Merkezin amacı

Merkezin amacı; uzay teknolojisini kamuoyuna tanıtmak, bu teknolojinin yaygınlaşmasına ve uygulanmasına katkıda bulunmak, uzay teknolojileri ile ilgili akademik ve uygulamalı çalışmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

a) Uzay teknolojileri ile ilgili konularda akademik ve uygulamalı proje konuları üretmek, bu konularda kamu, özel sektör ve diğer araştırma kurum ve kuruluşları ile ortaklaşa projeler geliştirmek, önermek ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,

b) Uzay teknolojileri ile ilgili konularda her düzeyde ulusal ve uluslararası kongre, çalıştay, kurs, seminer, yarışma ve benzeri toplantılar düzenlemek,

c) Bu programlar ve uygulamalar aracılığıyla Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,

ç) Uzay ve uzay teknolojilerini kamuoyunda tanıtmak, bu teknolojinin yaygınlaşmasına ve uygulanmasına katkıda bulunmak.