ATILIM HIZLI MENÜ
Akademik Takvim

2017 - 2018 Yılı akademik takvim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

E-Posta

Üniversite personellerimiz ve öğrencilerimiz webmail girişlerini buradan yapabilirler.

BİRİMİN AMACI

Engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli fiziksel ortamın hazırlanmasını ve eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeler yapmak. 

Engelli Öğrencilere Sunulan İmkanlar

Üniversitemizde engelli öğrencilerin hayatını kolaylaştıracak ve anlamlı hale getirecek aşağıdaki imkanlar sunulmaktadır:

 • Sınavlarda özürlülerin doğasından kaynaklanan farklılıklarına göre eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak refakatçi görevlendirilmesi ; yabancı dil derslerinde konuşma eğitimi yerine yazma eğitimi verilmesi.

 • Üniversite binaları içerisinde kolayca hareket edebilecek, eğitim ortamlarına rahat gidip gelecek rampa, tuvalet ve asansörlerin bulunması.
 • Üniversiteye özel servislerle gelip-gitmede kolaylık sağlanması.
 • Acil durumlarda ve yangın anında can güvenliklerinin sağlanması ile ilgili önlemlerin alınması.
 • Psikolojik ve rehberlik sorunlarını çözmek için eleman görevlendirilmesi.
 • Bürokratik işlerde kolaylık sağlanması.
 • Akademik yaşamlarını engellemeyecek şekilde ders programlarının düzenlenmesi.
 • Öğrencilerin karşılaşabilecekleri engellerin belirlenerek, bunlara karşı gerekli önlemlerin alınması.
 • Yerleşke içerisinde özel park yerinin tahsis edilmesi.
 • Staj ve iş olanaklarında öncelik verilmesi.
 • Kantin vb. yerlerde öncelik tanınması ve özel hizmet verilmesi.
 • Danışman öğretim elemanları ile görüşmelerinde kolaylık sağlanması.

Engellilerin Can ve Yangın Güvenliği'nin Sağlanması Talimatnamesi

 • Bedensel engelli kişilerin (hareket, işitme, görme, engeli olan kişiler) özel durumları ve karşı karşıya oldukları çeşitli güçlükler nedeniyle, Üniversite içinde oluşabilecek bir acil durum ve yangın durumunda güvenliklerinin sağlanması esastır.
 • Bedensel engelli kişiler, öğrenci, akademik, idari veya teknik kadrodan olmalarına bakılmaksızın aynı güvenlik işlemine tabii tutulacaktır.

 • Bu uygulama çerçevesinde, Üniversiteye kayıt olan öğrenci, isdihdam edilen idari ve akademik personel arasında bedensel engelli olup olmadığının, varsa bedensel engelin türünün tespiti yapılacaktır.
 • Tespit ve sınıflandırma öğrencilerin kayıt sırasında dolduracakları anket formu ile personelin ise işe giriş işlemleri sırasında yapılacaktır.
 • Bedensel engellinin bulunması halinde, bedensel engelli kişilerin yetersizlik durumları dikkate alınarak acil durumlarda ne yapmaları, nasıl davranmaları ile ilgili olarak planlama yapılacak, kendilerine eğitim verilecek ve acil durumlarda bedensel engelli öğrenci ve çalışanlara yardımcı olacak kişiler belirlenerek, karşılıklı bilgilendirme yapılacaktır.
 • Bedensel engelli tespit, sınıflandırma ve eğitime ilişkin bilgiler yıllık olarak, öğretim yılının ilk ayı içinde yapılarak, raporlanacak ve gerekli çalışmalar; daha sonra arşivlenerek saklanacaktır.
 • Talimatnamenin uygulanmasından Özürlü Öğrenciler Birimi Görevlileri sorumludur.

Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği

indir

Engelli Öğrenciler Birimi Görevlileri ve Görev Alanları

Prof.Dr. H. Yılmaz Kaptan

Rektör Yardımcısı

Birim Başkanı

A.Aziz Şeren

Genel Sekreter

Uygulamayla ilgili talimatların hazırlanması, fiziki ve manevi kolaylıkların sağlanması

Kemal Şenoğlu

Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörü

Uygulama ve Kontrolü

 

Erbil İnce

Yapı İşleri Direktörü

Fiziksel Mekanların Planlanması ve Uygulaması

Yrd.Doç.Dr. Dilek Karaduman

Psikolog

Psikologluk ve danışmanlık hizmetlerinin yerine getirilmesi

Mustafa Ercan

Ulaşım Sorumlusu

Ulaşım hizmetlerinin yerine getirilmesi

Sefa Orkun Başol

Öğrenci İşleri Direktörü

Öğrencilere kolaylık sağlanması, öğrencilerin yönetmelikler konusunda bilgilendirirlmesi

Oktay Yıldız

Yardımcı Hizmetler Koordinatörü

Engellilere uygun eğitim ortamı hazırlanması, araç-gereç temini

Doç.Dr. Şaziye Balku

Öğretim Elemanı

Mühendislik Fakültesi Engelli Öğrenci Danışmanı

Yrd.Doç.Dr. İrem Metin Orta

Öğretim Elemanı

Fen Edebiyat Fakültesi Engelli Öğrenci Danışmanı

Yrd.Doç.Dr. Nazlı Yıldırım

Öğretim Elemanı

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Engelli Öğrenci Danışmanı

Öğr. Gör. Dr. Enis Tataroğlu

Öğretim Elemanı

İşletme Fakültesi Engelli Öğrenci Danışmanı

Öğr. Gör. Damla Songur

Öğretim Elemanı

Hukuk Fakültesi Engelli Öğrenci Danışmanı

Araş. Gör. Elif Boduroğlu

Öğretim Elemanı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Engelli Öğrenci Danışmanı

Öğr. Gör. Fügen Selbes

Öğretim Elemanı

Fen Bilimleri Enstitüsü Engelli Öğrenci Danışmanı

Yrd.Doç. Dr. Meltem Eryılmaz

Öğretim Elemanı

Meslek Yüksekokulu Engelli Öğrenci Danışmanı

Gamze Fırtına

Atılım Üniversitesi Lisans Öğrencisi

Engelliler Birimi Öğrenci Komisyonu Üyesi

Kadir Erken

Atılım Üniversitesi Lisans Öğrencisi

Engelliler Birimi Öğrenci Komisyonu Üyesi