Ulusal Konferans Katılımı - İnfeksiyonların İnsanlık Tarihindeki Rolü: Peki Ya Aşılar Olmasaydı?
21.06.2021

İnfeksiyonların İnsanlık Tarihindeki Rolü: Peki Ya Aşılar Olmasaydı?

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) derneği Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu Başkanı olan Dekanımız Prof.Dr. Ali Acar KLİMİK Derneğinin 24 Aralık 2020 tarihinde düzenlediği İnfeksiyonların İnsanlık Tarihindeki Rolü: Peki Ya Aşılar Olmasaydı? Konulu konferansı yönetmiştir.