Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu:

Ad-Soyadı

Bölüm

Topluluk Başkanı:

Arad Rezazadeh

İşletme Fakültesi

Üye:

Özgür Öztürk

İşletme Fakültesi

Üye:

Hakan Uğur

İşletme Fakültesi

Üye:

Serdar Akdemir

İşletme Fakültesi

Üye:

Yağmur Kutoğlu

İşletme Fakültesi

Üye:

Yaşar Kaan Gedikli

İşletme Fakültesi

Akademik Danışman: Öğr. Gör. Celal Aktaş