Ulusal Simpozyum Katılımı
20.09.2021

KLİMİK COVID-19 SİMPOZYUMU

Dekanımız Prof. Dr. Ali Acar, 3. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği’nin 10-12 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen KLİMİK COVID-19 SİMPOZYUMU’nda ‘’ mRNA ve Protein Temelli Aşılar -Etkinlik/İstenmeyen Etkiler’’  konusunda konuşmacı olarak bilimsel katkı sağlamıştır.