Stratejik Planlama

Atılım Üniversitesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme (Ar-Ge), danışmanlık, üretim süreçleri, topluma hizmet kalitesinde sürekliliğin gerçekleştirilmesi, yükseköğretimde yeni gelişmeleri izleyerek, değişime uyum sağlayabilmesi ve gelecek hedeflerini belirlemesi amacı ile stratejik planlarını hazırlamaktadır.

Atılım Üniversitesi stratejik planları birer yol haritası olarak; Atılım Üniversitesi’nin var oluş amacı ve ileri görüşü çerçevesinde, stratejik hedeflerini koymak, kurumsal stratejilerini geliştirmek, kurumsal performans göstergelerini oluşturmak, izleme ve değerlendirme yapmak amacı ile oluşturulmakta, bir stratejik yönetim çerçevesinde uygulanmaktadır.

Atılım Üniversitesi stratejik planları, Üniversitenin tüm akademik ve idari birimleri ile gelecek dönemde açılacak yeni akademik birimlerinin gelişme ve dışa açılma potansiyelini de dikkate alarak, tüm strateji ve hedeflerini kapsayacak biçimde, Üniversitenin gelmek istediği yeri bir bütünlük içinde ele almaktadır.

İsim İndir
2006-2009 Dönemi Stratejik Planı
2010-2014 Dönemi Stratejik Planı
2015-2019 Dönemi Stratejik Planı