Birimin Amacı

Engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli fiziksel ortamın hazırlanmasını ve eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeler yapmak. 

Engelli Öğrencilere Sunulan İmkanlar

Üniversitemizde engelli öğrencilerin hayatını kolaylaştıracak ve anlamlı hale getirecek aşağıdaki imkanlar sunulmaktadır:

 • Sınavlarda özürlülerin doğasından kaynaklanan farklılıklarına göre eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak refakatçi görevlendirilmesi ; yabancı dil derslerinde konuşma eğitimi yerine yazma eğitimi verilmesi.

 • Üniversite binaları içerisinde kolayca hareket edebilecek, eğitim ortamlarına rahat gidip gelecek rampa, tuvalet ve asansörlerin bulunması.
 • Üniversiteye özel servislerle gelip-gitmede kolaylık sağlanması.
 • Acil durumlarda ve yangın anında can güvenliklerinin sağlanması ile ilgili önlemlerin alınması.
 • Psikolojik ve rehberlik sorunlarını çözmek için eleman görevlendirilmesi.
 • Bürokratik işlerde kolaylık sağlanması.
 • Akademik yaşamlarını engellemeyecek şekilde ders programlarının düzenlenmesi.
 • Öğrencilerin karşılaşabilecekleri engellerin belirlenerek, bunlara karşı gerekli önlemlerin alınması.
 • Yerleşke içerisinde özel park yerinin tahsis edilmesi.
 • Staj ve iş olanaklarında öncelik verilmesi.
 • Kantin vb. yerlerde öncelik tanınması ve özel hizmet verilmesi.
 • Danışman öğretim elemanları ile görüşmelerinde kolaylık sağlanması.

Engellilerin Can ve Yangın Güvenliği'nin Sağlanması Talimatnamesi

 • Bedensel engelli kişilerin (hareket, işitme, görme, engeli olan kişiler) özel durumları ve karşı karşıya oldukları çeşitli güçlükler nedeniyle, Üniversite içinde oluşabilecek bir acil durum ve yangın durumunda güvenliklerinin sağlanması esastır.
 • Bedensel engelli kişiler, öğrenci, akademik, idari veya teknik kadrodan olmalarına bakılmaksızın aynı güvenlik işlemine tabii tutulacaktır.
 • Bu uygulama çerçevesinde, Üniversiteye kayıt olan öğrenci, isdihdam edilen idari ve akademik personel arasında bedensel engelli olup olmadığının, varsa bedensel engelin türünün tespiti yapılacaktır.
 • Tespit ve sınıflandırma öğrencilerin kayıt sırasında dolduracakları anket formu ile personelin ise işe giriş işlemleri sırasında yapılacaktır.
 • Bedensel engellinin bulunması halinde, bedensel engelli kişilerin yetersizlik durumları dikkate alınarak acil durumlarda ne yapmaları, nasıl davranmaları ile ilgili olarak planlama yapılacak, kendilerine eğitim verilecek ve acil durumlarda bedensel engelli öğrenci ve çalışanlara yardımcı olacak kişiler belirlenerek, karşılıklı bilgilendirme yapılacaktır.
 • Bedensel engelli tespit, sınıflandırma ve eğitime ilişkin bilgiler yıllık olarak, öğretim yılının ilk ayı içinde yapılarak, raporlanacak ve gerekli çalışmalar; daha sonra arşivlenerek saklanacaktır.
 • Talimatnamenin uygulanmasından Özürlü Öğrenciler Birimi Görevlileri sorumludur.

Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğini buradan indirebilirsiniz.

 

Engelli Öğrenciler Birimi Görevlileri ve Görev Alanları

ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV ALANI
Prof. Dr. Yılmaz Kaptan Rektör Yardımcısı Birim Başkanı
A.Aziz Şeren Genel Sekreter Uygulamayla ilgili talimatların hazırlanması, fiziki ve manevi kolaylıkların sağlanması
Kemal Şenoğlu Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Uygulama ve Kontrolü
Erbil İnce Yapı İşleri Direktörü       Fiziksel Mekanların Planlanması ve Uygulaması
Yrd. Doç. Dr. Dilek Karaduman Psikolog Psikologluk ve danışmanlık hizmetlerinin yerine getirilmesi
Mustafa Ercan Ulaşım Sorumlusu Ulaşım hizmetlerinin yerine getirilmesi
Sefa Orkun Başol Öğrenci İşleri Direktörü Öğrencilere kolaylık sağlanması, öğrencilerin yönetmelikler konusunda bilgilendirilmesi
Oktay Yıldız Yardımcı Hizmetler Koordinatörü Engellilere uygun eğitim ortamı hazırlanması, araç gereç temini
Dr. Araş. Gör. Mehtap Tufan Öğretim Elemanı Mühendislik Fakültesi Engelli Öğrenci Danışmanı
Dr. İrem Metin Orta Öğretim Elemanı Fen - Edebiyat Fakültesi Engelli Öğrenci Danışmanı
Doç.Dr. İpek Memikoğlu Öğretim Elemanı Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Engelli Öğrenci Danışmanı
Dr.Öğr.Üyesi Damla Gülseren Songur Öğretim Elemanı Hukuk Fakültesi Engelli Öğrenci Danışmanı
Doç.Dr.Neslihan Turguttobbaş Öğretim Elemanı İşletme Fakültesi Engelli Öğrenci Danışmanı
Dr.Öğr.Üyesi Dudu Melek Sabuncuoğlu Öğretim Elemanı Sağlık Bilimleri Fakültesi Engelli Öğrenci Danışmanı
Dr.Öğr.Üyesi Esin Boduroğlu Öğretim Elemanı Tıp Fakültesi Engelli Öğrenci Danışmanı
Öğretim.Görev.Dr.Atiye Bostancıoğlu Öğretim Elemanı Meslek Yüksekokulu Engelli Öğrenci Danışmanı
Öğr. Görevilisi Fatma Elçin Afşar Öğretim Elemanı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Engelli Öğrenci Danışmanı
Celal Aktaş Öğretim Görevlisi Yabancı Diller Yüksekokulu Engelli Öğrenci Danışmanı
Araş. Gör. Bensu ÖZDEMİR GÜRSOY Öğretim Elemanı Sivil Havacılık Yüksekokulu Engelli Öğrenci Danışmanı