Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu:

Ad-Soyadı

Bölüm

Topluluk Başkanı:

Busenur İpek

Mekatronik Müh.

Üye:

Doğan Irmak Ural

Mekatronik Müh.

Üye:

Zeynep Dilan Daşkın

Mekatronik Müh.

Üye:

Serdar Anıl Demirbaş

Mekatronik Müh.

Üye:

Enes Aypek

Mekatronik Müh.

Üye:

Balımgül Demirtaş

Mekatronik Müh.

Üye:

Mert Karaca

Mekatronik Müh.

Akademik Danışman: Dr. Bülent İrfanoğlu