Atılım Üniversitesi öğrencilerinden oluşan topluluğumuzun amacı;

  • Öğrencilerin eğitim-öğretim dışında kalan zamanlarını sosyal, sanatsal ve akademik etkinlikler ile değerlendirerek gelişimlerine katkı sağlamak,
  • Öğrencilerin iş hayatına atılmadan önce, iş bölümü, görev alma bilinci, sorumlulukları taşıyabilme gibi birçok konuda gelişimleri sürdürmek,
  • Öğrencilerin aynı amaçlar doğrultusunda ortak hareket etmesini ve ekip çalışması prensiplerini kazanmalarını sağlamak,
  • Toplumda sağlığın önemi, hastalıkların önlenmesi ile ilgili farkındalık kazandırmak amaçlı özel farkındalık etkinliklerini düzenlemek,
  • Öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerinde görev almalarının yanı sıra akademik projelerde de görev almalarını sağlayarak mesleki kariyerlerine katkıda bulunmak,
  • Üniversite içinde ve dışında, üniversitenin kurumsal kimliğini ön plana çıkarmak, kamoyunda benimsenmesine ve tanınmasına yardımcı olmaktır.

Haberler

Etkinlikler