfjZaJDoNzNkLOdT0/edit

Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi 2. Kat 202 No'lu Oda
07 Aralık 2022, 13:53 - 12 Haziran 2023, 13:53

Dijital Dönüşüm ve Hukuk Eğitimi: Vergi Hukuku Dersi Üzerinden Dijital İkiz Çalışmaları-Eğitimde Dijital Dönüşüm

Hukuk Fakültesi
Çevirimiçi
02 Ocak 2023, 14:01 - 28 Ağustos 2023, 14:01

Dijital Dönüşüm ve Hukuk Eğitimi: Vergi Hukuku Dersi Üzerinden Dijital İkiz Çalışmaları-Dijital Dönüşüm II

Hukuk Fakültesi
Çevirimiçi
02 Ocak 2023, 14:02 - 18 Eylül 2023, 14:02

Yaşam Renkler Ritim

Kültürel ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kültürel ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sergi Alanı
31 Ocak 2023, 09:00 - 24 Şubat 2023, 17:30

Bu sempozyumda, hukukta yer alan cinsiyete dayalı ayrımcı norm ve uygulamaların, kapsayıcı ve kesişimsel feminist çalışmalar ile, eşitlik ve adalete ulaşmak için hukuka eleştirel bir bakış çerçevesinde ele alınması amaçlanmaktadır.

Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi Orhan Zaim Konferans Salonu
17 Mart 2023, 10:00 - 17:00

Atılım Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Öğrenci Kongresi MÜBAK 2023

Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
27-28 Nisan 2023, 09:00 - 18:00