Türkmsic, 1952 yılında Tıp öğrencileri arasında kurulmuş olan ve ülke çapında 82 Tıp Faültesinde temsilciliği bulunan en köklü kuruluştur. Üye Tıp Fakülteleriyle geniş sayıda akademisyene ve Tıp öğrencisine ulaşan bir ağa sahip olmakla birlikte Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tanınmakta ve uluslararası alanlarda faaliyetler göstererek geleceğin hekimlerinin bakış açılarını ve becerilerini geliştiren ve bunları toplum yararına kullanmalarını sağlayan, tüm Atılım Üniversitesi Tıp öğrencilerini ulusal ve uluslararası alanda temsil eden bir topluluk olmayı amaçlıyoruz.

Haberler

Etkinlikler