Ulusal Konferans Katılımı - COVID-19 Reinfeksiyonları ve Bağışıklık
21.06.2021

COVID-19 Reinfeksiyonları ve Bağışıklık Konferansı

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) derneği Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu Başkanı olan Dekanımız Prof.Dr. Ali Acar KLİMİK Derneğinin 8 Aralık 2020 tarihinde düzenlediği COVID-19 Reinfeksiyonları ve Bağışıklık konulu Konferansta COVID-19’da Koruyucu Bağışıklık: Nasıl? Konulu bilimsel sunum yapmıştır.