• Gizlilik: Atılım Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, engelli olduğunu bildiren öğrencinin kimliğini, durumunu kendisinin izni alınmadan kişi ve kurumlarla paylaşmaz.

  • Gönüllülük: Atılım Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi öğrencilerin engellerini bildirmeleri için çaba sarfeder, ancak hizmet almak konusunda öğrencilerin gönüllü olması esastır.
  • Saygı: Atılım Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, bireylerin ihtiyaç ve yeterliliklerinin farklı olabileceğini göz önünde bulundurarak, engelli öğrencilerin bireysel farklılıklarına saygı duyarak hizmet verir.
  • Takım Çalışması: Atılım Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi öğrencilerin akademik yaşantı süreçlerinde öğrencinin bireysel durumuna göre kolaylaştırıcı öğrenme ve değerlendirme çözümleri üretmede ilgili kişi ve birimlerle birlikte çalışır.
  • Ulaşabilirlilik: Atılım Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi engelli öğrencilerin üniversitenin tüm alanlarına erişebilmesini sağlamak için üniversitenin ilgili diğer birimleriyle birlikte çalışır.
  • Sorumluluk: Atılım Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, engelli öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlamalarından sorumlu olduğu kadar sürecin işlemesinde Birim’e başvuran öğrenci de bireysel sorumluluğa sahiptir.