YÖK Başkanlığı'nın "Yükseköğretim Mezuniyet Belgelerinde Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Logosunun Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslarına" ilişkin bilgileri görmek için tıklayınız.
24.03.2022

YÖK Başkanlığı'nın 01.03.2022 tarih ve 14606  sayılı yazısı: 

"4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 255 inci maddesi ile 19/11/2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi'nin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12, 19 ve 22 inci maddelerine; Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu tarafından hazırlanan Yeterliliklerin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine Dâhil Edilmesi Sürecinde Uygulanacak Usul ve Esaslara; Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu tarafından hazırlanan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Logosunun Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslara dayanılarak Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında kalite güvencesini sağlamış yükseköğretim yeterliliklerine ilişkin ölçüt ve süreçleri; söz konusu süreçlerle ilgili kurul ve kurumların görev, yetki ve sorumluluklarını tanımlayarak, yükseköğretim diploma eklerinde, transkript ve mezun belgelerinde Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi logosunun kullanımında izlenecek yolu belirlemek amacıyla hazırlanan Yükseköğretim Mezuniyet Belgelerinde Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Logosunun Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar 16/02/2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşülmüş ve uygun görülmüştür."

FAKÜLTE PROGRAM
Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı
Fen Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi Elektirik-Elektronik Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi İmalat Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi Metarlurji ve Malzeme Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği

 

TYÇ Logosu ve  belge örnekleri:

  • TYÇ Logo
  • Mezuniyet Belgesi (sadece E-devlet üzerinden alınan)
  • Not Dökümü (E-devlet üzerinden alınmakta, ATACS üzerinden geliştirme çalışmaları devam etmektedir )
  • Diploma Eki (ATACS geliştirme çalışmaları devam etmektedir)