Hakkımızda; Strateji ve İş Geliştirme Koordinatörlüğü, Atılım Üniversitesi'nin eğitim ve araştırmaya dayalı başarısının nicel ve nitel analiz ve raporlamalarından sorumludur.

Vizyon; Strateji ve İş Geliştirme Koordinatörlüğü'nün vizyonu, Atılım Üniversitesi'nin uluslararası düzeyde eğitim, araştırma, bilim ve teknoloji alanında lider üniversite olarak kalıcı bir sıralamada yer almasını sağlamaktır.

Misyon; Strateji ve İş Geliştirme Koordinatörlüğü'nün misyonu, yükseköğretim ekosisteminde ulusal ve uluslararası düzeyde hem mevcut durumlara hem de geleceğe yönelik koşullara dayalı doğru veri, analiz, rapor ve tahminler oluşturmak ve çalışmalar yapmaktır.