Söz konusu laboratuvardaki mevcut altyapı ile polimer ve polimer/kompozit malzemelerin elektroeğirme, dondurarak kurutma, kürleme ve muhtelif çözücü tabanlı yöntemlerle üretimi, plazma ve/veya kimyasal yöntemlerle yüzey modifikasyonu, fiziksel ve kimyasal özelliklerinin çeşitli ölçme ve görüntüleme yöntemleriyle belirlenmesi hizmetleri sunulabilmektedir.