Tıp Fakültesi Öğrencilerine Duyuru
23.09.2020

Sevgili Öğrenciler,

COVID-19 pandemisi, derslerin işlenme şeklinin Yüksek Öğretim Kurulu’nun talimatları ve Atılım Üniversitesi Senatosu’nun kararları doğrultusunda yeniden düzenlenmesini zorunlu kılmıştır.

Dönem II öğrencileri için; tüm teorik derslerin yüz yüze yapılması ve eş zamanlı olarak sınıf ortamında kayıt alınan derslerin Moodle sistemine aktarılması şeklinde yürütülecektir. Ders kayıtlarına çevrimiçi ortamda ulaşım mümkün olacak ve bunlara Moodle üzerinden derse kayıtlı olan tüm öğrenciler erişebilecektir.

Dönem I öğrencileri öğrenci numaraları baz alınarak iki gruba ayrılacaktır. Bir grup sınıf ortamında işlenen derslere katılırken, diğer gruptaki öğrenciler bu derslerin video kayıtlarına Moodle üzerinden erişebilecektir. Haftalık olarak bu iki grup birbirleriyle yer değiştirecektir.

Yüz yüze derslere katılım gönüllülük esasına dayalıdır.

Tıbbi beceri uygulamaları ve laboratuvar pratikleri ikinci yarıyılın sonuna ertelenmiştir.

Tüm sınavların yüz yüze yapılması planlanmıştır. Pandeminin gidişatına göre, sınavlar güvenli bir uzaktan sınav platformu (Respondus vb.) üzerinden sanal ortamda yürütülebilecektir.

Üniversitemiz COVID-19 enfeksiyonuna karşı tüm koruyucu tedbirleri almaktadır. Biliyoruz ki, arkadaşlarınızdan ve sınıflarınızdan ayrı kalmak sizler için zor bir durum olacak. Ancak, alınan önlemler sizleri korumanın yanı sıra, toplumda bu hastalığa karşı daha hassas olan bireyleri korumak için de gereklidir.

Bu karar, şimdilik planlamanın kolaylaştırılması için alınmış olup, korona virüs ile ilgili alınan resmi kararlar ile birlikte yeniden gözden geçirilecektir. Üniversite duyurularını takip ediniz.

Hepinize başarılı ve sağlıklı bir yıl dileriz.