University of Vaasa, Finlandiya ile bilgi ve teknoloji yönetimi temelli rekabetçi endeks çıkarılması projesi yürütülmüştür.